lauantai 31. tammikuuta 2015

Samalla tavalla

"Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli." (1. Joh. 2:6)

Elää samalla tavalla kuin Jeesus. Joku saattaa ajatella, että onko se edes mahdollista. Jeesus luopui oikeudestaan olla Jumalan vertainen, tuli ihmiseksi ja eli ihmisenä ihmisten joukossa (Fil. 2:6-7). Jeesus toimi täysin Pyhän Hengen voimassa (Luuk. 4:1) ja osoitti sanoillaan ja teoillaan, että Isä on hänessä ja Hän Isässä (Joh. 14:11). Jeesus lupasi meille, ettei jätä meitä orvoiksi, vaan tulee meihin asumaan, jolloin voimme ymmärtää, että Hän on Isässä, me olemme Hänessä ja Hän on meissä. Voimme elää siis samalla tavalla kuin Jeesus eli, koska meissä on ja pysyy sama Pyhä Henki (Joh. 14:16-20, 23). Eletään sen tähden Pyhän Hengen täyteydessä ja annetaan Hänen ohjata elämäämme Jeesuksen tahtoon ja tekoihin. 

Kristus elää meissä.

perjantai 30. tammikuuta 2015

Kertomisen arvoista

"Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta." (1. Joh. 1:1)

Johannes aloittaa kirjeen muistuttamalla, että se, mistä hän puhuu, on Jeesus, jota hän katseli ja kosketti toisten opetuslasten kanssa. Kyseessä ei ole mikään ovelasti sepitetty taru, vaan sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, jonka jumalallisen suuruuden opetuslapset näkivät ja kokivat henkilökohtaisesti (2. Piet. 1:16). Jeesuksen kautta pääsemme osalliseksi iankaikkisesta elämästä ja Hänen voimastaan (1. Joh. 1:2-3). Meitä kutsutaan elämään läheisessä ja kasvavassa suhteessa Jeesukseen Hänen armossaan ja voimassaan. Meitä kutsutaan tuomaan Jumalan valtakunnan todellisuutta ympärillemme ja tekemään samoja tekoja, joita Jeesus teki. Myös meillä riittää puhumista, kun saamme omin silmin nähdä, kuinka Hän toimii meissä ja meidän kauttamme. 

Onko sinulla kerrottavaa?

torstai 29. tammikuuta 2015

Tavan mukaan

"Kolme kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalaansa, niin kuin hänellä ennenkin oli ollut tapana." (Dan. 6:11)

Kuningas Dareios houkuteltiin antamaan määräys, ettei valtakunnassa saanut rukoilla kuin häntä. Ankarasta käskystä huolimatta Daniel polvistui, rukoili ja kiitti Jumalaa, kuten hänellä oli tapana. Daniel oli rakentanut määrätietoisesti suhdettaan Jumalaan ja ulkoinen paine ei saanut häntä luopumaan siitä, vaan hän toimi, kuten oli tottunut toimimaan. Kohtaamme nykyään kasvavassa määrin vaatimuksia, joilla pyritään rajoittamaan uskoamme, sen ilmaisemista ja harjoittamista. Me emme saa antaa johtaa itseämme harhaan, niin että putoamme omalta varmalta pohjaltamme. Päinvastoin! Saamme tapamme mukaan kasvaa Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja pyrkiä siihen, että Herra aikanaan voisi havaita meidät puhtaiksi ja moitteettomiksi (2. Piet. 3:14, 17-18).

Ei luovuta hyvistä tavoista.

keskiviikko 28. tammikuuta 2015

Orja vai vapaa

"Kenen voittama ihminen on, sen orja hän on." (2. Piet. 2:19)

Moni ajattelee, että vapaus tarkoittaa sitä, että saa tehdä, mitä haluaa. Vapaus tehdä, ihan mitä haluaa ei ole kuitenkaan todellista vapautta. Jos kieltäydymme seuraamasta Jumalan tahtoa, seuraamme oman luontomme syntisiä haluja ja joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta jos annamme elämämme Jeesukselle, Hän vapauttaa meidät todelliseen vapauteen (Joh. 8:34-36). Jeesuksen vapauttamina me olemme kuolleet pois synnistä, päässeet vapaaksi synnin orjuudesta ja elämme Jumalalle Jeesuksessa Kristuksessa. Synti ei siis ole enää meidän herramme, joten meidän ei tarvitse antaa elämäämme synnin välikappaleeksi. Jumala on antanut sisimpäämme Pyhän Hengen, joka antaa meille voiman antautua kokonaan Jumalan käyttöön ja palvelemaan Hänen tahtoaan (Room. 6:11-19).

