torstai 31. lokakuuta 2013

Mittatilaustyö

"Kuka määräsi maan mitat? Tiedätkö sen? Kuka veti mittanuoran sen yli?" (Job 38:5)

Jumala esittää Jobille suuren määrän kysymyksiä luomistyöhönsä liittyen. Job ei tiennyt sitä, mitä me nykyään tiedämme. Tiedemiesten mukaan maapallomme ja aurinkokuntamme on hienosäädetty elämää varten. Mitat, etäisyydet ja vakiot ovat niin tarkat, että se mahdollistaa elämän täällä. Sattumaako? Ei, vaan Taivaallisen suunnittelijan työtä! Nämä lait ja rajat ovat Jumalan laatimat ja asettamat. "Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan." (Room. 1:20)

Hänen työnsä ovat ihmeelliset!

keskiviikko 30. lokakuuta 2013

Saviastioita

"Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme." (2. Kor. 4:7)

Jeesus elää Henkensä kautta meissä - saviastioissa. Kasvuumme Jeesuksen opetuslapsina kuuluu myös se, että meitä välillä riisutaan omasta voimastamme, jotta Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissamme (4:11). Tätä tarvitaan, sillä emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta Kristuksesta, joka on kutsunut ja lähettänyt meidät. "Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua!" (2. Kor. 2:14)

Hän on voimasi.

tiistai 29. lokakuuta 2013

Muutosvastarintaa?

"Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki." (2. Kor. 3:18)

Me kaikki muutumme tai meidän tulisi muuttua. Uudestisyntymä on uuden elämän alku, jonka päämääränä on kasvu Kristuksen kaltaisuuteen. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille, mutta se myös kasvattaa meitä! (Tiit. 2:11-12) Eikö kasvua tapahdu? Katsotko kenties väärään suuntaan? Paavali vakuuttaa, että jos me vain katsomme Herraan, me muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi. Älä siis katso itseesi ja omaan heikkouteesi, vaan Jeesukseen Kristukseen Vapahtajaasi, Lunastajaasi ja Pyhittäjääsi.

Muutos on mahdollista!

maanantai 28. lokakuuta 2013

Kaipaus läheisyyteen

"Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa." (Ps. 42:3)

Mikään ajallinen ei voi tyydyttää sydämemme syvintä kaipausta. Psalmin kirjoittaja kuvaa tätä janoa sanoin: "Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala." (42:2) Voisiko olla, että sielumme masennus ja levottomuus johtuu siitä, että kaipaamme Häntä? Taakoitettu sydämemme saa levon vain Herraa lähellä. Kaipaammeko me Hänen läsnäoloaan? Jaakob rohkaisee meitä: "Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä." (Jaak. 4:8)

Odota Jumalaa!


sunnuntai 27. lokakuuta 2013

Vahvistu uskossa

"Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen, Voideltuun." (2. Kor. 1:21)

Jumala lahjoittaa meille armossaan uskon Jeesukseen. Hän antaa kaikille, jotka uskovat häneen, voiman tulla Jumalan lapsiksi. (Joh. 1:12) Tuon lapseuden vakuudeksi hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi Pyhän Hengen (2. Kor. 1:22), joka itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. (Room. 8:16) Jumala tahtoo vahvistaa uskoamme. Pyydetään siis Häntä täyttämään meitä Hengellään - voimalla ja rakkaudella.

Kulje Hänen voimassaan.

lauantai 26. lokakuuta 2013

Lohdutuksen Jumala

"Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala!" (2. Kor. 1:3)

Meillä on armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Näin kirjoittaa Paavali, joka oli joutunut niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettei enää uskonut selviävänsä hengissä. Tuntiessaan olevansa kuolemaan tuomittu, hänen luottamuksensa Jumalaan kasvoi. Saamme turvata Jumalan apuun oman elämämme vaikeuksissa luottaen, että Hän auttaa ja rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme. Vaikeutemme vievät meitä lähemmäksi Herraamme ja Häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita vaikeuksissa olevia.

