maanantai 30. syyskuuta 2013

Ajantuhlausta

"Älkää siis, poikani, enää hukatko aikaa, sillä Jumala on valinnut teidät palvelijoikseen, häntä palvelemaan ja hänelle uhraamaan." (2. Aik. 29:11)

Voimme käyttää aikaamme monin tavoin. Meillä on velvollisuuksia, jotka on hoidettava. Meillä on myös aikaa, jonka voimme käyttää niinkuin parhaaksi näemme. Tälle ajalle on ottajia - monimuotoinen viihde yhtenä. On hyvä muistaa, ettei kukaan meistä elä itseään varten eikä kukaan kuole itseään varten. (Room. 14:7) Jeesus on lunastanut meidät omikseen ja kuulumme Hänelle. Saamme antaa silmämme, suumme, kätemme, jalkamme, aikamme, rahamme jne - siis koko elämämme pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. (Room. 12:1) Meidät on kutsuttu palvelemaan Häntä.

Älä enää tuhlaa aikaasi.

sunnuntai 29. syyskuuta 2013

Hetki on lähellä

"Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia." (Room. 13:11)

Päivä päivältä olemme lähempänä hetkeä, jona Herramme Jeesus Kristus palaa takaisin. Jeesus kehotti meitä varautumaan tuohon päivään sanoen: "Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä." (Matt. 25:13) Valvominen on sitä, että hylkäämme pimeyden teot ja varustaudumme taivaallisin varustein. On aika herätä unesta ja pukea ylle Herra Jeesus Kristus, jotta voimme elää nuhteettomasti Hänen voimassaan ja Hänessä pysyen. Elä Hengen täyttämää elämää ja rohkaise mielesi - vapautuksen päivä on lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia.

Tule, Herra Jeesus!

lauantai 28. syyskuuta 2013

Mielen uudistus

"Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä." (Room. 12:2)

Meitä kutsutaan antamaan koko elämämme pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Meidän ei tule matkia maailman tapoja ja käyttäytymistä, vaan antaa Jumalan muuttaa meitä Henkensä kautta. Tässä on kyse siitä, että Jumala saa sanansa kautta muuttaa ajattelutapaamme. Luetaan siis Raamattua rukoillen ja annetaan sanan tehdä tehtävänsä. Luotetaan siihen, mitä Jumala on sanonut ja sanoo sekä ojennetaan elämämme sen mukaisesti Jumalan antamalla voimalla. Näin opimme tuntemaan Jumalan tahdon, joka on hyvä ja täydellinen.

Tule sellaisena kuin olet, mutta älä jää sellaiseksi.


perjantai 27. syyskuuta 2013

Nuhteeton elämä

"Vanhurskas se, joka nuhteettomasti elää, onnellisia ovat hänen lapsensakin." (Snl. 20:7)

Jeesuksen opetuslapsena eläminen on enemmän kuin pelkkiä sanoja ja ulkoaopeteltuja fraaseja. Opetuslapseuteen kuuluu myös muuttunut elämä. Eihän se päivässä tai parissa muutu, mutta jossain vaiheessa uusi sisäinen elämä Hengessä alkaa näkyä myös elämän vaelluksessa. Jaakob kirjoittaa tästä uudesta elämän tavasta: "Yksinään, ilman tekoja, usko on kuollut... Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani." (Jaak. 2:17-18) Nämä teot ovat kulkemista Kristuksen edeltäkäsin valmistetuissa askelissa. Anna Herran vaikuttaa Pyhän Hengen kautta uskon tekoja elämässäsi ja vaelluksessasi.

Elä nuhteettomasti Herrassa.

torstai 26. syyskuuta 2013

Ihanat jalat

"Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana." (Room. 10:17)

Paavali kirjoittaa hieman aiemmin: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista?" Yhä edelleen on ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet sanomaa Jeesuksesta sellaisella tavalla, että voisivat tietoisesti sanoa Hänelle 'kyllä'. Saamme pyytää Pyhän Hengen voimaa ollaksemme Kristuksen todistajia ja julistaaksemme ilosanomaa sanoin ja teoin. 