Me emme omista itseämme.

tiistai 27. tammikuuta 2015

Kaikki tarvittava

"Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja jumalanpelkoon." (2. Piet. 1:3)

Meillä on kaikki tarvittava elämään ja jumalisuuteen, sillä tunnemme Hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan (1:3). Jumala on lahjoittanut meille Jeesuksessa Kristuksessa suuret ja kalliit lupaukset, jotta tulisimme osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Jotta Jumalan valtakunnan todellisuus saisi enemmän muotoa meissä, meidän tulee elää ja kulkea Pyhän Hengen johdossa. Tartutaan sen tähden Jumalan sanan lupauksiin, ymmärretään oikein asemamme Hänen lapsinaan ja osoitetaan uskossamme lujuutta. Näin toimimalla Jeesuksen Kristuksen tunteminen ei jää meissä vaille hedelmää ja voimme tehdä kutsumuksemme ja valintamme lujaksi (1:4-10).

Jeesuksessa on kaikki, mitä tarvitsemme.

maanantai 26. tammikuuta 2015

Lahjat käyttöön

"Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina." (1. Piet. 4:10)

Jokaisella on oma paikka ja tehtävä Kristuksen seurakunnan jäsenenä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Profetoiminen. Palveleminen. Opettaminen. Rohkaiseminen. Antaminen. Johtaminen. Avustaminen. Laupeuden harjoittaminen. Viisauden sanat. Apostoli. Tiedon sanat. Usko. Parantaminen. Voimateot. Henkien erottaminen. Paimen. Kielilläpuhuminen. Kielten selittäminen. Evankelista ja niin edelleen. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Saamme palvella Jumalan antamin lahjoin, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei siis piilotella ja vähätellä armolahjoja, vaan käytetään niitä innokkaasti. (Room. 12:4-11; 1.Kor. 12:6-10; Ef. 4:11; 1. Piet. 4:11)

Anna Hengen tulen palaa.

sunnuntai 25. tammikuuta 2015

Yöllisiä näkyjä

"Yöllisessä näyssä salaisuus ilmoitettiin Danielille. Hän kiitti taivaan Jumalaa." (Dan. 2:19)

Kuningas Nebukadnessar näki unen, joka sai hänet levottomaksi. Hän kutsui kaldealaiset ja muut enteidenselittäjät luokseen ja vaati heitä kertomaan sekä unen että selityksen kuolemantuomion uhalla. Kaldealaiset totesivat, ettei maan päällä ole ihmistä, joka kykenisi siihen, vaan asia on niin vaikea, että siihen voisivat vastata vain jumalat. Kuningasta vastaus ei tyydyttänyt ja hän käski surmata kaikki Babylonian viisaat. Kun käsky tuli Danielin korviin, hän pyysi ystäviään rukoilemaan elävää Jumalaa, joka voisi paljastaa tuon salaisuuden (2:5-18). Jumala kuuli ja vastasi yöllisessä näyssä. Jumala puhuu meille tavalla ja toisella - jopa unissa, mutta jokainen uni ei ole Hänen puhettaan. Herra ja hänen tekonsa ovat hyvät. Saamme pyytää Häneltä tietoa ja oikeaa ymmärrystä kaikissa elämän tilanteissamme (Ps. 119:65-68).

