torstai 30. huhtikuuta 2015

Taivaalliset aseet

"Me elämme tässä maailmassa mutta emme taistele tämän maailman tavoin." (2. Kor. 10:3)

Elämme maailmassa monenlaisten taistelujen keskellä. Henkilökohtaisessa elämässämme. Kaupungeissamme. Seurakunnissamme. Evankelioimistyössä. On hyvä muistaa, ettemme taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan (Ef. 6:12). Näitä taisteluja ei voiteta maailman keinoin, vaan meille annetuilla aseilla on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia (10:4). Meidän tulee ottaa voimaksemme Jumalan väkevyys ja ottaa yllemme Jumalan taisteluvarustus rukoillen, jotta voimme pitää puolemme Paholaisen juonia vastaan, kykenemme tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta voittajana (Ef. 6:13). Saamme pysyä valveilla ja rukoilla hellittämättä joka hetki Hengen antamin voimin, sillä rukouksemme kuullaan ja siinä on voima murtaa kahleita, vapauttaa sidottuja ja tuoda Jumalan valtakunnan kirkkautta pimeyden keskelle (Ef. 6:18).

Vahvistukaa Herrassa.

keskiviikko 29. huhtikuuta 2015

Varainhoidon lyhyt oppimäärä

"Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää." (2. Kor. 9:6)

Jumala on uskonut meille ajallista omaisuutta lyhyen elämämme ajaksi. Ei pelkästään siksi, että käyttäisimme kaiken itseemme, vaan että voisimme tehdä runsaasti kaikkea hyvää (9:8). Haluamme mieluusti kerätä tavaraa ja omaisuutta ympärillemme, mutta ne eivät seuraa meitä hautaan. Voimme eläessämme ihastella menestystämme ja ajallista hyvinvointiamme, mutta meidän jälkeemme kaikki omaisuutemme jää muille (Ps. 49:17-21). Meitä kehotetaan jakamaan anteliaasti omastamme muille, jotta voittaisimme omaksemme todellisen elämän (1. Tim. 6:18-19). Voimme käyttää meille uskottuja varoja esimerkiksi lähetystyön tukemiseen, jotta mahdollisimman moni ihminen saisi kuulla hyvän sanoman Jeesuksesta. Saamme rukoillen pohtia antamisellemme rajat ja sitten voimme antaa sen mukaan kuin olemme päättäneet. Ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa (9:7).

Tehdään runsaasti hyvää.

tiistai 28. huhtikuuta 2015

Ainutlaatuinen yhteys

"Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani." (2. Kor. 6:16)

Jumala lupasi profeetta Hesekielin kautta, että Hän tulisi asumaan ja kulkemaan meissä (Hes. 37:27). Jeesus osoitti meille, mitä läheinen suhde taivaalliseen Isään merkitsee ja Hän avasi meille pääsyn tuohon suhteeseen ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Jeesus lupasi, että Isä antaa meille toisen puolustajan, joka on kanssamme ikuisesti. Tämä puolustaja on Pyhä Henki, jota maailma ei voi saada, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta ne, jotka ovat Jeesuksen omia, tuntevat Hänet, sillä Hän pysyy heidän luonaan ja on heissä (Joh. 14:16-18). Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, saamme Jumalaa kunnioittaen pyhittää elämämme kokonaan hänelle (7:1). Annetaan siis Pyhän Hengen tehdä työtään meissä kirkastaen Jeesusta Kristusta ja syventäen suhdettamme Häneen.

Hän asuu meissä.

maanantai 27. huhtikuuta 2015

Muista, kuka olet!

"Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!" (2. Kor. 5:17)

Olet uusi luomus Kristuksessa. Tuon muutoksen on saanut aikaan Jumala, joka on Kristuksen välityksellä tehnyt kanssamme sovinnon. Jumala siirsi kaikki syntimme Kristukseen, jotta saisimme Hänessä Jumalan vanhurskauden. Syntimme on pyyhitty pois ja saamme elää Jumalan lapsen elämää Pyhän Hengen voimassa. Onhan Jeesus Kristus kuollut meidän puolestamme, jotta emme enää eläisi itsellemme vaan Hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista meidän tähtemme. Saamme antaa itsemme kokonaan Hänen käyttöönsä toteuttamaan niitä tekoja, joita tekemään Hän on meidät tarkoittanut. Ja me emme ole pelkkiä juoksupoikia, vaan Kristuksen lähettiläitä, joille on annettu valta ja voima julistaa Jumalan valtakunnan tulemista. Saamme kutsua rohkeasti ja rakkaudellisesti ihmisiä uuteen elämään Kristuksessa (5:15-21).

