keskiviikko 31. heinäkuuta 2013

Ymmärrystä elämään

"Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä." (Ps. 119:130)

Jumalan sana antaa lukijalleen ymmärrystä. Siksi psalmin kirjoittaja pyytää Jumalaa kirkastamaan kasvonsa, opettamaan tuntemaan käskynsä ja tekemään kulkunsa vakaaksi ohjeillaan. Hänellä oli luottamus Jumalaan ja hän tiesi, että Jumalan sana on taattu ja koeteltu. Tartu Raamattuun ja pyydä, että Pyhä Henki avaisi sanaansa sinulle. 

Valaiskoon Herra päivääsi sanallaan!

tiistai 30. heinäkuuta 2013

Persoonallinen totuus

Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on totuus?"  (Joh. 18:38)

Pilatukselle totuus oli suhteellista, perustui yleiseen mielipiteeseen ja auttoi parhaimmillaan taloudellisen ja poliittisen edun tavoittelussa. Tällaisesta totuudesta ei ole moraalin - oikean ja väärän perustaksi. Totuus kuitenkin kiinnosti häntä ja hän osoitti kysymyksensä oikealle henkilölle, Jeesukselle. Jeesus, joka on tie, totuus ja elämä, voi johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Hän tietää ja tuntee meidät ja Hänellä on vastaukset kysymyksiimme.

Totuus on persoona. 

maanantai 29. heinäkuuta 2013

Herra ohjaa

"Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa." (Snl. 16:9)

Me suunnittelemme opintojamme, uraamme, lastemme koulutusta, matkojamme, työtehtäviämme, kauppojamme ja päiväohjelmaamme - aivan kaikkea. Niin kuuluukin tehdä. Tulee kuitenkin muistaa, ettemme tiedä, mitä tämä tai huomispäivä tuo elämäämme. (Jaak. 4:14) On hyvä muistaa pyytää, että Herra saisi ohjata elämäämme kaikessa - yksityiskohtia myöten, koska päivämme ovat Hänen kädessään. 

Luota johdatukseen.


sunnuntai 28. heinäkuuta 2013

Tunne hänet

"Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen." (Joh. 17:3)

Meillä voi olla paljon tietoa kristillisyydestä, sen rikkaasta sisällöstä ja tavoista. Voimme tietää Jeesuksen elämänvaiheet syntymästä ristinkuolemaan. Ikuinen elämä ei tule vain tiedosta, vaan tuntemisesta - että tunnemme Herramme ja että Hän tuntee meidät. Uskossa ei ole kyse uskonnosta, vaan suhteesta elävään, kolmiyhteiseen  Jumalaan.

Elä suhteessa Häneen.

lauantai 27. heinäkuuta 2013

Totuuden Henki

"Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva." (Joh. 16:13)

Jeesus lupasi lähettää opetuslapsilleen Puolustajan. Pyhän Hengen, jonka kautta Hän asuisi niin heidän kuin meidän sydämissä. Opetuslapsen elämä ei ole elämää omassa viisaudessa ja voimassa. Se on Jumalan lahjoittamaa elämää Pyhässä Hengessä, joka johtaa meidät tuntemaan koko totuuden. Kuuntele Häntä. Luota Häneen.

Salli Totuuden Hengen johdattaa sinua.

perjantai 26. heinäkuuta 2013

Hyvää suunnittelua

"Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät." (Snl. 16:3)

Meillä voi olla monia hankkeita ja suunnitelmia. Jos haluamme menestyä niissä, niitä kannattaa valmistella rukoillen - yhdessä Herran kanssa. Saamme luottaa hänen apuunsa ja johdatukseensa. "Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään." (Joh. 15:5) Emme voi saavuttaa mitään, millä on todellista merkitystä, ilman Jeesusta. Pysytään Hänessä kaikilla elämämme osa-alueilla. 

Tuo asiasi Herran eteen.

torstai 25. heinäkuuta 2013

Henki opettaa

"Anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi, olla sydämestäni sille kuuliainen." (Ps. 119:34)

Tarvitsemme sydämen kuuliaisuutta Jumalan Sanalle. Jeesus kehottaa meitä samaan: "Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani." (Joh. 14:23) Meidän ei tarvitse tehdä tätä kuitenkaan omassa voimassamme, sillä "Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut." (Joh. 14:26)

Anna Pyhän Hengen tehdä Sana eläväksi.

keskiviikko 24. heinäkuuta 2013

Suuria tekoja

"Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin." (Joh. 14:12)

Mikä mahtava lupaus! Jeesuksen omina voimme ja meidän tulisi tehdä Jeesuksen tekoja. Se on mahdollista, koska Jeesus asuu Pyhän Henkensä kautta meissä. "Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä." Otetaan sana todesta ja lähdetään liikkeelle Pyhän Hengen voimassa julistaen sanoin ja teoin, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Maailmamme tarvitsee sitä!