Kuuntele Hänen ääntään.

lauantai 24. tammikuuta 2015

Arvostusta peliin

"Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa." (1. Piet. 2:17)

Maailmaan mahtuu paljon alaspainamista, moitetta, pilkkaa ja väheksyntää. Monilla on kokemusta halveksunnasta ja ylenkatsomisesta. Rakkaus, kunnioitus ja arvonanto. Jeesuksen omina meillä on kuitenkin varaa kohdella toisia rakkaudellisesti, sillä me olemme saaneet kokea Jumalan ylitsevuotavaa rakkautta ja hyvyyttä, kun Hän on ottanut meidät omikseen. Lahjaksi olemme saaneet, joten annetaan hyvän kiertää (Matt. 10:8). Tehdään kaikki niin kuin Herralle ja tuotetaan ilon ja hyväksynnän ilmapiiriä ympärillemme, jotta ihmiset ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona Hän kohtaa heidät (2:12).

Nostetaan ihmisiä.

perjantai 23. tammikuuta 2015

Taipumattomat

"Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte." (1. Piet. 1:14) 

Uskoon tullessamme elämämme muuttui merkittävästi. Vaihdoimme joukkuetta, sillä meidät siirrettiin pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaan. Syntyessämme uudesti vanha luontomme himoineen ja haluineen on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, jotta syntinen ruumiimme menettäisi valtansa emmekä olisi enää synnin orjia. Meidän ei tule sen tähden taipua noudattamaan vanhoja tapoja, vaan meidän tulee ajatella itsestämme, että olemme kuolleet pois synnistä ja elämme nyt Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa (Room. 6:6,11; Gal. 5:24). Ollaan siis kuuliaisia lapsia ja eletään saamamme kutsun arvoisesti (Ef. 4:1). Tähän kaikkeen Jeesus Kristus antaa meille voimaa.

Ei taivuta.

torstai 22. tammikuuta 2015

Uuden elämän siunaus

"Tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne." (1. Piet. 1:2)

Enemmän ja enemmän armoa ja rauhaa. Voimmeko tehdä muuta kuin ylistää taivaallista Isäämme, joka on rakkaudessaan synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon (1:3). Hän on puhdistanut meidät Jeesuksen verellä ja pyhittänyt meidät elämään kuuliaisina Jeesukselle Kristukselle (1:2). Läheinen yhteys Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen lisää armoa ja rauhaa elämässämme. Me olemme pukeutuneet uuteen uudistuaksemme jatkuvasti, jotta oppisimme tuntemaan päivä päivältä paremmin Luojamme ja tulisimme enemmän hänen kaltaisekseen (Kol. 3:10). Annetaan sen tähden Jumalan uudistaa meitä Hengellään päivittäin ja karsia elämästämme sen turhan, mikä estää Hänen kaltaisekseen tulemisen.

Lisää armoa ja rauhaa.

keskiviikko 21. tammikuuta 2015

Joko nyt?

"Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä." (Jaak. 5:8)

Olemme jälleen päivän verran lähempänä Jeesuksen toista tulemusta. Moni toivoo, että tuo päivä tulisi mahdollisimman pian. Moni toivoo, ettei se koittaisi vielä. Hän ei viivyttele tai kiirehdi. Herra toteuttaa suunnitelmansa juuri oikeaan aikaan, sillä Hän on kärsivällinen meitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan kääntyvän Hänen puoleensa (2. Piet. 3:9). Meidän on nyt aika herätä unesta, sillä pelastus on meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Hylätään siis pimeyden teot ja varustaudutaan valon asein (Room. 13:11-12). Lähdetään rohkeasti liikkeelle julistamaan hyvää sanomaa Pyhän Hengen voimassa sanoin, teoin ja tunnusmerkein. Tehdään niitä tekoja, joita Jeesus meiltä odottaa, sillä tulee aika jolloin työn aika on ohi (Joh. 9:4). 