Muista, kuka olet!

sunnuntai 26. huhtikuuta 2015

Paras strategia

"Meitä on ohjannut Jumalan armo eikä inhimillinen viisaus." (2. Kor. 1:12)

Voimme tehdä monenlaisia suunnitelmia ja strategioita, joita esittelemme toinen toisillemme. Omasta mielestämme olemme saattaneet tehdä hyviä analyysejä ja oivalluksia, mutta olemmeko tehneet ne luottaen vain inhimilliseen viisauteen vai olemmeko tuoneet hankkeemme rukoillen Herran eteen pyytäen Hänen johdatustaan suunnitteluumme (Snl. 16:1-3)? Jumalan Henki ohjasi Paavalia hänen lähetysmatkoillaan. Pyhä Henki esti häntä julistamasta sanaa Aasian maakunnassa ja yrittäessään lähteä Bityniaan Henki ei sallinut sitä. Yöllä Paavali näki näyssä makedonialaisen miehen ja ymmärsi, että Jumala oli kutsunut hänet julistamaan evankeliumia siellä (Apt. 16:6-10). Hän ei luottanut pelkästään omaan viisauteensa, vaan Pyhään Henkeen ja sai aina kulkea Kristuksen voittosaatossa (2. Kor. 2:14).

Luotetaan Jumalan viisauteen.

lauantai 25. huhtikuuta 2015

Turhaa touhua?

"Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne." (1. Kor. 15:14)

Jeesuksen ylösnousemus on totta. Ellei näin olisi meidän uskoltamme puuttuisi pohja, olisimme yhä syntiemme vallassa ja ne, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, olisivat joutuneet perikatoon (15:17-18). Mutta Jeesus Kristus on herätetty kuolleista kolmantena päivänä ja hän ilmestyi Pietarille ja muille apostoleille sekä samalla kertaa yli viidellesadalle hengelle (15:4-7). Jumala on asettanut hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken Jeesuksen Kristuksen valtaan ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle (Ef. 1:20-22). Jeesus elää ja hallitsee! Saamme edelleen rohkeasti julistaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, sillä Jeesus, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, on kanssamme.

Emme julista turhaan.

perjantai 24. huhtikuuta 2015

Kukin vuorollaan

"Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi." (1. Kor. 14:26)

Meidän tulee pyrkiä saamaan runsain määrin henkilahjoja seurakunnan rakentamiseksi, sillä ne on tarkoitettu seurakunnan yhteiseksi parhaaksi (14:12). Paavali kannustaa käyttämään erityisesti kielilläpuhumista ja profetian lahjaa. Hän muistuttaa meitä, että kaikki voivat profetoida, kukin vuorollaan, sillä profetian lahja on tärkeä seurakunnalle, koska tarvitsemme opetusta, rohkaisua ja lohdutusta, joka tulee suoraan Isän sydämeltä. Hän opastaa kielilläpuhumisen lahjaan liittyen, että muutama puhuu vuorollaan ja joku tulkitsee sitä. Jos tulkitsijaa ei ole, puhujan pitää olla hiljaa tai puhua itselleen ja Jumalalle. Usein estämme tähän vedoten kielilläpuhumisen, mutta mistä voimme tietää, onko tulkitsijaa, jos kukaan ei koskaan puhu kielillä. Paavali rohkaisee jokaista palvelemaan ja käyttämään lahjojaan hyvässä järjestyksessä sekä arvioimaan kaiken tämän Jumalan sanalla (14:27-33).