Jeesuksen teot odottavat sinua.

tiistai 23. heinäkuuta 2013

Onnellinen vaeltaja

"Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi." (Ps. 119:9)

Elämme maailmassa, joka on täynnä erilaisia houkutuksia ja kiusauksia. Vaelluksensa puhtaana pitäminen - oikealla tiellä pysyminen - onnistuu noudattamalla Luojamme antamia ohjeita. Saamme yhtyä psalmin kirjoittajan pyyntöön: "Kunpa kulkuni olisi vakaa, kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi! Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä." Pyhä Henki auttaa meitä kulkemaan Isän tahdossa. 

Kulje Hengen voimassa.

maanantai 22. heinäkuuta 2013

Anna loistaa

"Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen." (Joh. 12:46)

Monet tärkeässä asemassa olevat henkilöt uskoivat Jeesukseen, mutta uskonnollisten johtajien vuoksi he eivät uskaltaneet näyttää väriään, koska "ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama." Jeesus on maailman valo ja Hän haastaa meitä ottamaan uskomme todesta (Joh. 12:26) niin, että se myös näkyy ja tuo Hänen valoaan maailmamme pimeyteen.

Anna valon loistaa!

sunnuntai 21. heinäkuuta 2013

Valloittava persoona

Fariseukset puhuivat keskenään: "Näettekö? Mikään ei auta. Koko maailma juoksee hänen perässään." (Joh. 12:19)

Kun tieto levisi, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin, ihmiset ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen: "Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä." Jeesus - hänen persoonansa, sanansa ja tunnustekonsa - veti ihmisiä puoleensa niin, että uskonnolliset johtajat totesivat: "Mikään ei auta." 

Entä tänään? Seurakunta on Kristuksen ruumis ja sellainen kuin Hän on, sellaisia tulisi meidänkin olla maailmassa (1. Joh. 4:17). Mutta tuntevatko ihmiset vetoa seurakuntaan? Juoksevatko he kirkkoon kohdatakseen Jeesuksen? Haluavatko he olla meidän lähellämme? Ellei, pitäisikö toimia toisin?

"Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli." (1. Joh. 2:6) Jeesus asuu meissä Pyhän Henkensä kautta. Hän vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen. Aletaan siis elää Pyhän Hengen voimasta ja tehdään tekoja, jotka saavat ihmiset juoksemaan Jeesuksen luo.

On muutoksen aika!

lauantai 20. heinäkuuta 2013

Kirkkaus keskellämme

Jeesus vastasi: "Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?" (Joh. 11:40)

Martta oli nähnyt, mihin Jeesus kykeni. Siksi hän sanoi luottavaisesti: "Tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken mitä häneltä pyydät." Kun sitten tuli hetki, jona Jeesus käski vierittää kiven haudan suulta, Martta kiirehti estelemään Jeesusta todeten Lasaruksen ruumiin jo haisevan. Siitä huolimatta hän sai nähdä Jumalan valtakunnan kirkkauden murtautuvan esiin, kun Jeesus osoitti olevansa ylösnousemus ja elämä. Odotammeko me saavamme nähdä Jumalan valtakunnan todellisuuden murtautuvan esiin keskuudessamme?

Tulkoon valtakuntasi!

perjantai 19. heinäkuuta 2013

Teot todistavat

Jeesus vastasi: "Teot, jotka minä teen Isäni nimissä, todistavat minusta." (Joh. 10:25)

Monet halusivat todisteita siitä, että Jeesus oli Jumalan lupaama Messias. Heillä oli omat odotuksensa ja toiveensa Messiaaseen liittyen, eivätkä he olleet valmiita seuraamaan Jeesusta hänen tarkoittamallaan tavalla. Jeesus sanoi, ettei lisätodisteita tarvita, sillä teot puhuvat puolestaan. Meille ei ole tarjolla tee-se-itse-jeesusta, vaan evankeliumien ilmoittama Jeesus Kristus sanoineen ja tekoineen. Meillä on riittävästi todisteita uskoaksemme Häneen - Vapahtajaamme.