Rohkaise mielesi.

tiistai 20. tammikuuta 2015

Vääriä pyyntöjä

"Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne." (Jaak. 4:2-3)

Jaakob luettelee joukon syitä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka rukouksiimme vastataan: Emme pyydä tai pyydämme vääriä asioita ja pyydämme väärässä tarkoituksessa. Puhutko Jumalan kanssa? Jos ja kun puhut, mitä puhut? Pyydätkö vain erinäisiä asioita saadaksesi omat tarpeesi täytettyä? Pyydätkö vain Jumalan hyväksyntää suunnitelmille, jotka olet jo tehnyt ja päättänyt toteuttaa? Rukous on paljon enemmän. Se on ennen kaikkea syvää yhteyttä Herraamme, joka mustasukkaisen kiihkeästi kaipaa seuraamme (4:5). Saamme lähestyä Jumalaa rohkeasti ja antaa Hänen muuttaa meitä, meidän halujamme ja pyyntöjämme Hänen mielensä mukaiseksi. Saamme enemmän rukousvastauksia, kun pyydämme Hänen tahtonsa mukaisia asioita (1. Joh. 3:21-22).

Tapahtukoon Sinun tahtosi.

maanantai 19. tammikuuta 2015

Erilaista uskoa

"Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet – pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat." (Jaak. 2:19)

Joku sanoo uskovansa Jumalaan, mutta jatkaa samaan hengen vetoon, että omalla tavallaan eikä niin kuin Raamattu opettaa. Toinen sanoo uskovansa Jumalan olemassa oloon, mutta arjen elämään sillä ei ole mitään merkitystä. No, näin uskovat pahat hengetkin. Oikea usko on kuitenkin aivan jotain muuta. Se on suhde elävään persoonaan - Jeesukseen. Häneltä kysyttiin kerran, mitä tulisi tehdä, jotta teot olisivat Jumalan tekoja. Jeesus vastasi: "Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko." (Joh. 6:28-29) Lahjaksi saamamme uskon kohde on Jeesus Kristus, joka on maksanut meistä kalliin hinnan (1. Piet. 1:18-19). Saamme tulla Hänen luokseen sellaisina kuin olemme ja saamme olla varmat siitä, että Hän ei aja ketään pois (Joh. 6:37). 

Uskotaan, ei uskotella.

sunnuntai 18. tammikuuta 2015

Puhu luille

"Hän sanoi: Sano profeetan sana näille luille, sano niille: Te kuivat luut, kuulkaa Herran sana!" (Hes. 37:4)

Jumala käski Hesekielin puhua kuolleille luille ja julistaa niille elämää. Hesekiel teki työtä käskettyä ja sai nähdä, kuinka luut lähenivät toisiaan, liittyivät yhteen ja niiden päälle kasvoi liha. Tämän jälkeen Hesekiel kutsui Henkeä Herran ohjeen mukaan, jolloin luut heräsivät henkiin ja siinä oli suunnattoman suuri ihmisjoukko (37:5-10). Mitä ovat meidän aikamme kuolleet luut, joille tulisi puhua Jumalan vaikuttamaa elämää? Ulkonaiset muodot ja rituaalit? Uskonnollisuus? Epäusko ja elämä ilman Jeesusta? Haluttomuus tehdä parannusta synnistä? Puhutaan rohkeasti niitä sanoja, joita Herra kehottaa puhumaan. Ennen kaikkea: mennään kaikkialle maailmaan ja julistetaan evankeliumi kaikille luoduille (Mark 16:15).

Anna voimaa julistaa pelotta sanaasi.

lauantai 17. tammikuuta 2015

Sisäistä voimaa

"Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan." (Hes. 36:27)

Valtava lupaus! Meitä ei ole kutsuttu pärjäämään omillamme, vaan elämään Voimassa, jonka Jumala lahjoittaa. Jeesus lupasi, ettei jätä meitä yksin, vaan tulee luoksemme Pyhässä Hengessä, jonka voimme tuntea, koska Hän pysyy luonamme ja on meissä (Joh. 14:17-18). Annetaan sen tähden Hengen täyttää meidät  (Ef 5:18) ja annetaan Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessamme (Kol. 3:16). 

Tule, Pyhä Henki.

perjantai 16. tammikuuta 2015

Kääntykää!