Mitä sinulla on annettavana?

torstai 23. huhtikuuta 2015

Hengen lahjoja

"Haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista." (1. Kor. 12:1)

Jumala on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa (Ef. 1:3). Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, sillä Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla. Saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta ja toinen kyvyn jakaa tietoa. Toiselle Henki suo uskon voiman ja toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan ja joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan. Joku saa kielillä puhumisen lahjan ja joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Joku saa kyvyn auttaa muita ja toinen kyvyn toimia johtajana. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Pyhä Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo - yhteiseksi hyödyksi (12:6-11, 28).

Tavoitellaan innokkaasti parhaimpia armolahjoja!

keskiviikko 22. huhtikuuta 2015

Kaikille kaikkea

"Kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia." (1. Kor. 9:22)

Urut pauhaavat ja seurakunta laulaa totisin kasvoin 400 vuotta vanhaa virttä. Pappi lukee monotonisella äänellä liturgisia tekstejään ja kirkkokansa nousee välillä seisomaan. Saarna vilisee outoja sanoja kuten Juudan leijona, uhrikaritsa, sovitus ja sukulunastaja. Mitähän Paavali mahtaisi ajatella? Perinteet ja tavat ovat tärkeitä, mutta koskettaako se vain pientä sisäpiiriä. Onko meillä kosketuspintaa niihin ihmisiin, jotka meidän tulisi saavuttaa evankeliumilla tällä vuosituhannella? Teemmekö kaikkemme, jotta pelastuksen sanoma voisi koskettaa kuulijoita ymmärrettävällä tavalla (9:23)? Paavali ei tinkinyt sanomasta (2:1-5), mutta hän teki kaikkensa välittääkseen evankeliumin sanoman kuulijoidensa lähtökohdat huomioiden, jotta edes muutama pelastuisi.

Toimitaan samoin.

tiistai 21. huhtikuuta 2015

Seuraa johtajaa

"Kehotan teitä siis noudattamaan omaa esimerkkiäni." (1. Kor. 4:16)

Paavali kehottaa häpeilemättä korinttilaisia ottamaan mallia vaelluksestaan Jeesuksen seuraajana. Hän tiesi, että esimerkkinä oleminen perustui Jumalan armoon, joten kyse ei ollut hänen erinomaisuudestaan, vaan siitä, mitä Jeesus oli saanut aikaan hänessä (15:10). Hän lähetti heidän luokseen Timoteuksen palauttamaan mieliin sen, miten hän Kristuksen omana eli ja opetti (4:17). Timoteus kykeni tähän, sillä hän oli noudattanut Paavalin esimerkkiä opetuksessa, elämäntavoissa, uskossa, kärsivällisyydessä, rakkaudessa ja kestävyydessä (2. Tim. 3:10). Me olemme Kristuksen palvelijoita, joiden huostaan on uskottu Jumalan salaisuudet (4:1). Voimmeko kehottaa muita ottamaan mallia elämästämme Jeesuksen seuraajina?

Ollaan esimerkkinä.

maanantai 20. huhtikuuta 2015

Mobiilitemppeli

"Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?" (1. Kor. 3:16)

Psalmin kirjoittaja huokaa: "Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan kasvojen eteen?" (Ps. 42:3) Jerusalemin temppeli oli Jumalan lasnäolon ja kohtaamisen paikka. Vielä nykyäänkin Jerusalemin temppelialueella vierailevia muistutetaan tästä tosiasiasta. Mutta meidän ei tarvitse mennä Jerusalemiin kohdataksemme Jumalan. Uskon kautta Jeesukseen me olemme uudestisyntyneet ja me olemme Jumalan temppeli, sillä Hän asuu meidän sydämissämme Pyhän Henkensä kautta. Missä ja milloin tahansa voimme lähestyä Jumalaa Jeesuksen kautta, sillä yhteys on avoinna. Saamme tuoda myös Jumalan valtakunnan todellisuutta näissä liikkuvissa mobiilitemppeleissämme sinne, missä olemme ja liikumme.