Ole valmis lohduttamaan ja rohkaisemaan.

perjantai 25. lokakuuta 2013

Lunastajani elää

"Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä." (Job 19:25)

Jeesus Kristus, Lunastajamme, elää! Kerran tulee päivä, jolloin saamme nähdä Jumalan ja saamme katsella häntä omin silmin. Tämä oli Jobin ja on Jumalan lasten sydämen kaipaus - silmät näkevät Herran ja hän ei ole outo! (Job 19:27) Saamme opetella tuntemaan Herraa jo nyt ja saamme elää Hänen läsnäolossaan. Ja silloin Hän ei ole meille vieras, kun kohtaamme kerran kasvoista kasvoihin. Sen tähden "valvokaa, pysykää uskossanne lujina, olkaa urheita, olkaa vahvoja." (1. Kor. 16:13) Päivä tulee, jolloin usko vaihtuu näkemiseen.

Lunastajasi elää!

torstai 24. lokakuuta 2013

Katoavaa

"Herra, anna minun muistaa, että elämäni päättyy, että päivilleni on pantu määrä. Opeta minua ymmärtämään, kuinka katoavainen minä olen!" (Ps. 39:5)

Elämämme ajassa on rajallinen, sillä ihmisen elämä on laskettu tarkoin. Jumala on laskenut kuukaudet ja päivät, asettanut rajan, jota ei voi ylittää. (Job 14:5) Vaikka elämämme on Jumalan silmissä kuin ohikiitävä hetki, Hän teki meistä lähes kaltaisensa ja pitää meistä huolen (Ps. 8:5-6). Siksi saamme pyytää Herralta: "Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen."(Ps. 90:12)

Elä elämäsi Häntä palvellen.

keskiviikko 23. lokakuuta 2013

Kuolema on voitto

"Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne." (1. Kor. 15:14)

Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus on kristillisen uskomme kivijalka. Paavali toteaa: "Ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä." Ilman ylösnousemuksen todellisuutta olisimme säälittäviä turhan toivomme kanssa. Mutta hauta oli ja on tyhjä: Jeesus on herätetty kuolleista, Hän elää, Hänet voi kohdata ja tuntea henkilökohtaisesti. Jeesuksen tullessa takaisin saamme kokea myös ylösnousemuksen ihmeen. Jos elämä on Kristus, niin silloin kuolema on voitto. (Fil. 1:21)

Usko Häneen, niin et ikinä kuole.

tiistai 22. lokakuuta 2013

Kaikki profetoivat?

"Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua." (1. Kor. 14:31)

Huikea ajatus! Mutta miksemme usko tätä? Ja jos uskomme, miksi emme käytä lahjaa, sillä jokainen tarvitsee kehotusta ja lohdutusta. Profetian kautta Jumala voisi puhutella myös ei-vielä-uskovia, kun heidän sydämensä salaisuudet - toiveet ja kaipaukset, ei vain synnit - paljastuisivat. He saisivat kohdata elävän Jumalan ja voisivat tunnustaa: "Jumala on todella teidän keskuudessanne." Olemmeko valmiit virittämään myös profetian lahjan palavaksi seurakunnassamme? Toivottavasti, sillä tarvitsemme sitä.

Rohkaistu rohkaisemaan profeetallisesti.


maanantai 21. lokakuuta 2013

Tavoittele lahjoja

"Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa." (1. Kor. 14:1)

Meidän tulee pyrkiä rakkauteen, joka ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. (1. Kor. 13:4-6) Tuon Jumalan vaikuttaman rakkauden lisäksi meidän tulee tavoitella myös henkilahjoja. Tarvitsemme ja meidän tulee tavoitella seurakuntiimme ennen kaikkea profetian lahjaa, jonka kautta Jumala rakentaa, rohkaisee ja lohduttaa omiaan. Suhtaudutaan tähänkin Sanan kehotukseen tosissaan.

Tavoittele lahjoja rakkaudessa.

sunnuntai 20. lokakuuta 2013

Arvokkaimpia lahjoja

"Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja!" (1. Kor. 12:31)

Seurakunta on Kristuksen ruumis ja jokainen meistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on asettanut seurakuntaan sen rakentumiseksi apostoleita, profeettoja ja opettajia. Joillakin on voima tehdä ihmeitä, toisilla on parantamisen lahja, toisilla puolestaan kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. Lahjojen moninaisuus on rikkaus ja kaikilla ei ole samoja lahjoja, kuten Paavali opettaa (1. Kor. 12:29-30) Meidän tehtävämme ei ole torjua tiettyjä lahjoja tai estää niiden käyttöä (1. Kor. 12:21-22), vaan tavoitella arvokkaimpia ja hyödyllisimpiä lahjoja seurakunnan rakentumiseksi. Mitkä sitten ovat arvokkaimmat lahjat? Isä tietää ja Henki jakaa lahjat kullekin, miten parhaaksi näkee.