Lähde liikkeelle, sillä ilosanoman tuojan askeleet ovat ihanat!

keskiviikko 25. syyskuuta 2013

Suu auki

"Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva." (Room. 10:9)

Uskoontuleminen ei ole vaikea juttu, sillä on kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu." (10:13) Saamme uskoa sydämissämme, että Jeesus kuoli minun syntieni tähden ristillä, Jumala herätti hänet kuolleista ja on kerran herättävä myös meidät. Tätä sydämen uskoa ei ole tarkoitettu kätkettäväksi, vaan se on tarkoitettu loistamaan lähellämme oleville. Helposti ajattelemme, että täytyykö tai entä jos nolaamme itsemme. Sana lupaa: "Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään." Saamme rohkeasti tunnustaa myös sanoillamme uskoamme Jeesukseen.

Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen.

tiistai 24. syyskuuta 2013

Vilpitön sydän

"Herran valvova katse kiertää koko maata, jotta hän voisi vahvistaa niitä, jotka vilpittömin sydämin palvelevat häntä." (2. Aik. 16:9)

Juudan kuningas Asa oli koko elinaikansa täydestä sydämestään Herralle uskollinen. Hän teki sitä, mikä oli hyvää ja oikeaa Herran, hänen Jumalansa, silmissä. Hän hävitti vieraat alttarit, rikkoi kivipatsaat, hakkasi palasiksi asera-paalut, poisti isoäidiltään arvoaseman tämän epäjumalanpalveluksen tähden ja käski Juudan kansan kääntyä Herran puoleen ja noudattaa hänen lakiaan ja määräyksiään. Sydämen asenne tulee näkyväksi tekojemme kautta. Saamme palvella Herraa vilpittömin - Jeesuksen verellä puhdistetuin - sydämin ja Hän vahvistaa meitä Henkensä kautta Sanallaan. "Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään." (Ps. 19:9)

Sido omatuntosi Jumalan Sanaan!

maanantai 23. syyskuuta 2013

Puolesta, ei vastaan!

"Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?" (Room. 8:31)

Niinpä! Jumala on puolellamme. Monet ajattelevat, että Jumala vahtii meitä vain rangaistakseen meitä pahoista teoistamme. Totuus on toinen. Hän on rakkaus ja Hän odottaa voidakseen armahtaa meitä. Hän kutsuu jokaista suuressa armossaan ja rakkaudessaan turvautumaan Jeesukseen. Paavali jatkaa:  "Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin?" Meillä on Kristuksessa kaikki, mitä tarvitsemme elämään ja jumalisuuteen ja saamme luottaa, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Saamme lähteä rohkeasti liikkeelle ilosanomaa kertoen.

Mene - Jumala on puolellasi!

sunnuntai 22. syyskuuta 2013

Helppoa elämää?

"Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia." (Room. 8:14)

Opetuslapsen elämä on elämää Hengen johdossa. Jeesuksen omina meidät on adoptoitu Jumalan perheeseen, jossa saamme kutsua Jumalaa rakkaaksi isäksi. Jumalan lapseus ei ole lain orjuutta pelossa, vaan Jumalan lapsen vapautta Hengessä. Paavali muistuttaa, ettei meidän tule elää vanhan luontomme mukaan, vaan antaa Hengen kuolettaa päivittäin syntiset tekomme. Jumalan Henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista ja joka asuu meissä tekee meidät eläviksi ja kykeneviksi elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Meidän ei tarvitse yrittää itse tehdä sitä, minkä vain Henki meissä pystyy tekemään.

Anna Hengen johtaa!

lauantai 21. syyskuuta 2013

Kansakunnankin pelastus

"Ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi." (2. Aik. 7:14)

Jumala vastaa Salomon rukoukseen. Mekin saamme kehotuksen kääntyä Jumalan puoleen ja etsiä Hänen kasvojaan. Meidän tulee nöyrtyä Hänen edessään ja tunnustaa Hänelle pahat tekomme. Voimme tehdä tämän luottavaisin mielin, koska Hän on "uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä." (1. Joh. 1:9) Todellinen katumus on enemmän kuin pelkkiä sanoja - siihen liittyy aina käyttäytymisen muuttuminen, johon Jumala antaa meille voimaa. Jumala lupaa tehdä myös maan terveeksi. Tarvitsemme kansakuntana sitä, että tunnustamme syntimme Jumalalle ja etsimme Hänen tahtoaan ja johdatustaan.