Jumalan Henki asuu meissä.

sunnuntai 19. huhtikuuta 2015

Jeesuksen kunniaksi

"Kristuksen Jeesuksen kunniaksi kerron siitä, mitä olen saanut aikaan palvellessani Jumalaa." (Room. 15:17)

Me ajattelemme aivan liian usein, ettei meidän pidä kertoa Jumalan suurista teoista toisille. Ei ainakaan sellaisista, joissa on saanut itse olla Jumalan käytössä. Joku saattaa luulla meitä ylpeäksi ja saattaa ajatella, että kuvittelemme olevamme parempia kuin toiset. Minkä siunauksen riistämmekään muilta, kun vaikenemme siitä, mitä Jeesus Kristus on meidän kauttamme tehnyt (15:17-19). Paavalin tavoin mekin voimme kertoa Jeesuksen kunniaksi niistä asioista. Nimittäin se, mitä me olemme nähneet ja kokeneet palvellessamme Jumalaa, voi olla suureksi avuksi ja rohkaisuksi jollekin toiselle. Ylpeilemään emme suuremmin pääse, kun tiedostamme, ettei pohjimmiltaan ole kyse meistä, vaan siitä, mitä Jeesus tekee meissä ja meidän kauttamme. Ei siis suotta ujostella, vaan laitetaan kokemamme hyvä jakoon. 

Jeesuksen kunniaksi.

lauantai 18. huhtikuuta 2015

Oikeus kuulla

"Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu." (Room. 10:13)

On vain yksi nimi koko taivaankannen alla, joka tuo meille pelastuksen (Apt. 4:12). Mutta kuinka ihmiset voivat huutaa avukseen Häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa Häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? (10:14-15) Hyviä kysymyksiä. Sydämen usko on hyvä asia, mutta tarvitaan myös sitä, että avaamme suumme ja kerromme uskostamme Jeesukseen (10:9-10). Jeesus on lähettänyt meidät (Joh. 20:21) julistamaan evankeliumia kaikille (Mark. 16:15). Jokaisella ihmisellä on oikeus kuulla ymmärrettävällä tavalla Jeesuksesta, jotta he voivat täysin tietoisesti vastata Hänen kutsuunsa kyllä tai ei. Meidät on lähetetty! Saamme kertoa Jeesuksesta Pyhän Hengen voimassa, jotta mahdollisimman moni voisi huutaa avukseen Herran nimeä.

Älä vaikene!

perjantai 17. huhtikuuta 2015

Pelko pois

"Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?" (Room. 8:31)

Kuka voi olla meitä vastaan? Ei kukaan ja aivan kaikki! Jeesus ei luvannut meille helppoa tietä, mutta Hän lupasi olla kanssamme joka päivä - niin hyvinä kuin huonoina (Matt. 28:20). Tilanteessa kuin tilanteessa kestämme kaiken Hänen avullaan, sillä Hän antaa meille voimaa (Fil. 4:13). Annetaan siis Pyhän Hengen täyttää meitä yhä uudestaan, sillä emme saa aikaan mitään iankaikkisesti merkittävää ilman Häntä. Hän on apumme ja mittaamattoman väkevä voima, joka vaikuttaa meissä uskovissa (Ef. 1:19). Tartutaan uskossa Jumalan lupaukseen, että jos Hän on puolellamme, niin mikään ei voi estää meitä. Lähdetään liikkeelle Hänen voimassaan julistamaan Jumalan valtakunnan evankeliumia sanoin, teoin, ihmein ja tunnusmerkein. 

Pelko pois - Jumala on puolellamme! 

torstai 16. huhtikuuta 2015

Järkähtämätön

"Jumala pystyy tekemään sen mitä on luvannut." (Room. 4:21)

Abraham toivoi, vaikkei toivoa ollut. Hän uskoi Jumalan sanaan, joka lupasi, että hänestä tulee kantaisä monille kansoille (1. Moos. 15:5). Hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän lähes satavuotiaana tiesi elinvoimansa sammuneen ja vaimonsa kohdun kuihtuneen. Abraham ei kuitenkaan epäillyt Jumalan lupausta, vaan hän sai voimaa uskostaan. Hän luotti lupaukseen järkähtämättä ja hän on meille uskon esikuvana (4:18-20). Uskommeko sen, että Jumala pystyy tekemään kauttamme sen, mitä on luvannut? Uskallammeko tarttua uskossa Sanan lupauksiin ja alkaa elää uskoamme todeksi? Uskommeko, että Jumala kykenee meissä vaikuttavalla voimallaan tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella (Ef. 3:20). Hän voi ja Hän tekee. Lähdetään uskossa voittamaan maailma Jeesukselle Kristukselle.