"Näin sanoo Herra Jumala: Niin totta kuin elän, en minä tahdo, että jumalaton kuolee vaan että hän kääntyy teiltään ja saa elää. Kääntykää! Kääntykää pahoilta teiltänne! (Hes. 33:11)

Jumala on anteeksiantava ja laupias (Ps. 103:8). Hänen armonsa on suuri ja Hän on kärsivällinen meitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät, pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (2. Piet. 3:9; 1. Tim. 2:4). Jumala meni armossaan ja rakkaudessaan meitä kohtaan niin pitkälle, että antoi meille ainoan Poikansa, Jeesuksen, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän (Joh. 3:16). Käännytään siis pahoilta teiltämme kohti armollista Jumalaa. Turvaudutaan Jeesuksen sovitusuhriin Golgatan keskimmäisellä ristillä ja uskotaan kukin omalla kohdallamme Häneen Herranamme ja Vapahtajanamme.

Käänny Jeesuksen puoleen.

torstai 15. tammikuuta 2015

Pallo hukassa

Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa. (Hebrews 12:15 KR92)

Armo kateissa? Moni itseään kristityksi kutsuva on saattanut elämän matkan varrella hukata Jumalan armon. Tahallisesti tai tahattomaksi. Monille on vakuuteltu, että kaste riittää ja kirkon usko kantaa, vaikkei itse uskoisikaan. Vaarallista puhetta. Jeesus itse opetti, että ikuinen elämä on sitä, että me tunnemme Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen (Joh. 17:3). Näin jokainen, joka uskoo ja ottaa vastaan Jeesuksen sydämeensä, on Jumalan lapsi (Joh. 1:12). Kristinuskossa ei ole siis kyse uskonnosta ja perinteistä, vaan henkilökohtaisesta suhteesta Vapahtajaamme. Ei hukata armoa, vaan otetaan se uskossa vastaan, niin se ei jää turhaksi (2. Kor. 6:1).

Anna elämäsi Jeesukselle.

keskiviikko 14. tammikuuta 2015

Heikoissa vahva

"He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat, heistä tuli väkeviä sotureita, he työnsivät takaisin vihollisen joukot." (Hepr. 11:34)

Heprealaiskirjeen kirjoittaja luettelee joukon uskon sankareita, jotka olivat itsessään heikkoja, mutta saivat Jumalan armosta voimaa kutsumuksensa toteuttamiseen. Niinpä he uskon voimalla työnsivät takaisin vihollisen joukot, kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupausten täyttymisen (11:32-33). Jumalan valtakunnan työssä ei ole kyse meidän kyvykkyydestä tai erinomaisuudesta vaan siitä, että olemme valmiit Jumalan käyttöön. Astutaan rohkeasti niihin tehtäviin, joihin Jumala meitä kutsuu, sillä Hän antaa meille kaiken, mitä niiden tekemiseksi tarvitaan. Hänen armonsa riittää, sillä voima tulee täydelliseksi heikkoudessa (2. Kor. 12:9). Ei siis toimita omassa voimassa, vaan Hengen voimassa.

Anna Herran vahvistaa sinua.

tiistai 13. tammikuuta 2015

Viisauden alku

Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan! (Psalms 111:10 KR92)

Monet ovat kiinnostuneempia siitä, mitä toiset ihmiset heistä ajattelevat kuin siitä, mitä Jumala heistä ajattelee. Monet meistä pelkäävät enemmän riskinottamista ja epäonnistumista kuin Jumalaa. Usko sai Abrahamin tekemään Jumalan tahdon mukaan, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan suurista lupauksista huolimatta poikansa Iisakin, koska Jumala niin käski (Hepr. 11:17-19; 1. Moos. 22). Hän oli kuuliainen Jumalan äänelle ja valmis toimimaan sen mukaan. Uskotaan ja luotetaan Jumalaan, Hänen sanaansa ja johdatukseensa. Ei ainoastaan sanota: "Herra, Herra", vaan kuullaan Hänen ääntänsä ja tehdään se, mihin Hän meitä kutsuu (Luuk. 6:46-49).