Herra, armahda meitä ja kansaamme!

perjantai 20. syyskuuta 2013

Turhaa yrittämistä

"Nyt palvelemme Jumalaa uudella tavalla, Hengen mukaan, emme enää vanhalla tavalla, lain kirjaimen orjina." (Room. 7:6)

Monet ihmiset yrittävät ansaita Jumalan rakkautta eri tavoin, oli sitten kyseessä käskyjen noudattaminen, uskonnolliset rituaalit tai hyvät teot. Kaikki joutuvat pettymään, kun jossain vaiheessa huomaavat olevansa kykenemättömät elämään johdonmukaisesti asettamiensa tavoitteiden mukaan. Jeesuksen ristin työn tähden tie Jumalan yhteyteen ja lapseuteen on avoinna jokaiselle, joka turvaa uskossa Jeesukseen Kristukseen. Ei enää omaa yrittämistä Jumalan hyväksynnän saavuttamiseksi, vaan elämää Kristuksessa, jossa Hänen vaikutuksestaan elämämme ja käyttäytymisemme alkaa muuttua. Anna Pyhän Hengen kääntää katseesi omasta itsestäsi ja omasta suorittamisestasi kohti Jeesusta. Hän vapauttaa sinut palvelemaan Jumalaa rakkaudesta ja kiitollisuudesta.

Elä uudella tavalla - Hengen mukaan.

torstai 19. syyskuuta 2013

Lähellä Herraa

"Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju." (Ps. 16:8)

Daavid ymmärsi, että Herran läheisyydessä oleminen on paras paikka olla. Herran läsnäolossa saa kokea Hänen ihmeellistä rakkauttaan - sydän iloitsee ja mieli riemuitsee. Tuo täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Jumalan lähellä voimme kokea ehtymätöntä iloa ja yhteydessä Häneen meillä on ikuinen onni. Jumalan läsnäolossa voimme kuulla Hänen äänensä - jopa yölläkin sisimmässämme - ja saamme kiittää Häntä johdatuksesta.

Pysy lähellä Herraa.

keskiviikko 18. syyskuuta 2013

Tuumasta toimeen

"Ryhdy päättävästi ja rohkeasti työhön! Älä pelkää äläkä lannistu, sillä Herra Jumala, minun Jumalani, on kanssasi. Hän ei jätä eikä hylkää sinua, vaan auttaa sinua saamaan päätökseen kaikki Herran temppelissä tehtävät työt." (1. Aik. 28:20)

Daavid rohkaisi näillä sanoilla poikaansa Salomoa tarttumaan Herran temppelin rakennustyöhön. Daavid antoi Salomolle suunnitelmat ja esitti tarkoin, miten oli Hengen johtamana suunnitellut temppelialueen. Urakka olisi valtava, mutta Herran avulla se tulisi onnistumaan. Uudet haasteet ja tehtävät saattavat pelottaa, vaikka kutsun antajana olisi itse Jumala ja tehtävään sisältyisi Hengen valmistamat askeleet. Koemme usein arkuutta ja riittämättömyyttä Jumalan kutsuessa meitä työhönsä. Eikä se ole pelkästään huono asia, sillä onhan Hän sanonut olevansa heikoissa väkevä - Hän antaa kaiken tarvittavan. Älä siis lannistu, vaan ryhdy päättävästi ja rohkeasti siihen, mihin Jumala sinua kutsuu.

Hän on kanssasi!

tiistai 17. syyskuuta 2013

Elämän koulussa

"Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen." (Room. 5:5)

Jumala on vuodattanut Pyhän Henkensä kautta rakkautensa sydämiimme, joka antaa meille Jumalan lapsen turvallisuuden ja varmuuden siitä, että meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Saamme iloita lapsen asemasta ja sen mukanaan tuomasta rauhasta, vaikka samalla kohtaamme haasteellisia tilanteita ja monia kiusauksia. Olemme koulussa, jossa luonnettamme kasvatetaan ja luottamustamme Jumalaan syvennetään. Me voimme jopa riemuita noissa tilanteissa, koska Kristus on avannut meille pääsyn Jumalan armoon ja Hän asuu meissä Henkensä kautta ja Hän on apumme ja voimamme. Pakene Kristuksen suojaan riemuiten siitä toivosta, että kerran pääsemme Jumalan kirkkauteen.

