keskiviikko 30. huhtikuuta 2014

Kukkulan kuningas

"Jeesus istuutui, kokosi kaksitoista opetuslastaan ympärilleen ja sanoi heille: 'Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija.'" (Mark. 9:35)

Opetuslapset olivat kiistelleet siitä, kuka heistä oli suurin, kaunein ja rohkein. Jeesus toi tähänkin asiaan taivaallisen näkökulman - suurin onkin se, joka palvelee muita. Meitä ei ole kutsuttu etuilemaan toisia, hyötymään toisista tai kilpailemaan paremmuudestamme. Meidät on kutsuttu seuraamaan Jeesusta, joka ei tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja antoi henkensäkin puolestamme (Matt. 20:28). Pyhä Henki vaikuttaa meissä oikeanlaista asennetta, osoittaa meille palvelumahdollisuuksia ja antaa voiman kutsun mukaiseen elämään. Olkoon meillä sellainen mieli, joka oli Jeesuksella (Fil. 2:5).

Palvellaan iloiten.


tiistai 29. huhtikuuta 2014

Erotettuina

"Pysykää aina minulle pyhitettyinä, sillä minä, Herra, olen pyhä, ja minä olen tehnyt eron teidän ja muiden kansojen välillä ja ottanut teidät omaksi kansakseni." (3. Moos. 20:26)

Meitä kutsutaan Jeesuksen pyhittämiksi ja Jumalan kutsumiksi pyhiksi (1. Kor. 1:2), sillä meidät on kutsuttu pyhään, Jumalalle erotettuun, elämään. "Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette." (1. Piet. 1:15) Me olemme Jumalan oma kansa, joka on määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan (1. Piet. 2:9). Saamme laittaa toivomme Jumalan armoon ja olla kuuliaisia lapsia niin, ettemme taivu noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen elimme (1. Piet. 1:13-14). Saakoon Jumala pyhittää meidät kokonaan ja varjella koko olemuksemme, henkemme, sielumme ja ruumiimme, niin että olemme nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. (1. Tess. 5:23)

Pysytään pyhitettyinä Kristuksessa.

maanantai 28. huhtikuuta 2014

Yhden leivän ongelma

"Jeesus sanoi heille: 'Ettekö te vieläkään käsitä?'" (Mark. 8:21)

Veneessä oli vain yksi leipä ja se sai opetuslasten huomion niin kokonaan, että Jeesuksen sanat menivät ohi korvien. Jeesus huomasi sen ja sanoi: "Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä?" (8:17) Sitten Hän palautti opetuslasten mieleen täydet korilliset ruokaa, jotka he olivat keränneet ruokkimisihmeiden jälkeen (8:19-21). Opetuslapset tiesivät ja olivat nähneet, mihin Jeesus kykenee ja silti heidän huolenaan oli yksi leipä ja kuka sen saisi. He eivät vielä täysin ymmärtäneet. Kun meidän elämässämme on huolia, murheita, tarpeita ja sairautta, ymmärrämmekö me?

Hänellä on kaikki valta - edelleen!

sunnuntai 27. huhtikuuta 2014

Mahdoton yhtälö

"Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra." (3. Moos. 18:5)

Jumalan antamat hyvät ohjeet tuovat mukanaan turvan. Ajattele vaikkapa Kymmentä käskyä: ei väkivaltaa, varkauksia, pettämistä tai pahan puhumista. Millainen maailmamme olisikaan, jos voisimme noudattaa Jumalan ohjeita? Neuvo on hyvä, mutta sitä on mahdoton toteuttaa omin voimin. Siksi Jumala lupasi, että Hän antaa meille uuden, elävän sydämen kivisydämen tilalle ja antaa sisimpäämme uuden hengen (Hes. 11:19), jotta voisimme elää Hänen tahdossaan. Saamme Pyhän Hengen lahjaksi  kääntymällä ja uskomalla synnit anteeksi Jeesuksen nimessä (Apt. 2:38)

Herra, anna elävä sydän.