Ole avoin Pyhän Hengen työlle.

lauantai 19. lokakuuta 2013

Yhteiseksi hyödyksi

"Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama." (1. Kor. 12:6)

Seurakunnassa on monenlaisia armolahjoja, sillä Jumala antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla - yhteiseksi hyödyksi. "Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta." (1. Kor. 12:8-10) Saamme tavoitella innokkaasti parhaimpia armolahjoja, jotta seurakunta kasvaisi laadullisesti ja määrällisesti.

Mitkä ovat sinun armolahjasi?

perjantai 18. lokakuuta 2013

Suuri on uskollisuutesi

"Minun suuni julistaa sinun uskollisuuttasi, ylistää sinua päivästä päivään." (Ps. 35:28)

Jumala on uskollinen, jopa silloin, jos olemme uskottomia. Jumala pysyy uskollisena, sillä hän ei voi kieltää omaa olemustaan. (2. Tim. 2:13) Saamme riemuita Herrasta ja iloita hänen avustaan, sillä ei ole ketään Hänen kaltaistaan. 

Ylistä Herraa!

torstai 17. lokakuuta 2013

Esimerkin voima

"Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta." (1. Kor. 11:1)

Seuratkaa. Jäljitelkää. Matkikaa. Paavalilla oli rohkeutta kehottaa seuraamaan oman elämänsä vaellusta: opetusta, elämäntapaa, pyrkimyksiä, uskoa, kärsivällisyyttä, rakkautta ja kestävyyttä (2. Tim. 3:10) Miten on meidän vaelluksemme laita? Uskallammeko kehottaa muita seuraamaan meidän esimerkkiämme Jeesuksen seuraamisessa?

Vaella niin, että voit.

keskiviikko 16. lokakuuta 2013

Irti omasta navasta

"Kenenkään ei pidä etsiä omaa etuaan vaan toisen parasta." (1. Kor. 10:24)

Paavali yritti tulla toimeen kaikkien kanssa. Hän ei etsinyt vain omaa etuaan, vaan muiden ihmisten parasta, jotta he pelastuisivat. Paavali noudatti tässä Jeesuksen esimerkkiä: Hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan, eli ihmisenä ihmisten joukossa, alensi itsensä ja oli kuuliainen ristinkuolemaan asti. (Fil. 2:5-8) Meidät on kutsuttu samaan - ajattelemaan lähimmäistemme iankaikkista parasta. Tähän saamme pyrkiä Jeesus esimerkkinämme, Pyhä Henki voimanamme ja tavoitteena tehdä kaikki Jumalan kunniaksi.

Kenelle voisit tehdä hyvää?

tiistai 15. lokakuuta 2013

Kiusattuna

"Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää." (1. Kor. 10:13)

Kiusauksia tulee ja menee - se on varmaa. Kohdatessamme kiusauksen voimme reagoida siihen lihan mukaan tai Hengen mukaan. Langeta kiusaukseen tai kääntyä Kristuksen puoleen, joka voi auttaa kestämään sen. Saamme toimia psalmin kirjoittajan tavoin: "Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä." (Ps. 34:7) Kun katsomme Häneen, joka on voimamme ja apumme, säteilemme iloa ja meidän kasvomme eivät punastu häpeästä.   

Kiusauksessa? Katso Kristukseen!

maanantai 14. lokakuuta 2013

Rakastava Isä

"Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa." (Ps. 33:18)

Toisesta aikakirjasta löytyy sama ajatus: "Herran valvova katse kiertää koko maata, jotta hän voisi vahvistaa niitä, jotka vilpittömin sydämin palvelevat häntä." (16:9) Jumala on rakkaus ja Hän etsii mahdollisuutta osoittaa meille hyvyyttään ja laupeuttaan. Hän on meidän turvamme ja kilpemme. Hän on meidän sydämemme ilo. Saamme luottaa, että Hän tukee meitä, kun panemme toivomme Häneen.