Ota vastaan Hänen rakkautensa.


maanantai 16. syyskuuta 2013

Tie kestävään onneen

"Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään." (Room. 4:7-8)

Autuas on se, jonka pahat teot on annettu anteeksi. Autuas tarkoittaa pelastettua ja yliluonnollisella tavalla onnellista. Mikä tuokaan suuremman onnen ja rauhan kuin se, että on saanut jättää synnit Jeesuksen ristin juurelle ja lähteä seuraamaan Häntä. Jeesus on tie Jumalan yhteyteen, joka alkaa jo täällä ajassa ja jatkuu iankaikkisuuteen saakka. Voimme olla siis ikuisesti onnellisia ja saamme kiittää Herraa: "Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen." (Ps. 13:6)

Ole onnellinen - ikuisesti!

sunnuntai 15. syyskuuta 2013

Samassa veneessä

"Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat." (Room. 3:22)

Kukaan meistä ei voi tulla Jumalalle kelvolliseksi omin teoin ja ansioin. Olemme kaikki lähtökohtaisesti samassa veneessä syntiä tehneenä ja vailla Jumalan kirkkautta. Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan lähettämällä Jeesuksen kuolemaan syntiemme puolesta ristillä. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Saamme Hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Jeesus Kristus on lunastanut meidät vapaiksi synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Saamme olla Hänen omiaan.

Uskothan sinä sen?

lauantai 14. syyskuuta 2013

Luotettava Jumala

"Vaikka kaikki ihmiset olisivat valheellisia, Jumala on luotettava. Onhan kirjoitettu: – Näin sinun sanasi osoittautuvat tosiksi." (Room. 3:4)

Eräs saarnamies on todennut: "Suurin yksittäinen syy ateismiin maailmassamme ovat kristityt, jotka tunnustavat Jeesuksen huulillaan, mutta astuttuaan ulos ovesta kieltävät hänet elämäntavallaan. Uskomattomille ihmisille tuollainen on epäuskottavaa." Me, Jeesuksen opetuslapset, olemme se ns. "viides evankeliumi" - meidän tulisi elää evankeliumin sanaa todeksi siellä, missä olemme, elämme ja toimimme. Meidän virheistämme ja laiminlyönneistämme huolimatta Jumala on luotettava. Hän on rakkaus. Hän on armollinen. Hän on uskollinen. Saamme tulla Hänen kasvojensa eteen vajavaisina ja pyytää Häneltä päiväämme kaiken, mitä tarvitsemme. Hän antaa Henkensä kautta voiman ja kyvyn elää Hänen tahdossaan - tänäänkin.

Pysy Kristuksessa!


perjantai 13. syyskuuta 2013

Hyviä tekoja

"Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän." (Room. 2:7)

Paavali kirjoitti edellisessä luvussa (1:16), että evankeliumi on Jumalan voima, joka tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Me emme siis pelastu hyvien tekojen kautta, vaan armosta. Mutta koska olemme pelastuneet ja antaneet elämämme kokonaan Jumalalle, tahdomme kuunnella ja totella Häntä ja myös toimia Hänen tahtonsa mukaan. Jeesuksen opetuslapsen hyvät teot ovat vastaus siihen, mitä Jumala on meille tehnyt ja lahjoittanut. Emme siis tee hyviä tekoja siksi, että Jumala hyväksyisi meidät ja rakastaisi meitä enemmän. Teemme niitä kiitollisuudesta Häntä kohtaan, koska Hän on ensin rakastanut meitä ja lahjoittanut Pojassaan kaiken, mitä tarvitsemme elämään ja jumalisuuteen.

Tee hyvää uupumatta!

torstai 12. syyskuuta 2013

Luomakunnan todistus

"Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan." (Apt. 1:20)

Luomakunta todistaa Luojastaan. Paavali kirjoittaa, kuinka ihmisten ajatukset ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän sydämensä on pimentynyt niin, että he eivät ole kunnioittaneet ja kiiittäneet Luojaansa. Päinvastoin - he ovat vaihtaneet elävän Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Varsin osuvat sanat kuvaamaan myös aikamme evolutionismia, jossa Jumalan luomistyö on vaihdettu sattumaan. Paavalin sanoin he ovat siis "vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa." (Room. 1:25) Saakoon luomakuntamme monimuotoinen rikkaus vakuuttaa meidät Luojasta, jolla on suunnitelma ja tarkoitus elämäämme.