Luota Häneen!

torstai 18. heinäkuuta 2013

Oikea ovi

"Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu." (Joh. 10:9)

Jeesus on hyvä paimen, joka laittoi henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Hän on ovi Jumalan valmistamaan pelastukseen. Jeesus lupasi yhteydessään yltäkylläisen elämän, joka on paljon enemmän, mitä maailma meille tarjoaa. Se on elämää täynnä iloa, rauhaa ja vanhurskautta Pyhässä Hengessä.

Astu sisään!

keskiviikko 17. heinäkuuta 2013

Lähettäjän tekoja

"Nyt, kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa." (Joh. 9:4)

Jeesus toimi Isän tahdossa julistaen Jumalan valtakuntaa sanoin ja teoin. Hän lupasi, että joka uskoo Häneen, on tekevä sellaisia tekoja kuin Hän tekee, ja vielä suurempiakin. (Joh. 14:12) Meille on annettu tehtävä, valtuutus ja voima mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä opetuslapsia. Vielä on päivä. Vielä on aika tehdä työtä.

Lähde rohkeasti liikkeelle!

tiistai 16. heinäkuuta 2013

Vapauttava totuus

Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita." (Joh. 8:31-32)

Meillä on kiusauksena poimia rusinat pullasta, vaikka koko Raamattu - haasteelliset kohdat mukaanlukien - on annettu meille. Todellinen opetuslapsi ottaa todesta Jeesuksen sanat! Hän antaa Sanan johtaa parannukseen ja uskoo synnit anteeksi Jeesuksen ristintyön tähden. Hän myös omistaa kaikki Jumalan lupaukset ja lähtee liikkeelle Pyhän Hengen voimassa palvelemaan Jumalaa.

Anna totuuden vapauttaa!

maanantai 15. heinäkuuta 2013

Oikea varustus

Daavid vastasi: »Minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä. Hän on sen sotajoukon Jumala, jota sinä olet pilkannut. (1. Sam. 17:45)

Daavid oli ottanut Goljatin taisteluhaasteen vastaan. Hänet puetetuttiin Saulin varusteisiin, mutta hän ei pystynyt edes kävelemään niissä, sillä hän ei ollut koskaan ennen käyttänyt sellaisia. Niinpä Daavid riisui ne yltään ja meni kohtaamaan Goljatin omassa puvussaan aseenaan linko ja muutama sileä kivi. Daavid laittoi luottamuksen Jumalaan - Hänen kykyynsä ja voimaansa auttaa. Meidän ei tule turvautua "vääriin varusteisiin", sillä  Kristuksessa meillä on kaikki, mitä tarvitsemme. Kohdataan elämämme haasteet Hänessä pysyen ja Jumalan apuun luottaen.

Pue yllesi Jumalan sota-asu (Ef. 6:11-18).

sunnuntai 14. heinäkuuta 2013

Sydän ratkaisee

"Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen." (1. Sam. 16:7)

Herra lähetti Samuelin voitelemaan Israelin uudeksi kuninkaaksi mielensä mukaisen miehen. Ehdokkaita esiin tuotaessa Jumala kertoi ydinasian: sydän ratkaisee. Me katsomme helposti Samuelin tavoin ulkokuorta itsessämme ja toisissa. Pyrimme usein näyttäytymään muiden silmissä paremmalta kuin olemme ja onnistummekin usein siinä. Jumalaa emme pysty hämäämään: Hän tuntee meidät salatuimpaan saakka. Hän näkee sydämemme ja kutsuu meitä valoonsa, jotta saisi armahtaa meitä Kristuksen tähden. 

Astu valoon.

lauantai 13. heinäkuuta 2013

Käyttöjärjestelmäpäivitys

Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: »Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, 'hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat.'" (Joh. 7:37-38)

Tietokoneeseen tulee tasaiseen tahtiin käyttöjärjestelmäpäivityksiä. Monet niistä ovat tärkeitä, mutta osa jopa kriittisiä toiminnan kannalta. Kun tulemme Jeesuksen - elävän veden luo ja juomme, saamme Luojaltamme taivaallisen käyttöjärjestelmäpäivityksen. Hän lahjoittaa meille uskon ja vuodattaa Pyhän Henkensä elämäämme. Elävän veden virrat alkavat virrata kauttamme synnyttäen uutta elämää. Jumalan valtakunta laajenee.