Lupaukset toteutuvat.

keskiviikko 15. huhtikuuta 2015

Perästä kuuluu

"Kiitän Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalaani teistä kaikista, sillä teidän uskostanne kerrotaan kaikkialla." (Room. 1:8)

Tieto Rooman kristittyjen uskosta oli levinnyt kaikkialle ja se oli kantautunut myös Paavalin tietoon. Valo ei pysy piilossa, vaan se näkyy ja loistaa. Kristuksen rakkauden koskettamat ihmiset eivät voineet olla puhumatta siitä, mitä olivat nähneet ja kuulleet (Apt. 4:20). Paavali oli nähnyt tuon saman myös oman toimintansa kautta, kun tessalonikalaiset kutsuivat heitä koko maailman villitsijöiksi (Apt. 17:6). Aito usko näkyy ja kuuluu. Aito usko kohtaa ja rakastaa. Aito usko haastaa ja vaatii ottamaan kantaa. Ei suotta arkailla, vaan annetaan uskomme Jeesukseen näkyä ja kuulua, jotta saattaisimme maailman kansat kuuliaisiksi, puheiden ja tekojen, tunnustöiden ja ihmeiden avulla, Jumalan Hengen voimalla (15:18-19).

Uskosta kannattaa kertoa.

tiistai 14. huhtikuuta 2015

Kummalla puolella?

"Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi." (Luuk. 23:43)

Kolme ristiä Golgatalla. Jeesus keskellä ja rikollisista toinen hänen oikealla ja toinen vasemmalla puolellaan. Toinen herjasi Jeesusta, toinen puolusti. Toinen kysyi:"Etkö sinä ole Messias?", toinen kysyi: "Etkö sinä pelkää edes Jumalaa?". Toinen ei nähnyt itsessään vikaa, toinen tajusi tekojensa seurauksen. Toinen ei tajunnut syyllisyyttään, toinen tajusi ansainneensa tuomion. Toinen vaati ylpeästi Jeesusta pelastamaan hänet, toinen pyysi nöyrästi muistamaan häntä. Toinen ei kaivannut armoa, toinen tarvitsi. Toinen kuoli synteihinsä, toinen sai syntinsä anteeksi. Toinen joutui kadotukseen, toinen pääsi ikuiseen iloon (23:33-43). Kummalla puolella sinä olet?

Jeesus, muista meitä.

maanantai 13. huhtikuuta 2015

Sinut on nähty

"Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan." (Luuk. 19:10)

Sakkeus oli kiivennyt metsäviikunapuuhun nähdäkseen ohikulkevan Jeesuksen. Pieni mies kyyhötti lehtien seassa ja tuli yllätetyksi piilostaan, kun Jeesus pysähtyi kohdalle. Sakkeus sai kuulla kehotuksen tulla kiireesti alas, sillä Jeesus aikoi tulla hänen luokseen kyläilemään. Yllättävä kohtaaminen ja sitä seurannut vierailu kosketti Sakkeuksen elämää ja mullisti sen täysin (19:3-8). Armo yllätti. Moni saattaa katsella Jeesusta kauempaa ajatellen, ettei kelpaa Hänelle tai ettei Hän ole kiinnostunut. Jeesus tuntee meidät nimeltä ja tietää piilopaikkamme. Hän tulee luoksemme ja kehottaa meitä tulemaan esiin piilostamme, jotta saisi kohdata meidät ja osoittaa meille armoaan ja rakkauttaan. Astu valoon ja avaa sydämesi Jeesukselle.

Anna armon yllättää.

sunnuntai 12. huhtikuuta 2015

Taipumaton

"Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?" (Luuk. 18:8)

Jeesus opetti opetuslapsilleen, että aina tulee rukoilla lannistumatta. Hän teki tämän kertomalla vertauksen leskivaimosta, joka tuli tavan takaa väärämielisen tuomarin luokse pyytämään asiansa ratkaisemista. Pitkään aikaan tuomari ei suostunut auttamaan, mutta lesken kestäväisyys tuotti tulosta. Tuomari ratkaisi asian. Jeesus vakuutti, että jos kelvoton tuomari toimi noin, niin kuinka paljon mieluummin Jumala vastaisi omilleen, jotka huutavat Häntä päivin ja öin avuksi (18:1-5). Ongelma ei ole siis siinä, etteikö Jumala vastaisi pyyntöihimme, vaan siinä, että pyydämmekö me. Jeesus päätti vertauksensa pohdintaan, että mahtaako Hän palatessaan löytää seurakunnan, joka rukoilee lannistumatta ja uskoo, että pyyntöihin vastataan.