lauantai 26. huhtikuuta 2014

Suhde, ei uskonto

"Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta." (Mark. 7:6)

Fariseukset olivat huolissaan opetuslasten asenteesta uskonnollisia perinteitä kohtaan (7:5). Jeesus ei säästellyt sanojaan tuomitessaan fariseusten tekopyhän uskonnon harjoittamisen. Jeesus moitti heitä sanoen: "Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne." (7:9) He olivat hylänneet Jumalan ohjeet ja kuvittelivat palvelevansa Häntä ihmistekoisilla opeillaan ja perinteillään. Voiko meille käydä samoin? Ovatko muodot ja perinteet tulleet elävää suhdetta tärkeämmäksi?

Rakasta Herraa koko sydämestäsi!

perjantai 25. huhtikuuta 2014

Hengähdystauko

"Hän sanoi heille: 'Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää.' Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä." (Mark. 6:31)

Opetuslapset palasivat Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikkea he olivat tehneet ja mitä he olivat opettaneet (6:30). Nyt Jeesus kutsui heitä kanssaan levähtämään. Opetuslapsen kutsuna ei ole pelkästään mennä ja tehdä, sillä kun Jeesus kutsui heidät seuraansa, Hän kutsui heidät ensin olemaan kanssaan (3:14). Me tarvitsemme hiljaisia ja rauhallisia hetkiä elämäämme. Hetkiä, joissa saamme olla kahden kesken Jeesuksen kanssa. 

Lähde mukaan - olemaan ja lepäämään.

torstai 24. huhtikuuta 2014

Lupa toimia

"He karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät." (Mark. 6:13)

Jeesus oli kutsunut kaksitoista opetuslastaan luokseen lähettääkseen heidät matkaan julistamaan, että kaikkien tuli kääntyä. He saivat myös vallan ja voiman vihollisen tekoja vastaan. Opetuslapset lähtivät liikkeelle ja toimivat. He eivät vain puhuneet ja rukoilleet, vaan he karkottivat pahoja henkiä ja paransivat sairaat. Jumalan valtakunnan tunnusteot seurasivat heitä. Myös meidät on lähetetty julistamaan sanojen, tekojen ja voimavaikutusten kera.

Sinulla on lupa toimia.


keskiviikko 23. huhtikuuta 2014

Kosketusetäisyydellä

"Nainen näet ajatteli: 'Jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen.'" (Mark. 5:28 )

Nainen oli kärsinyt paljon lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta apua. Nyt hän oli kuullut Jeesuksesta - lääkärien lääkäristä. Nainen tuli Jeesuksen taakse, kosketti Häntä ja siinä samassa tunsi ruumiissaan, että vaiva oli poissa (5:26-29). Pietari pääsi tekemään Mestarinsa jäljissä samoja tekoja, kun ihmiset toivat sairaita kaduille, jotta Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. (Apt. 5:15) 

Millainen on meidän vaikutuksemme?

tiistai 22. huhtikuuta 2014

Julkista uskoa

"Niissä, jotka ovat minua lähellä, minun pyhyyteni tulee näkyviin, ja koko kansa saa oppia tuntemaan minun valtani ja voimani." (3. Moos. 10:3)

Jaakob kehottaa: "Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä." (Jaak. 4:8) Jeesuksen ristin kautta olemme saaneet toivon, joka antaa meille uskalluksen lähestyä Jumalaa (Hepr. 7:19). Jumalan läsnäolossa viipyminen muuttaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Jumalan työ tulee näkyviin meissä ja meidän kauttamme niin, että muutkin saavat oppia tuntemaan Hänet. Saamme mennä lähellämme olevien luokse ja kertoa niistä suurista teoista, jotka Herra on armossaan tehnyt meille (Mark. 5:19).