Tule, juo ja anna Herran täyttää Hengellään!

perjantai 12. heinäkuuta 2013

Rakasta Herraa

"Kunnioittakaa ainoastaan Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne! Muistakaa suuria tekoja, jotka hän on tehnyt hyväksenne!" (1. Sam. 12:24)

Samuel varoittaa kansaa seuraamasta olemattomia jumalia, jotka eivät pysty auttamaan eivätkä pelastamaan. Hän rohkaisee kansaa kunnioittamaan ja palvelemaan Herraa kaikesta sydämestä. Meillä on vaarana juosta olemattomien perässä. Mutta oli sitten kyseessä raha, omaisuus, kunnia, maine, ura, harrastukset tai yleinen mielipide, ne eivät pysty meitä pelastamaan. Saamme laittaa turvamme kolmiyhteiseen Jumalaan - Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Rakasta Herraa kaikesta sydämestäsi.

torstai 11. heinäkuuta 2013

Ketä seuraat?

Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat." (Joh. 6:68)

Monet Jeesusta seuranneista olivat loukkaantuneet Hänen sanoihinsa, vetäytyneet joukosta eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Jeesus kysyi kahdeltatoista opetuslapseltaan heidän aikeistaan. Pietari vastasi heidän kaikkien puolesta: "Kenen luo menisimme?" He uskoivat ja tiesivät, että Jeesus on Jumalan Pyhä. Suhtautuminen Jeesukseen jakaa mielipiteitä, sillä puhe rististä on joidenkin mielestä hulluutta. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. (1. Kor. 1:18)

Kenen luo me menisimme?

keskiviikko 10. heinäkuuta 2013

Elämän leipää

Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan." (Joh. 6:35)

Monet pitävät uskontoa mukavana perinteenä, joka voi parhaimmillaan tuoda mukanaan arvostusta tai jopa poliittista hyötyä. Usko on kuitenkin enemmän kuin uskonto. Se on henkilökohtainen suhde ylösnousseeseen Jeesukseen, joka on elämän leipä - tie, totuus ja elämä. Nälkä ei lähde, jos vain katselee leipää. Leipä pitää syödä. Hengellinen nälkä lähtee ottamalla vastaan Jeesus Herrana ja Vapahtajana. 

Tule elävän leivän luo!

tiistai 9. heinäkuuta 2013

Älä pelkää

Mutta Jeesus sanoi: »Minä tässä olen, älkää pelätkö.» (Joh. 6:20)

Illan pimetessä opetuslapset olivat nousseet veneeseen ja lähteneet järven toiselle puolelle. Aikansa soudettuaan he näkivät Jeesuksen kävelevän veden päällä ja pelästyivät, koska eivät odottaneet Jeesuksen tulevan tuolla tavoin. Tuttu ääni sai kuitenkin pelon väistymään. Saamme uskossa odottaa Jumalan toimivan. Meillä on Vapahtaja, joka kykenee puuttumaan elämäntilanteisiimme tarvittaessa yliluonnollisillakin tavoilla sanoen: "Minä se olen."

Älä siis pelkää!

maanantai 8. heinäkuuta 2013

Herran puhetta

Silloin Herra tuli, seisahtui ja huusi kuten edellisilläkin kerroilla: »Samuel, Samuel!» Samuel vastasi: »Puhu, palvelijasi kuulee.» (1 Samuel 3:10)

Samuel oli nukkumassa pyhäkössä, jossa oli Jumalan liitonarkku. Jumala kutsui häntä nimeltä, mutta hän ei vielä tuntenut Herraa eikä Herra ollut ennen puhunut hänelle, joten hän luuli Eelin kutsuvan. Eeli ymmärsi, mistä oli kyse ja ohjeisti, kuinka Samuelin tuli vastata. Samuel halusi koko sydämestään olla lähellä Herraa, sillä hän jopa nukkui pyhäkössä - Jumalan läsnäolon paikassa. Mekin saamme etsiytyä Herramme läheisyyteen, Hän kohtaa meitä Sanassaan ja puhuu meille Henkensä kautta.

Puhu, Herra, palvelijasi kuulee.


sunnuntai 7. heinäkuuta 2013

Sydämen vuodatusta

"Mutta Hanna vastasi: 'Ei, herra, en ole juonut viiniä enkä väkijuomaa. Minä olen onneton nainen ja vuodatin sydämeni Jumalalle.'" (1. Sam. 1:15)

Hanna rukoili pitkään Herraa itsekseen niin, että vain huulet liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Pappi Eeli luuli hänen olevan juovuksissa ja mainitsi asiasta hänelle. Väärinkäsityksestä huolimatta Eeli sai kuulla Hannan kertovan rukoilleensa niin kauan suuren surunsa ja huolensa takia. Meidän ei tarvitse jäädä yksin taakkoinemme. Saamme vuodattaa kaikki asiat - niin pienet kuin suuret - sydämeltämme Herralle Hannan tavoin. 