Sinusta pidetään huolta!

sunnuntai 13. lokakuuta 2013

Päättäväisesti eteenpäin

"He tahtoivat vain pelotella meitä, sillä he uskoivat meidän säikähtävän ja jättävän työn kesken. Mutta minä sain tästä lisää rohkeutta." (Neh. 6:9)

Jumalan kutsuessa meitä työhönsä kohtaamme myös vastustusta. Vastustuksen tavoitteena on saada meidät jättämään työ kesken. Meidän ei tarvitse lannistua, vaan saamme mennä Jumalan voimassa eteenpäin. Nehemian tavoin saamme luottaa siihen, että tulee päivä, jolloin vastustajamme joutuvat toteamaan, että työ on saatu päätökseen Jumalan avulla. (6:16) Ei anneta vastustuksen lannistaa, vaan annetaan sen rohkaista meitä jatkamaan Hengen voimassa evankeliumin työssä.

Herra lisää rohkeutta.


lauantai 12. lokakuuta 2013

Omantunnon syyttäessä

"Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois." (Ps. 32:1)

Hyvä omatunto on tärkeä asia. Daavid kuvaa osuvasti tunnontuskiaan: "Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Minun elämänvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä." Tilanne helpottui, kun hän ei enää salannut tekojaan, vaan tunnusti ne Jumalalle. Jumalan armo peittää syntiemme paljouden. Jeesukseen turvautuen saamme tunnustaa syyllisyytemme, ottaa vastaan anteeksiantamuksen ja kokea, kuinka taakka nostetaan harteiltamme. "Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. (32:2) 

Astu rohkeasti Herran kasvojen eteen.

perjantai 11. lokakuuta 2013

Vapaaksi ihmispelosta

"Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Älkää ruvetko ihmisten orjiksi!" (1. Kor. 7:23)

Meidät on ostettu täydellä hinnalla tyhjänpäiväisestä elämästä. Ei millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kalliilla verellä. (1. Piet. 1:18-19) Meistä on maksettu kallis hinta ja siksi ei ole tarkoitus, että olemme ihmisten orjia mukautuen maailman arvojen ja mielipiteiden mukaan. Jeesus, joka on kutsunut ja lunastanut meidät lapsikseen, on pyhä ja niin meidänkin tulee tulla pyhiksi kaikessa mitä teemme. (1. Piet. 1:15) Saamme olla Jumalan armosta kuuliaiset totuudelle ja antaa Pyhän Hengen tuottaa meissä ja meidän kauttamme hedelmää, joka pysyy.

"Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."

torstai 10. lokakuuta 2013

Mahdollisuus muutokseen

"Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta." (1. Kor. 6:11)

Tullessamme Jeesuksen Kristuksen luokse elämämme muuttuu. Meidät pestään puhtaaksi ja meidät tehdään pyhiksi Jeesuksen nimessä ja Hengen voimasta. Silloin alkaa myös kasvuprosessi, jossa Pyhä Henki alkaa muovata meidän luonnettamme Kristuksen kaltaisuuteen (Gal. 5:22-23). Korinttilaiset olivat asiantuntijoita synnissä ja Paavali mainitsee edeltävissä jakeissa (6:9-10) muutamia niistä. Mutta Jumalan armosta tapahtui muutos, joka näkyi muuttuneessa elämässä: "Tällaisia jotkut teistä olivat ennen." Jumalan armo ei tuo meille ainoastaan pelastusta, vaan se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, (Tiit. 2:11-12) Anna Pyhän Hengen tehdä elämässäsi se, mihin et itse koskaan kykene.