Kulje Hänen tietään.


maanantai 21. huhtikuuta 2014

Huolenpitoa

"Herra pitää huolen omiensa jokaisesta päivästä, eikä heidän perintöosansa koskaan häviä." (Ps. 37:18)

Olemme Jumalan lapsia uskon kautta Kristukseen. Meistä pidetään huolta joka päivä, sillä kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa (Room. 8:28). Tähän huolenpitoon kuuluu se, että Jumala on antanut tulla runsaana osaksemme armonsa rikkauden ja Hän on suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on antanut meille perintöosan Kristuksessa ja Häneen uskoessamme olemme saaneet Pyhän Hengen, joka on ikuisen perintöosamme vakuutena (Ef. 1:8-14). Kiitollisena kaikesta tästä saamme elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi.

Sinusta pidetään huolta.

sunnuntai 20. huhtikuuta 2014

Sana leviää

"Heitä tuli suurin joukoin hänen luokseen, kun he kuulivat, mitä kaikkea hän teki." (Mark. 3:8)

Jeesus oli parantanut monia (3:10) ja hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta (1:22). Ihmiset halusivat päästä kosketuksiin Jeesuksen kanssa. Hänen rakkautensa, myötätuntonsa, sanansa ja tekonsa koskettivat ihmisten sydämiä. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Tulevatko ihmiset meidän luoksemme? Heijastuuko meidän sanoistamme rakkaus? Teemmekö niitä tekoja, joita Jeesus teki? Onko meillä vain hienot rakenteet ja muodot, muttei elämää?

Herra, sytytä meidät!lauantai 19. huhtikuuta 2014

Seuraa minua

"Jeesus sanoi hänelle: 'Seuraa minua', ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta." (Mark. 2:14)

Kaksi sanaa ja elämä muuttui täysin. Jeesus näki tulliasemalla työskentelevän Leevin, joka oli sekä juutalaisten että roomalaisten vihaama. Jeesus näki hänen elämänsä kokonaan, ei ainoastaan virheineen ja epäonnistumisineen, vaan myös kaiken sen, mitä Jumalan armo voisi tuossa miehestä tehdä. Kaksi sanaa ja Leevi käänsi selkänsä entiselle elämälleen. Jeesuksen kohtaaminen muutti ja muuttaa yhä edelleen elämän. 

Seuraa Häntä!


perjantai 18. huhtikuuta 2014

Myötätuntoa

"Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: 'Minä tahdon. Tule puhtaaksi.'" (Mark. 1:41)

Rakkaus ja myötätunto. Jeesuksen luokse tullut spitaalinen sai kokea molemmat, kun Jeesus kosketti kaikkien muiden karttamaa arvokasta ihmistä. Arasti spitaalinen kysyi: "Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut." (1:40) Jeesus tahtoi. Ja Hän tahtoo tehdä meillekin vain hyvää, sillä se on ominaista Hänen luonteelleen. Hän kutsuu meidät, opetuslapsensa, toimimaan samoin lähimmäisiämme kohtaan.

Osoitetaan rakkautta ja myötätuntoa!

torstai 17. huhtikuuta 2014

Uusi todellisuus

"Hän sanoi: 'Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!" (Mark. 1:15)

Jumalan valtakunnan todellisuus tuli aikaan ja historiaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän osoitti tuon valtakunnan periaatteita kaikessa siinä, mitä teki. Opettaessaan, antaessaan syntejä anteeksi, parantaessaan sairaat, karkottaessaan riivaajia ja herättäessään kuolleita. Nähdessään tämän ihmiset kyselivät toisiltaan: "Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla!"  (1:27) Ja monet uskoivat hyvän sanoman.

Meidät on kutsuttu mukaan!

keskiviikko 16. huhtikuuta 2014

Läsnäolon lupaus

"Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:20)

Jeesus on luvannut olla kanssamme joka päivä - ei teoriassa vaan käytännössä. Tässä ei ole kyse Raamatun mukana pitämisestä, ei hartaasta toiveesta eikä positiivisesta ajattelusta. Jeesus lupasi, ettei jätä meitä orvoiksi, vaan lähettää meille Pyhän Hengen, joka pysyy luonamme ja on meissä (Joh. 14:17). Hän vaikuttaa meissä läsnäoloa, uskoa, voimaa, rakkautta, yhteyttä ja armolahjojen ilmenemistä. Jeesukden elämää meissä.