Elä Hänen tahdossaan.

maanantai 12. tammikuuta 2015

Big bang

"Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla: näkyvä on syntynyt näkymättömästä" (Hepr. 11:3)

Alussa ei ollut mitään ja sitten se räjähti. Lisätään miljoonia vuosia ja siinä on ratkaisu kaikkeen. Näin meitä opetetaan uskomaan varhaisista kouluvuosista alkaen ja sama jatkuu BBC:n tekemissä luontodokumenteissa. Yllättävän moni uskoo iskulauseisiin tai yleiseen mielipiteeseen ottamatta selvää tosiasioista ja todisteista. Uskon asioista on siis kyse molemmilla puolilla, mutta johtopäätökset ovat erilaiset. Jos kaikki on sattumaa, elämällämme ei ole pohjimmiltaan merkitystä, mutta jos meidät on luotu, elämällämme on arvo ja tarkoitus. Uskotaan siis, että Hänen välityksellään luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten (Kol. 1:16).

Elämälläsi on merkitystä.

sunnuntai 11. tammikuuta 2015

Älä anna periksi

"Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti." (Hepr. 10:35)

Heprealaiskirjeen kirjoittaja rohkaisee muistamaan, millaista oli silloin, kun he olivat juuri päässeet valoon ja tulleet Jeesuksen omiksi. He kestivät silloin monenlaisia haasteita, vaikeuksia ja kamppailuja, koska tiesivät omistavansa jotain parempaa (10:32-34). Moni meistä on tehnyt matkaa jo pitkään ja välillä matkanteko uuvuttaa. Ei anneta periksi! Tarvitsemme kestävyyttä, jotta pystyisimme täyttämään Jumalan tahdon ja siten saisimme omaksemme sen, minkä hän on luvannut (10:36). Pidetään sen tähden horjumatta kiinni Jumalan sanasta ja siitä toivosta, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Pidetään huolta myös toinen toisestamme ja kannustetaan toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin (10:23-24). Pyhä Henki auttaa meitä kaikessa tässä.

Palkkio odottaa.

lauantai 10. tammikuuta 2015

Muurinaukossa

"Minä etsin heidän joukostaan miestä, joka vahvistaisi muurin, seisoisi lujana sen aukossa ja torjuisi maataan uhkaavan tuhon, mutta sitä miestä en löytänyt." (Hes. 22:30)

Löytääkö Herra meidän joukostamme niitä miehiä ja naisia, jotka seisovat omalla paikallaan rukoillen maamme ja kansamme puolesta? Jeesus opetti, että tulee aina rukoilla koskaan lannistumatta. Hän kertoi vertauksen leskestä, joka tuli tavan takaa tuomarin luo pyytämään asiansa ratkaisemista, joka lopulta ratkaistiinkin. Jeesus muistutti, että Jumala kyllä hankkii viipymättä oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Lopuksi Jeesus esittää huolensa siitä, löytääkö hän palatessaan uskoa maan päältä (Luke 18:1-8). Löytääkö hän palatessaan miehiä ja naisia, jotka rukoilevat hellittämättä uskoen, että Jumala kuulee ja vastaa? Hän etsii tänäänkin rukoilijoita astumaan omille paikoilleen. 

Voisitko sinä olla yksi heistä?

perjantai 9. tammikuuta 2015

Suursiivous

"Hänen verensä puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa." (Hepr. 9:14)

Vanha hengellinen laulu kuuluu: "Golgatan veressä voima on, voima niin siunattu verraton. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen." Jeesuksen täydellinen työ Golgatan keskimmäisellä ristillä riittää. Hänen verensä puhdistaa omattuntomme kuoleman teoista. Hänen pelastava voimansa tuo armahduksen ja luo meidät uudeksi niin, että voimme sydämestämme rakastaa ja palvella elävää Jumalaa. Meitä kutsutaan tänäänkin Jeesuksen ristin juurelle. "Väsyneet sielut nyt tulla saa. Sairaat ja heikot hän parantaa. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen."