Herra kuulee meitä!

lauantai 6. heinäkuuta 2013

Usko Sanaa

"Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi." (Joh. 4:50)

Kapernaumilainen isä tuli Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan kuolemaisillaan olevan poikansa. Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene kotiisi. Poikasi elää." Tuo mies uskoi, mitä Jeesus sanoi hänelle ja lähti takaisin kotiinsa. Meidän on hyvä uskoa ja luottaa siihen, mitä Jeesus sanoi meille Sanassaan ja Henkensä kautta.

Kuuntele Häntä!

perjantai 5. heinäkuuta 2013

Turva Herrassa

"Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan." (Ps. 105:4)

Meillä on Herra, jonka valta ulottuu yli koko maanpiirin! Siksi voimme turvallisin mielin luottaa Häneen ja Hänen voimaansa. Meille on annettu lupaus siitä, että Jumala lähestyy meitä, jos me lähestymme Häntä (Jaak. 4:8). Etsitään siis Hänen kasvojaan päivittäin ja sanotaan Ruutin tavoin: "Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään (Ruut 1:16).

Turvaudu yksin Herraan!

torstai 4. heinäkuuta 2013

Oikea valinta

"Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään." (Joh. 3:36)

Se, miten suhtaudumme Jeesukseen, asettaa meidät elämämme suurimman valinnan eteen. Maailmamme on täynnä vääriä valintoja, jotka voivat estää meitä turvautumasta Jeesukseen. Jumalan tahto kuitenkin on, että kaikki pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan Totuuden. Hän kutsuu meitä uskon tielle - valitsemaan elämän ja kuuliaisuuden Jeesukselle. Hän myös lahjoittaa meille kaiken, minkä tällä tiellä tarvitsemme.

Valitse elämä yhteydessä Häneen.

keskiviikko 3. heinäkuuta 2013

Niin paljon

"Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." (Joh. 3:16)

Rippikoululaiset opettelevat ulkoa tämän pienoisevankeliumin. Ulkoaoppimista tärkeämpää on uskoa tämä omalle kohdalle. Usko ei ole pelkästään asian älyllistä hyväksymistä tai totena pitämistä, vaan luottamuksen asettamista Häneen, joka yksin voi pelastaa meidät. Jumala rakasti ja rakastaa meitä. Ei vain paljon, vaan niin paljon, että antoi Jeesuksen kuolla syntiemme tähden, ettei meitä rangaistaisi.

Uskothan sinä sen - henkilökohtaisesti?

tiistai 2. heinäkuuta 2013

Lankeemuksia

Simson heräsi unestaan ja ajatteli: »Minä riistäydyn taas vapaaksi kuten aina ennenkin.» Mutta hän ei tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. (Tuom. 16:20)

Simsonin lankeemus tapahtui vähitellen. Delilan viekoittelu sai hänet lopulta paljastamaan voimansa salaisuuden. Surullisinta on, ettei Simson itse havainnut, että Herran voima oli poistunut. Toimittaja sanoi kerran eräälle Englannin kirkon johtomiehelle: "Sanotaan, että Pyhä Henki olisi jättämässä kirkkomme. Mitä ajattelette siitä?" Vastaus oli: "Meidän täytyy tulla toimeen ilman häntä." Väärä vastaus! Kohtaamme monenlaisia kiusauksia,  houkutuksia ja kutsuja luopumukseen.  Tarvitsemme Pyhää Henkeä, sillä emme voi tehdä mitään ilman Jeesusta. 

Kiinnitä katseesi Jeesukseen!

maanantai 1. heinäkuuta 2013

Saanko esitellä?

Hän etsi ensiksi käsiinsä veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan!" Andreas vei hänet Jeesuksen luo. (Joh. 1:41-42)

Andreas lähti seuraamaan Jeesusta Johannes Kastajan rohkaisemana.  Jeesuksen kohtaaminen oli niin merkittävä, että hän halusi muidenkin oppivan tuntemaan Jeesuksen. Ensi töikseen hän etsi käsiinsä veljensä Simonin ja toi hänet Jeesuksen luo. Jeesuksen opetuslapsina mekin saamme tuoda uusia ihmisiä Jeesuksen yhteyteen.

Kenelle sinä voisit esitellä Jeesuksen?