maanantai 17. joulukuuta 2018

Luopumusta ilmassa

”Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta.” (1. Tim. 4:1)

Pyhä Henki ilmoitti selvästi Paavalille, että viimeisinä aikoina monet luopuvat oikeasta uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia luottaen tekopyhiin valehtelijoihin (4:1-2). Kristinuskon historiaan on mahtunut alusta alkaen niitä, jotka ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle ja hänen sanastaan nousevalle raittiille opetukselle. Kristillisten juhlapyhien aikana nousee aina esiin ns. tutkimuksia, jotka yrittävät hyökätä milloin mitäkin uskonkappaletta vastaan, mutta jotka osoittautuvat pienellä vaivannäöllä tekaistuiksi. Valitettavampaa on se alati kasvava pappien joukko, jotka kauniista sanoistaan huolimatta luottavat enemmän ihmisviisauteen kuin Jumalaan. He eivät usko syntiinlankeemukseen ja syntiin. Eivät Jeesuksen neitseelliseen syntymään tai ruumiilliseen ylösnousemukseen. Eivät ruokkimisihmeisiin tai parantamisiin. Jeesus, josta he puhuvat, jos puhuvat, ei ole enää Raamatun ilmoittama Jeesus. Valvotaan ja pidetään kiinni siitä, mitä olemme oppineet (4:16).

Se kannattaa.

sunnuntai 16. joulukuuta 2018

Ennen oli toisin

”Tämä sana on varma: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijaksi, hän haluaa jaloon tehtävään.” (1. Tim. 3:1)

Raamatun mukaan on selvää, ettei seurakunnan kaitsijaksi tai palvelijaksi tulisi valita ihan ketä tahansa, sillä kyseessä ei ole mikä tahansa työ. Seurakunnan kaitsijan tulee olla nuhteeton, yhden vaimon mies. Hänen tulee olla raitis, maltillinen, kunniallinen, lempeä ja taitava opettamaan. Hän ei saa olla juomari, tappelija, riitaisa, rahanahne eikä vastakääntynyt. Hänen tulee hallita hyvin oma kotinsa ja pitää lapsensa kuuliaisena kaikella arvokkuudella, sillä jos joku ei pysty hallitsemaan omaa kotiaan, kuinka hän voisi pitää huolta Jumalan seurakunnasta. Myös seurakuntapalvelijan tulee olla kunnioituksen arvoisia ja puheissaan luotettavia (3:2-8). Edellä mainitut ominaisuudet eivät ole jotain sellaista, jotka kirjoitetaan ansioluetteloon, vaan tehtävään pyrkivän luonnetta on tarkoitus ensin tutkia ja vasta sitten kun hänet on todettu moitteettomiksi, hän saa ryhtyä palvelemaan tehtävässään (3:10). Kuinkahan moni seurakunnan palvelukseen kutsuttu selviäisi näistä laatuvaatimuksista?

Pohtimisen arvoista?

lauantai 15. joulukuuta 2018

Jumalalle mieluista

”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta.” (1. Tim. 2:1)

Paavali rukoili. Hän mainitsee useasti eri seurakunnille kirjoittaessaan, kuinka rukoilee alati heidän puolestaan. Hän muistuttaa nuorta Timoteusta rukouksen tärkeydestä, vaikka tämä oli luultavasti oppinutkin rukouksen merkityksen ottaessaan Paavalista mallia siinä, kuinka seurata Jeesusta (2. Tim. 3:10). Meidänkin tulee ottaa rukous todesta ja rukoilla hallitsijoiden ja kaikkien valtaapitävien puolesta (2:2). Rukoillaan presidentin, hallituksen ja eduskunnan puolesta, jotta Jumala antaisi heille viisautta tehdä oikeita päätöksiä. Rukoillaan piispojen ja pappien puolesta, jotta Jumala antaisi heille rohkeutta pitää Raamattua edelleen elämän ja opin ylimpänä ohjeena. Rukoillaan uskonveljien ja -sisarten puolesta, jotta Jumala täyttäisi heitä voimallaan varustaen heidät todistajan tehtävään (Apt. 1:8). Rukoillaan ystävien, naapurien, sukulaisten, työtovereiden, ohikulkijoiden, vihamiesten, aivan kaikkien puolesta, jotta Jumala antaisi heille pelastuksen ja totuuden tuntemisen armon (2:4).

Se on Jumalalle mieluista.

perjantai 14. joulukuuta 2018

Tavoitellaan parasta

”Tavoitelkaa sen kaupungin parasta, johon minä olen teidät siirtänyt.” (Jer. 29:7)

Joku on joskus esittänyt seuraavan kysymyksen: "Jos seurakuntanne katoaisi kaupungista ensi yön aikana, huomaisiko sitä kukaan tai jäisikö kukaan seurakunnan ulkopuolinen ihminen kaipaamaan sitä millään tavoin?" Jumala kehotti profeetta Jeremian kautta pakkosiirtolaisuudessa olevaa kansaa toimimaan ja rukoilemaan sen kaupungin puolesta, jossa he olivat, sillä sen menestys olisi myös heidän menestyksensä (29:7). Meillä on kiusauksena ja vaarana ajatella, ettei kaupunkimme menestymisellä ole suurtakaan merkitystä, kun vertaamme sitä tulevan taivaallisen kotimme kirkkauteen. Vaikka olemmekin monella tavoin vieraita ja muukalaisia tämän maailman keskellä, meillä on kutsu toimia kaikessa kaupunkiemme ja niiden asukkaiden parhaaksi. Me olemme maailman valo ja maan suola ja saamme tuoda Jumalan valtakunnan kirkkautta sinne, missä olemme. Saamme myös rukoilla, että jokainen ihminen paikkakunnallamme tulisi tuntemaan totuuden (1. Tim. 2:1-4).

Toimitaan kaikessa siunaten.