Suostu puhdistettavaksi.

torstai 8. tammikuuta 2015

Anna mennä

"Heittäkää pois kaikki rikkomuksenne, kaikki se millä olette syntiä tehneet, ja ottakaa rintaanne uusi sydän ja uusi henki." (Hes. 18:31)

Me kaikki olemme samassa asemassa, sillä olemme tehneet syntiä Jumalaa ja lähimmäisiämme vastaan. Jumala on kuitenkin asettanut Jeesuksen sovitusuhriksi ja hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Meille on siis tarjolla Jumalan armosta vanhurskaus, koska Jeesus on lunastanut meidät vapaiksi (Room. 3:22-25). Heitetään siis pois rikkomuksemme ja tunnustetaan Jumalalle syntimme, niin Hän antaa ne meille anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä (1. Joh. 1:9).

Ota vastaan uusi sydän ja uusi henki.

keskiviikko 7. tammikuuta 2015

Nautittava sisäisesti

Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. (Hebrews 8:10 KR92)

Jumala antoi kerran lakinsa kansalleen, joka oli ulkoinen, mutta nyt Hän kirjoittaa sen sydämiin. Hän antaa meille ymmärryksen Hänen sanojensa tuntemiseen ja uskomiseen. Hän antaa kyvyn rakastaa sanaansa, rohkeuden pitää siitä kiinni ja voiman soveltaa sitä käytännössä. Pyhä Henki johtaa meidät tuntemaan koko totuuden ja kirkastaa meille Kristusta (Joh. 16:13-14). Pyydetään sen tähden Isää täyttämään meidät Hengellään ja puhumaan meille sanansa kautta, jotta saisimme siihen juurtuneina kasvaa uskossamme ja kutsua myös muita Jeesuksen seuraajien joukkoon.

Avaa Raamattusi usein.

tiistai 6. tammikuuta 2015

Suvaitsevaista

Parempi nuhdella avoimesti kuin vaieta rakkauden nimissä. (Proverbs 27:5 KR92)

Moni ummistaa silmänsä ympärillään tapahtuvalta vääryydeltä vedoten rakkauteen tai suvaitsevaisuuteen. Suvaitsevaisuus on kuitenkin pohjimmiltaan rakkaudettomuutta. Se on katseen kääntämistä pois toisen toimiessa väärin ja selän kääntämistä aidolle välittämiselle. Tätä välinpitämättömyyttä nimitetään sitten hurskaasti lähimmäisenrakkaudeksi. Jumalan vaikuttama rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa (1. Kor. 13:6). On siis oikeaa rakkautta puhua totuutta ja nuhdella avoimesti kuin vaieta, sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen ja johtaa pelastukseen (2. Kor. 7:10). Vain tunnustamalla syntimme, Jumala antaa meille ne anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä (1. Joh. 1:9).

Puhutaan totuutta rakkaudessa.

maanantai 5. tammikuuta 2015

Puhu oikein

"»Te olette tehneet väärin, olette tuottaneet murhetta vanhurskaalle, jolle minä en murhetta antanut, mutta jumalatonta te olette rohkaisseet, niin että hän ei käänny pahalta tieltään eikä pelastu tuholta." (Hes. 13:22)

Jumala nuhteli Hesekielin kautta Israelin kansan profeettoja, jotka puhuivat ihmisille oman päänsä mukaan ja toimivat kuuntelematta Jumalan neuvoja (13:3-7). He tuottivat surua niille, jotka etsivät Jumalan tahtoa elämäänsä, mutta rohkaisivat väärintekijöitä synnissään niin, etteivät he ymmärtäneet  kääntyä pahoilta teiltään. Meillä on myös vaarana, että puhumme omiamme ja laimennamme Jumalan sanaa siten, ettei se saata ihmisiä synteineen etsimään syntisten Vapahtajaa. Meidän tulisi olla täynnä armoa ja totuutta, kuten Jeesus oli. Meidän olisi uskallettava sanoa synti synniksi ja kutsua ihmisiä rakkaudellisesti tekemään parannusta ja uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja ennen kaikkea: tehdä itse parannusta omista synneistä ja luopua halusta asettua muiden yläpuolelle heidän tuomarikseen.