Rukoillaan lakkaamatta.

lauantai 11. huhtikuuta 2015

Aina voi iloita

"Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta!" (Ps. 34:2)

Jeesuksen omina meillä on aina syytä kiitokseen. Olivatpa olosuhteemme minkälaiset tahansa, voimme aina kiittää ja iloita siitä, mitä Jeesus on voittanut meille. Hänen kuolemansa toi meille voiton synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Hän poisti kaiken pelon, häpeän ja tuomion. Hänessä meillä on toivo, perintöosa ja voima (Ef. 1:18-19). Kun katsomme häneen, kasvomme voivat säteillä iloa ja kiitollisuutta siitä, mitä hän on tehnyt (34:9).

Maista Herran hyvyyttä!

perjantai 10. huhtikuuta 2015

Ihan kypsänä

"Hän sanoi heille: Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen." (Luuk. 10:2)

Jeesus ei ollut huolissaan sadosta, sillä sitä on paljon ja se on kypsää korjattavaksi. Sato odottaa kaupungeissamme, kylissämme, naapurustossamme ja kaduillamme. Kaikkialla. Mutta missä ovat sadonkorjaajat? Muistelemassa menneitä satokausia? Puhumassa keskenään sadonkorjuun merkityksestä? Suunnittelemassa tehokkaita sadonkorjuuvälineitä? Moni myös satoa korjaamassa. Jeesus kehotti pyytämään lisää ihmisiä sadonkorjuuseen - eikä suotta. Ihmiset odottavat, että joku kohtaisi heidät rakkaudellisesti ja kertoisi heille ymmärrettävällä tavalla Jumalan rakkaudesta ja kutsuisi heitä henkilökohtaiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa. Satoa on. Pyydetään siis sadonkorjaajia. 

Herra, lähetä minut.

torstai 9. huhtikuuta 2015

Kertokaa!

"Palaa kotiisi ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Jumala on sinulle tehnyt." (Luuk. 8:39)

Jeesus kohtasi pahojen henkien vaivaaman miehen Gerasan alueella. Mies oli paennut useasti ihmisten ilmoilta ja oleskeli vaatteitta kaupungin ulkopuolella. Jeesus karkotti pahat henget, joiden poistuminen sai niin sikopaimenet kuin läheisen kaupungin asukkaat pelon valtaan niin, että he pyysivät Jeesusta poistumaan alueelta. Vapautunut mies olisi halunnut lähteä Jeesuksen matkaan, mutta Hän kehotti miestä palaamaan kotiinsa ja kertomaan Jumalan ihmeteosta. Ja mies lähti! Hän julisti ympäri kaupunkia, mitä Jeesus oli tehnyt (8:26-39). Hän ei käynyt raamattukoulua eikä peruskursseja oikeaoppisesta evankelioimistyöstä. Hän alkoi kertoa saman tien omaa vapautumistarinaansa. Ei tehdä asioista liiaan vaikeita. Jokaisella meistä on jotain kerrottavaa siitä, mitä Jumala on tehnyt meille.

Kerrotaan siitä.

keskiviikko 8. huhtikuuta 2015

Täynnä!

"Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla." (Luuk. 4:14)

Jeesus toimi Pyhän Hengen voimassa (5:17) ja oli täynnä Hengen voimaa (4:1, 14) Mikä saa meidät ajattelemaan, että voisimme toimia jotenkin toisin? Pyhän Hengen täyteys on vaihtunut liian usein strategiapapereihin ja toimintasuunnitelmiin, jotka on laadittu yritysmaailmasta kopioitujen parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Rukoilematta. Jumalan tahtoa etsimättä. Rutiininomaisesti. Täynnä itseämme.  Emme voi ilmoittaa hyvää sanomaa, julistaa vangituille vapautusta ja sokeille näön saamista omassa viisaudessamme ja voimassamme (4:18). Jeesus, Jumalan Poikakaan, ei niin tehnyt. Jos yllämme olisi Herran Henki, olisimmeko mekin kohta puheenaihe kaikkialla? Mitä jos emme tyytyisikään opittuihin toimintamalleihin, vaan pyytäisimme Hengen tuoretta voitelua?