Ala elää todella - Hänessä!

tiistai 15. huhtikuuta 2014

Hylkäämisen siunaus

"Jeesus huusi kovalla äänellä: 'Eeli, Eeli, lama sabaktani?' Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" (Matt. 27:46)

Jeesus koki Jumalan hylkäämisen, jottei meidän tarvitsisi kokea sitä. Meidän rikkomuksemme lävistivät Hänen kätensä ja jalkansa. "Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet." (Jes. 53:5) Me kaikki olemme samassa asemassa, sillä olemme tehneet syntiä. Koska Jeesus on lunastanut meidät vapaiksi kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, saamme Jumalan armosta lahjaksi vanhurskauden. Sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat (Room. 3:22-24).

Jeesus teki sen sinun vuoksesi.

maanantai 14. huhtikuuta 2014

Säteilyvaara

"Kun Mooses laskeutui Siinainvuorelta molemmat liitontaulut käsissään, hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut Herran kanssa. (2. Moos. 34:29)

Mooseksen kasvot säteilivät, kun hän tuli Herran luota, eikä hän edes itse huomannut sitä. Jumalan läsnäolossa oleminen vaikuttaa meihin ja muuttaa meitä. "Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki." (2. Kor. 3:18) Ollaan siis lähellä Jeesusta ja annetaan Hänen täyttää meitä Hengellään. Kristus elää meissä - annetaan Hänen kirkkautensa loistaa! 

Älä peittele loistoa.

sunnuntai 13. huhtikuuta 2014

Älä lähde yksin

"Mooses sanoi: 'Älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme." (2. Moos. 33:15)

Mooses halusi jäädä mieluummin erämaahan Jumalan kanssa, kuin lähteä kohti Luvattua maata ilman Jumalaa. Jeesus kehotti opetuslapsiaan pysymään Jerusalemissa ja odottamaan Pyhän Hengen voimaa ennen liikkeelle lähtemistä (Luuk. 24:29; Apt. 1:4). Olemmeko me valmiit odottamaan Jumalan aikataulua ja Hänen läsnäoloaan vai kiirehdimmekö omassa voimassamme jopa valtakunnan työhön? Meille on annettu puolustaja ja vierelläkulkija. Emme selviä, eikä meidän tarvitse selvitä omin eväin. Tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa jokaiseen päivään.

Tule, Pyhä Henki!


lauantai 12. huhtikuuta 2014

Varma vinkki

"Minä opetan sinua", sanoo Herra, "minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi." (Ps. 32:8)

Jumala on rakkaus. Hänen rakastava Isän sydämensä haluaa osoittaa meille oikeaa suuntaa elämämme kysymyksissä, valinnoissa ja haasteissa. Hänen katseensa tarkkaa askeleitamme ja Hän ohjaa meitä Sanallaan ja Hengellään. Hän on luvannut, että aina kun olemme eksymässä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasempaan, saamme omin korvin kuulla takaamme Hänen ohjeensa: "Tässä on tie, kulkekaa sitä." (Jes. 30:21)

Haluammeko kuulla?

perjantai 11. huhtikuuta 2014

Kansakunnan parhaaksi

"Minun avullani kuninkaat hallitsevat, maan mahtavat säätävät oikeat lait." (Snl. 8:15)

Päättäjämme tarvitsevat Jumalan antamia ajatuksia, toteutustapoja, voimaa ja viisautta (8:14). Jos kansakuntamme haluaa menestyä, sen ei tulisi kääntää selkäänsä Jumalalle, sillä Jumalan kunnioittamisen mukana tulee siunaus kansallemme (8:18). Jeesuksen opetuslasten tehtävänä on ennen kaikkea anoa, rukoilla, pitää esirukouksia ja kiittää kaikkien ihmisten puolesta, myös kaikkien vallanpitäjien puolesta. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme (1. Tim. 2:1-3).