Olet Jumalan luoma ihme!

keskiviikko 11. syyskuuta 2013

Ulos kaapista

"Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat." (Room. 1:16)

Paavali ei häpeillyt evankeliumia, vaan hän julisti sitä kaikille ikään, sukupuoleen, rotuun tai arvoasemaan katsomatta. Evankeliumi on kaikille tarkoitettu sanoma pelastuksesta ja siinä on voima muuttaa elämää, kun uskomme sen. Meillä voi olla joissain tilanteissa kiusaus vaieta, kun pitäisi avata suunsa. Silloin on hyvä muistaa, mistä evankeliumissa on kyse. Se on maailmankaikkeuden paras uutinen, jota kannattaa kuuluttaa! Meidän ei tarvitse katsoa itseemme ja kykyihimme, vaan rakastavaan Isään, joka tekee työtään meissä ja meidän kauttamme. Ei jäädä piiloon, vaan annetaan uskomme näkyä ja kuulua.

Astu esiin häpeilemättä.

tiistai 10. syyskuuta 2013

Uskollisuus kutsulle

"Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on, avoimesti ja kenenkään estämättä." (Apt. 28:31)

Paavali oli uskollinen Jumalan antamalle näylle ja kutsulle. Hän koki, ettei edes eloon jääminen merkitse mitään sen rinnalla, että hän saattaa loppuun Jeesukselta saamansa palvelutehtävän: julistaa evankeliumia Jumalan armosta. (Apt. 20:24) Tuo sydämen palo sai hänet myös huudahtamaan: "Voi minua, ellen evankeliumia julista!" Pyydetään yhdessä, että Jumala antaisi meille Pyhän Henkensä kautta saman intohimon evankeliumin julistamiseen sanoin, teoin ja voimavaikutuksin. Kansamme tarvitsee Kristusta enemmän kuin mitään muuta ja saamme yhä julistaa avoimesti ja kenenkään estämättä.

Ei kuljeta tilaisuuksien ohi!

maanantai 9. syyskuuta 2013

Luottavaisin mielin

"Pysykää siis rohkeina, miehet! Minä luotan Jumalaan ja uskon, että käy niin kuin minulle on sanottu." (Apt. 27:25)

Paavalin ja muiden merimatka oli keskeytynyt kovaan myrskyyn. Paavali oli kyllä varoittanut miehistöä lähtemästä Kreetasta ja jos he olisivat uskoneet häntä, nuo vaikeudet olisivat jääneet kokematta. Myrskyn keskellä Paavali rohkaisi laivassa olijoita sanoen, ettei yksikään heistä menetä henkeään. Paavalin sanoilla oli varma pohja, sillä Herran enkeli oli ilmestynyt hänelle ja tuonut sanan Jumalalta. Hän sai lupauksen siitä, että on seisova keisarin edessä ja että Jumala pelastaa myös matkatoverit. Saamme luottaa Jumalaan oman elämämme myrskyissä. Hän auttaa meitä lupauksensa mukaisesti.

Jumalan Sana on varma.

sunnuntai 8. syyskuuta 2013

Varma turva

"Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan. Pelasta minut vainoojiltani, auta minua." (Ps. 7:2)

Daavid oli elämänsä aikana usein ahtaalla - vainottuna ja hengenvaarassa. Hän ei jäänyt yksin murehtimaan vaikeissa tilanteissaan, vaan hän huusi Herran puoleen. Hän luotti kaikessa Jumalan apuun. Meillä on elämässä usein tilanteita, joissa olemme monien paineiden puristuksissa. Saatamme joskus kokea jopa vainoa uskomme tähden, vaikka saammekin vapaasti uskoa ja toimia - toisin kuin monissa muissa maissa. Elämämme keskellä saamme luottaa, että kanssamme on ikiaikojen Jumala.

Turvaa Häneen!

lauantai 7. syyskuuta 2013

Sellainen kuin minä olen

"Suokoon Jumala, että niin sinusta kuin teistä kaikista muistakin, jotka minua tänään kuulette, tulisi sellaisia kuin minä olen." (Apt. 26:29)

Paavali kertoi todistuksen uskoontulostaan ja kutsustaan arvovaltaiselle kuulijakunnalle. Hän julisti heille rohkeasti, että kaikkien tulee katua syntejään, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa näkyy. Paavali oli uskollinen kutsulleen ja Kutsujalleen siinä, että pyrki avaamaan kuulijoidensa silmät ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan luo. Hän toivoi sydämestään, että kuulijoista tulisi sellaisia kuin hän on - Jeesuksen opetuslapsia.