Mikä meidät täyttää?

tiistai 7. huhtikuuta 2015

Armon osoituksia

"Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa." (Luuk. 1:30)

Jumala on suonut sinulle armonsa. Marialle tuo armo toi mukanaan yllätysraskauden ja poikalapsen, jota kutsuttaisiin Korkeimman Pojaksi. Se, miten tuo kaikki tapahtui, ei mahtunut Marian ymmärrykseen, sillä hän oli koskematon. Saattoi olla, ettei nuori Maria ymmärtänyt puoliakaan Pyhän Hengen tulemisesta ylleen, Korkeimman voiman varjosta tai syntyvän lapsen pyhyydestä. Kaikista kysymyksistään huolimatta Maria suostui vastaanottamaan tämän erikoisen armon ilmaisun ja sanoi enkelille: "Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit." (1:31-38) Maria tiesi, että Jumalan tahdon tapahtuminen on parasta, mitä hänen elämässään voi tapahtua. Maria ja koko maailma sai kuulla ilosanoman: meille on annettu Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra (2:10-11).

Jumala on suonut meille armonsa.

maanantai 6. huhtikuuta 2015

Saa paljon aikaan

"Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan." (Jaak. 5:16)

Rukouksessa on valtava voima. Jaakob ottaa esimerkiksi Elian, jonka rukous vaikutti, ettei satanut, kolmeen ja puoleen vuoteen. Ja kun hän rukoili myöhemmin, vettä satoi ja maa tuotti hedelmää (5:17-18). Rohkeat Jumalan sydämeltä nousseet rukoukset toivat ihmeelliset rukousvastaukset. Jeesus itse rohkaisi meitä pyytämään suuria - itse asiassa ihan mitä tahansa. "Mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa." (Joh. 14:13) Uskalletaan pyytää suuria! Saamme pyytää pelastusta - ei vain korttelimme tai kaupunkimme, vaan koko kansamme pelastumista (Ps. 2:8). Saamme pyytää lisää rohkeutta evankeliumin julistamiseen. Saamme pyytää, että sairaat paranevat, että ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu Jeesuksen nimessä (Apt. 4:29-30). Rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.

Rukoillaan paljon.

sunnuntai 5. huhtikuuta 2015

Sana teoiksi

"Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä – älkää pettäkö itseänne." (Jaak. 1:22)

Jaakob kirjoittaa, että se, joka kuulee sanan mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka katselee itseään peilistä, mutta unohtaa saman tien, miltä näytti (1:23-24). Kuinka usein kuuntelemme tai luemme Jumalan sanaa, innostumme hetkellisesti, mutta loppujen lopuksi se ei saa meitä toimimaan. Meillä voi olla hyviä aikeita, mutta ne eivät koskaan toteudu. Jeesus sanoi, että ne ovat autuaita, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä (Luuk. 11:28). Ei petetä itseämme. Tunnustetaan heikkoutemme Jeesukselle ja pyydetään Häntä vaikuttamaan meissä sekä tahtominen että tekeminen (Fil. 2:13). Kun kiinnitämme katseemme Häneen, emme unohda kuulemaamme vaan teemme sen mukaan (1:25). Mitä sinua kutsutaan tekemään?