Armo riittää.

sunnuntai 4. tammikuuta 2015

Veltostuttaako?

"Älkää päästäkö itseänne veltostumaan, vaan seuratkaa niiden esimerkkiä, jotka ovat uskoneet ja kärsivällisesti odottaneet ja sen tähden saavat omakseen sen, minkä Jumala on luvannut." (Hepr. 6:12)

Jeesuksen opetuslapsen elämä ei ole aina helppoa, sillä monet asiat yrittävät saada meidät poikkeamaan oikealta tieltä. Sen tähden rohkaistaan toinen toistamme, ettei kukaan lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi (3:13). Otetaan esimerkkiä niistä, jotka osoittavat elämässään aitoa rakkautta Jeesusta kohtaan ja jotka pyrkivät elämään johdonmukaisesti kuuliaisina Hänen tahdossaan. Pidetään kiinni Jumalan sanasta ja säilytetään se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan (2. Tim. 1:13). Hyvä keino välttää veltostuminen on Herran palveleminen innokkaasti niillä armolahjoilla ja taidoilla, joita Hän on meille antanut (Room. 12:11).

Pidä Hengen tuli palavana.

lauantai 3. tammikuuta 2015

Paras vaihtoehto

"Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan." (Ps. 105:4)

Aivan liian usein turvaudumme omaan viisauteemme ja toimintatapoihimme. Pahimmillaan yritämme jopa ansaita pelastuksemme tai olla sen arvoiset oman erinomaisuutemme tai hyvien tekojemme avulla. Meillä ei ole kuitenkaan mitään muuta todellista tietä, joka vie elämään kuin se, että turvaudumme Jeesukseen syntiemme sovittajana. Uskotaan, että kaikki syntimme, menneet, nykyiset ja tulevat on annettu anteeksi. Jeesus Kristus asuu itse Pyhän Henkensä kautta jokaisessa uudestisyntyneessä lapsessaan. Turvaudutaan Häneen ja Hänen voimaansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa (Ef. 1:19-20).

Etsitään Hänen kasvojaan - aina.

perjantai 2. tammikuuta 2015

Sanasta tekoihin

"Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet eikä se näin sulautunut heihin." (Hepr. 4:2)

Jumalan sana on elävä, väkevä ja se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Tuo Sana johtaa meidät Jeesuksen Kristuksen luo, joka ymmärtää meitä paremmin kuin kukaan muu (4:12, 15). Mutta pelkkä kuuleminen ei riitä, jollemme ota sitä uskossa vastaan ja anna sen vaikuttaa meissä. Uskossa ei ole kyse kasvavan tietomäärän lisäämisestä Raamattuun ja Jumalaan liittyen, vaan elävästä, henkilökohtaisesta suhteesta ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen Jeesukseen Kristukseen. Uskotaan Häneen. Luotetaan Häneen. Antaudutaan Hänelle kokosydämisesti. Seurataan Häntä päivittäin ja tehdään, mitä Hän käskee meidän tehdä.

Anna sanan vaikuttaa.

torstai 1. tammikuuta 2015

Ylös, ulos ja todistamaan

"Sinun tulee puhua minun sanani heille, kuulkoot tai olkoot kuulematta." (Hes. 2:7)

Jumala lähetti Hesekielin israelilaisten luo, jotka olivat nousseet Jumalaa vastaan ja olivat olleet Hänelle uskottomia (2:3-4). Meidät on lähetetty puhumaan Jumalan sanoja oman aikamme ihmisille (Joh. 20:21). Ja meillä on todella hyviä uutisia kerrottavana, sillä Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa. Me olemme Kristuksen lähettiläitä, joiden kautta Jumala puhuu ja saamme Hänen valtuuttaminaan, Hengen voimassa pyytää ihmisiä suostumaan sovintoon Jumalan kanssa (2. Kor. 5:19-20). Ei siis aikailla, vaan lähdetään rohkeasti liikkeelle.

Todista rohkeasti Herrastasi.