Herra, siunaa päättäjiämme.

torstai 10. huhtikuuta 2014

Perinnön aika

"Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti.'" (Matt. 25:34)

Kun Jeesus tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset kahteen joukkoon (25:31-32). Niille, jotka ovat laittaneet turvansa ristiinaulittuun ja ylösnousseeseen Jeesukseen Kristukseen, tuo päivä on ilon ja riemun päivä. Sillä koska olemme Hänen lapsiaan, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa (Room. 8:17). Miten äärettömän rikas onkaan tuo perintöosa, jonka hän antaa meille pyhien joukossa!

Jumalan lasten vapaus ja kirkkaus odottaa meitä.

keskiviikko 9. huhtikuuta 2014

Hyvyyden voima

"Iloitsen ja riemuitsen sinun hyvyydestäsi. Sinä näet minun hätäni, tiedät kaiken tuskani." (Ps. 31:8)

Saamme iloita ja riemuita Herran hyvyydestä meitä kohtaan, sillä meillä on paljon, mistä voimme olla kiitolliset. Hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka - satoi tai paistoi. Herra on meidän kanssamme, hän on voimallinen ja hän auttaa. Me olemme hänen ilonsa. Hän tekee rakkaudessaan meidät uudeksi. Hän iloitsee ja riemuitsee meistä (Sef. 3:17). Saamme uskoa henkemme ja elämämme hänen hyviin käsiinsä - Hän on uskollinen.

Iloitse Herran hyvyydestä.

tiistai 8. huhtikuuta 2014

Paikoilla, valmiina...

"Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista." (Matt. 24:44)

Jeesuksen toinen tulemus on äkillinen ja yllättävä. Jeesus itse vertasi sitä Nooan päiviin, jolloin kaikki jatkoivat elämäänsä varmana siitä, että huominen tulee. He eivät aavistaneet mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään (24:37-39). Me emme elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään meitä, kun valvomme ja pysymme raittiina, sillä Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa (1. Tess. 5:4-10). Saamme rohkaista ja vahvistaa toinen toisiamme luottaen, että Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan.

Ollaan valmiina - Hän tulee takaisin.


maanantai 7. huhtikuuta 2014

Ei lannistuta

"Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden." (Matt. 24:9)

Jeesus lupasi vaikeita aikoja puhuessaan toiseen tulemiseensa liittyen. Lännessä emme koe vielä sellaisia vainoja, mitä sisaremme ja veljemme Kristuksessa kokevat muualla, mutta tiettyjä merkkejä on jo ilmassa. Vaikeina aikoina saamme muistaa, että voimme olla kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa, neuvottomia mutta emme toivottomia, vainottuja mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä mutta emme tuhottuja, sillä meitä odottaa perintöosa taivaassa (2. Kor. 4:8-9). Jeesus lupasi, että joka kestää loppuun asti, pelastuu. 

Meitä odottaa määrättömän suuri, ikuinen kirkkaus.

sunnuntai 6. huhtikuuta 2014

Ainoa Jumala

"Sinulla ei saa olla muita jumalia." (2. Moos. 20:3)

Kolmiyhteinen Jumala - Isä, Poika ja Pyhä Henki - haluaa olla meidän Herramme. Meidän tulee laittaa luottamuksemme yksin Häneen. Meillä on kiusauksena turvautua vain ajalliseen ja koota aarteita maan päälle. Ja silloin siellä, missä on aarteemme, siellä on myös sydämemme (Matt. 6:21). Jeesus varoittaa meitä rakastumasta rahaan, sillä kukaan ei voi palvella kahta herraa: emme voi palvella Jumalaa ja mammonaa (6:24). Etsitään siis ennen kaikkea muuta Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan (6:33) ja annetaan Hänen olla Jumalamme.