Rakennetaan kalliolle (Matt. 7:24-25).

lauantai 4. huhtikuuta 2015

Eilen ja tänään

"Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti." (Hepr. 13:8)

Jeesus Kristus on sama tänään kuin 2000 vuotta sitten. Hän etsii ja tahtoo pelastaa kadonneet (Luuk. 19:10). Hän antaa synnit anteeksi (Mark. 2:5). Hän ei tuomitse vaan armahtaa (Joh. 8:10-11). Hän tuntee sääliä nähdessään eksyneet ja odottaa lisää väkeä työhön (Matt. 9:36-38). Hän kutsuu työn ja kuormien uuvuttamia lepäämään (Matt. 11:28-29). Hän parantaa sairaita (Mark. 6:56). Hän on kanssamme Henkensä kautta (Joh. 14:18). Hän lähettää meidät työhönsä (Joh. 20:21). Hän antaa meille voiman ja vallan parantaa sairaita (Luuk. 9:1-2). Hän on sama. Hän ei muutu. Meidän ei siis tarvitse menettää rohkeuttamme ja antaa periksi, vaan saamme suunnata katseemme Jeesukseen, uskomme alkajaan ja täyttäjään (Hepr. 12:1-3).

Ihmeellinen Jeesus.

perjantai 3. huhtikuuta 2015

Älä jää kuuteen

"Uskon voimasta sortuivat Jerikon muurit, kun niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää." (Hepr. 11:30)

Suljettu, linnoitettu kaupunki tuli valloittaa kiertämällä sen ympäri kerran kuutena päivänä ja seitsemän kertaa seitsemäntenä ja viimeisen kierroksen jälkeen kansan piti kohottaa huuto (6:3-5). Ensimmäisenä päivänä kaupunki kierrettiin kerran. Toisena päivänä kaupunki kierrettiin kerran. Samoin kolmantena. Neljäntenä. Viidentenä. Ja kuudentena. Kierros kaupungin ympäri eikä merkkiäkään - ei edes pientä murtumaa muurissa. Moni oli varmaan valmis lyömään hanskat tiskiin. Moni piti koko touhua naurettavana. Moni taatusti kyseenalaisti Joosuan suunnitelman. Mutta he eivät pysähtyneet viidenteen tai kuudenteen päivään, vaan kiersivät uskossa kaupungin myös seitsemäntenä päivänä ja uskon voimasta muurit sortuivat. "Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä." (Hepr. 11:1)

Älä luovuta vielä - usko!

torstai 2. huhtikuuta 2015

Toivo(t)on

"Me olemme saaneet parempaa: toivon, joka antaa meille uskalluksen lähestyä Jumalaa." (Hepr. 7:19)

Elämä monine haasteineen tuntuu välillä toivottomalta. On paljon miksi-kysymyksiä, joihin haluaisimme saada vastauksen. Aabrahamista sanotaan, että hän toivoi, vaikkei toivoa ollut (Room. 4:18), sillä inhimillisesti katsoen mahdollisuudet olivat menneet. Mutta siinä, missä meidän mahdollisuudet loppuvat, Jumalan mahdollisuudet alkavat. Toivoa on! Me olemme saaneet laittaa toivomme Jeesukseen Kristukseen kuultuamme pelastuksen evankeliumin. Eikä tämä toivo ole turha tai saata meitä häpeään, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen (Room. 5:5). Jeesuksen kautta saamme uskalluksen lähestyä Jumalaa kaikkien asioidemme kanssa. Ei kannata jäädä toivottomuuteen.

Toivoa on!

keskiviikko 1. huhtikuuta 2015

Eteenpäin

"Menkäämme eteenpäin, jos Jumala suo." (Hepr. 6:3)

Jeesuksen omina meitä ei ole kutsuttu jämähtämään paikoillemme, vaan kasvamaan uskossamme ja menemään eteenpäin Jumalan armosta. Jumala ei ole kutsunut meitä elämään synnillistä elämää, vaan pyhää, Jumalalle kelpaavaa elämää, jossa saamme pyrkiä yhä parempaan (1. Tess. 4:1, 7). Yhä parempaan niin puheissamme, elämäntavoissamme, rakkaudessamme, uskossamme ja puhtaudessamme (1. Tim. 4:12). Emme kykene Jumalalle kelpaavaan elämään omassa voimassamme. Se on mahdottomuus. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa, hänessä ja hänen kauttaan, se on mahdollista. Hän tietää heikkoutemme ja vajavuutemme. Saamme sen tähden astua rohkeasti hänen eteensä, jotta saisimme armoa ja löytäisimme avun silloin, kun tarvitsemme sitä (Hepr. 4:15-16). 

Tuotetaan kunniaa Kristukselle ja mennään eteenpäin.