Oletko jo sellainen?

perjantai 6. syyskuuta 2013

Aihetta riemuun

"Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa! Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua, sinä olet heidän ilonsa lähde." (Ps. 5:12)

Jeesukseen uskovan mielen täyttää kiitollisuus ja riemu. Syntimme on annettu anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Avuksemme on annettu Puolustaja, Pyhä Henki. Saamme olla Jumalan poikia ja tyttäriä ja kokea Hänen armoaan ja rakkauttaan. Koska Jumala on rakkaus ja Hän rakasti ensin meitä, mekin saamme rakastaa ja palvoa Häntä.

Riemuitse Herrasta ja Herrassa!

torstai 5. syyskuuta 2013

Huuda Herraa

"Tietäkää: Herra tekee omilleen ihmeellisiä tekoja. Hän kuulee minua, kun huudan häntä avuksi." (Ps. 4:4)

Rukouksemme ja pyyntömme eivät mene hukkaan. Jabesista kerrotaan, kuinka hän rukoili: "Kunpa siunaisit minua ja tekisit suureksi minun maani, tukisit minua kädelläsi ja päästäisit minut onnettomuuksista ja vaivoista." (1. Aik. 4:10) Tuon rukouksen lopuksi todetaan yksinkertaisesti: "Ja Herra täytti hänen pyyntönsä." Meillä on Jumala, joka tekee omilleen ihmeellisiä tekoja.

Huuda Häntä avuksi!

keskiviikko 4. syyskuuta 2013

Herra puhuu

Seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin edessä ja sanoi: "Pysy rohkeana. Sinä olet todistanut minusta täällä Jerusalemissa, ja samalla tavoin sinun on todistettava myös Roomassa." (Apt. 23:11)

Paavali sai useita kertoja ohjeita ja rohkaisua Jumalalta. Herra puhui Henkensä kautta monin eri tavoin. Hän on sama Jumala tänään - Hän puhuu yhä Sanansa ja Henkensä kautta. Olemmeko halukkaat kuulemaan ja seuraamaan?

Hiljenny kuuntelemaan!

tiistai 3. syyskuuta 2013

Hyvä osa

"Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen!" (Ps. 2:12)

Voimme täyttää elämäämme monella tavoin. Erilaiset projektit, harrastukset, työtehtävät, varallisuuden hankinta, hyväntekeväisyys, viihde yms. tuovat elämäämme sisältöä. Jeesus kuitenkin muistuttaa: "Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa?" (Mark. 8:36) Älä anna elämässäsi olevan hyvän peittää tärkeintä alleen: Jeesuksen tuntemista.

Turvaa häneen - se on hyvä osa.

maanantai 2. syyskuuta 2013

Todistajien ketju

"Sinusta tulee hänen todistajansa, sinä kerrot kaikille ihmisille, mitä olet nähnyt ja kuullut." (Apt. 22:15)

Tämä lupaus ei koskettanut vain Paavalia, joka kohtasi Vapahtajansa Damaskoksen tiellä. Jokainen, joka kohtaa Jeesuksen Kristuksen, on Hänen todistajansa. Rukoile Jumalaa ja pyydä, että Hän avaisi sinulle tilaisuuksia kertoa, mitä olet nähnyt ja kuullut. 

Todista rohkeasti!

sunnuntai 1. syyskuuta 2013

Rukoile - se kannattaa

"Voi, Herra! Muista, miten vilpittömästi ja vakain sydämin olen vaeltanut sinun tahtosi mukaan ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi." Ja hän itki katkerasti. (2. Kun. 20:3)

Kuningas Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan. Profeetta Jesaja tuli hänen luokseen sanoen: "Näin sanoo Herra: 'Järjestä asiasi, sillä sinä et parane vaan kuolet.'" Jesajan poistuttua Hiskia kääntyi Jumalan puoleen, rukoili ja itki. Jesaja ei ehtinyt edes ulos palatsista, kun hänelle tuli Herran sana: "Mene takaisin ja sano Hiskialle: Minä olen kuullut rukouksesi, olen nähnyt kyyneleesi. Minä parannan sinut ja lisään elinpäiviisi vielä viisitoista vuotta."

Miten olisi käynyt, jos Hiskia olisi vain todennut, että pitääpä sitten laittaa asiat kuntoon? Hän ei tehnyt niin, vaan vuodatti sydämensä Herralle ja Herra vastasi. Meidän ei tarvitse lamaantua vaikeuksien kohdatessa tai tyytyä tilanteeseen. Meillä on Herra, joka voi auttaa.

Käänny Hänen puoleensa!