Luota Hänen huolenpitoonsa!

lauantai 5. huhtikuuta 2014

Aitoa elämää

"Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista." (Matt. 23:3)

Jeesus moitti fariseuksia siitä, etteivät heidän tekonsa olleet sopusoinnussa heidän sanojensa kanssa. Mutta kuinka on meidän laitamme? Puhummeko toista ja teemmekö toista? Jos vastauksemme on myönteinen, olemme tekopyhiä, jotka yrittävät kuullostaa paremmilta kuin todellisuudessa ovat. Ympärillämme olevien ihmisten ei tulisi kuulla vain meidän sanojamme, vaan heidän täytyisi saada nähdä myös elämämme, joka on muuttunut Jumalan voimasta. Paavalin elämä oli esimerkkinä muille: "Sinä olet uskollisesti seurannut minun opetustani, elämäntapaani, pyrkimystäni, uskoani, kärsivällisyyttäni, rakkauttani ja kestävyyttäni." (2. Tim. 3:10) Sama armo, joka vaikutti Paavalissa, vaikuttaa myös meissä.

Eletään niin kuin puhutaan.

perjantai 4. huhtikuuta 2014

Eksyksissä?

"Jeesus vastasi heille: 'Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.'" (Matt. 22:29)

Vieraalla paikkakunnalla saattaa eksyä helposti. Niin käydessä auttaa, kun kysyy joltain neuvoa - joko paikalliselta asukkaalta tai Google Mapsilta. Jumalan Sana estää meitä eksymästä elämämme tiellä, sillä kaikki, mitä Raamattu sisältää, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa (Room. 15:4). Pyhä Henki tekee sanan eläväksi ja opettaa meille kaiken, mitä Jeesus on meille puhunut (Joh. 14:26). Hän johtaa meitä tuntemaan totuuden, joka on persoona - Jeesus Kristus.

Tutki Sanaa ja anna Sanan tutkia sinua.

torstai 3. huhtikuuta 2014

Johdatusta

"Herra kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään näyttäen heille tietä ja yöllä tulipatsaassa valaisten heidän tietään." (2. Moos. 13:21)

Israelilaiset saivat nähdä konkreettisesti Jumalan johdattavan heitä, kun he lähtivät Egyptistä kohti luvattua maata. Joskus on saattanut käydä mielessä, että olisi hienoa, jos olisi oma henkilökohtainen pilvi- ja tulipatsas viitoittamassa matkan tekoa. Itse asiassa meillä on paljon enemmän - sisäinen kompassi. Jeesus näet sanoi: "Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen." (Joh. 14:23) Jeesus asuu Pyhän Henkensä kautta omiensa sydämissä ja tuo Puolustajamme johtaa meidät tuntemaan totuuden, sillä Hän ei puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa meille, mitä on tuleva. (Joh. 16:13)

Kulje Hengen johdossa.

keskiviikko 2. huhtikuuta 2014

Mitä haluat?

"Jeesus pysähtyi ja kutsui heidät luokseen. 'Mitä haluatte minun tekevän teille?' hän kysyi." (Matt. 20:32)

Kaksi sokeaa alkoivat huutaa kuullessaan Jeesuksen kulkevan ohi. Ihmiset käskivät heidän olla hiljaa, mutta he huusivat entistä kovemmin: "Herra, armahda meitä!" (20:30-31) Jeesus pysähtyi, kohtasi sokeat ja Jumalan valtakunnan todellisuus oli läsnä: Miehet saivat näkönsä. Jeesus toimii yhä edelleen  samalla tavalla parantaen ja armahtaen. Hän pysähtyy kohdallesi, katsoo sinuun täynnä rakkautta ja kysyy: "Mitä haluat minun tekevän sinulle?"

Mitä vastaat?

tiistai 1. huhtikuuta 2014

Astu palvelukseen

"Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta." (Matt. 20:28)

Jeesus antoi meille esimerkin ja kehottaa meitä toimimaan samoin: "Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija." (20:26) Palveleminen ei ole vain jotain, mitä teemme silloin tällöin. Se on opetuslapsen sydämen asenteesta nouseva elämäntapa, jolloin emme tavoittele vain omaa etuamme vaan myös muiden parasta (Fil. 2:4). Meillä tulee olla sellainen mieli, joka Jeesuksella oli.

Etsitään mahdollisuuksia palvella!