Muutos on mahdollista!

keskiviikko 9. lokakuuta 2013

Aika paastota

"Niin me paastosimme ja pyysimme apua Jumalalta, ja hän kuuli meidän rukouksemme." (Esra 8:23)

Joskus pelkkä rukous ei riitä, vaan Jumala kutsuu meitä paastoon. Opetuslapset kohtasivat haasteellisen tehtävän, jossa epäonnistuivat. Kysyessään Jeesukselta syytä epäonnistumiseen, Hän vastasi: "Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella ja paastolla." (Mark. 9:29) Me voimme paastota monin eri tavoin. Voimme olla ilman ruokaa, kahvia, televisiota, Facebookia, internetiä jne, mihin Jumala meitä kulloinkin kutsuu. Voimme käyttää vapautuvan ajan Jumalan edessä olemiseen ja rukoukseen. Ole kuuntelevalla mielellä Herran edessä ja jos Hän kutsuu sinua paastoon - ole altis.

Herra kuulee meitä.

tiistai 8. lokakuuta 2013

Valtakunnan elämää

"Sillä Jumalan valtakunta ei ilmene puheina vaan voimana." (1. Kor. 4:20)

Suuria puheita mahtuu maailmaan - myös seurakuntaan. Paavali sanoo, ettei Jumalan valtakunta ole pelkästään sitä, että meillä on paljon puhetta. Se ei ole sanoilla rehentelyä tai itsensä nostamista, vaan Jumalan ja lähimmäisten palvelemista rakkaudessa. Jumalan valtakunta on elämää Jumalan voimassa. Se on Jumalan tahdon etsimistä ja tekemistä - niiden tekojen tekemistä, joita Jeesus teki. Jätetään turhat puheet ja osoitetaan Jumalan valtakunnan todellisuutta tekojemme kautta. Pyhä Henki antaa meille siihen voiman.

Elä valtakunnan elämää.

maanantai 7. lokakuuta 2013

Kasvun antaja

"Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan kädessä, hän suo kasvun." (1. Kor. 3:7)

Korinttilaiset olivat jakaantuneet puolueisiin - osa kannatti Paavalia, osa Apollosta. Paavali muistuttaa siitä, että he molemmat ovat Jumalan palvelijoita, jotka ovat johtaneet heidät uskoon, kumpikin siinä tehtävässä, jonka Herra on kummallekin antanut. Haluamme kovin helposti ottaa itsellemme kunnian työmme tuloksista. Saamme toki iloita kaikesta siitä, mitä Jumala tekee meissä ja meidän kauttamme, mutta kaikki on lopulta Jumalan kädessä, joka suo kasvun. Saamme tehdä kaiken niin kuin Herralle Hänen armossaan ja Hänen voimastaan.

Palvele Herraa ilolla!


sunnuntai 6. lokakuuta 2013

Lapsen turva

"Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille." (1. Kor. 2:12)

Ihminen ei luonnostaan kykene ymmärtämään Jumalan Hengen puhetta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. Jeesus sanoi Nikodeemukselle: "Jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa." (Joh. 3:3) Synnymme uudesti ottamalla Jeesuksen vastaan Herrana ja Vapahtajana. Hän antaa meille voiman tulla Jumalan lapseksi (Joh. 1:12) ja saamme "Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia." (Room. 8:15-16) Jumalan lapsen asema on tarjolla jokaiselle, joka turvaa Jeesukseen.

Kiitä Herraa siitä, että saat olla hänen omansa!


lauantai 5. lokakuuta 2013

Hyvä puhe

"Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan vaan ilmensi Jumalan Hengen voimaa." (1. Kor. 2:4)

Voimme julistaa evankeliumia usein luottaen inhimilliseen viisauteen ja puhetaidon keinoihin. Silloin voi olla vaarana, että sanomamme menee ohi sydämen. Paavali halusi pitää julistuksensa yksinkertaisena sanomana Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen täydellisestä uhrista ristinpuulla. Hän ei halunnut, että kuulijoiden usko perustuisi ihmisviisauteen ja järkeilyyn vaan Jumalan voimaan. Sen varaan on meidänkin hyvä rakentaa.

Älä luota viisauteesi - luota Hengen voimaan!

perjantai 4. lokakuuta 2013

Tärkeä pyyntö

"Yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon: että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät! Saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään ja odottaa, että hän vastaa minulle." (Ps. 27:4)

Daavid pyysi, että saisi olla Herraa lähellä koko elämänsä ajan. Hän tiesi, ettei mikään muu voisi olla suurempaa ja tärkeämpää kuin viipyä sillä paikalla, jossa oli Jumalan läsnäolo. Tämän ymmärsi myös Mooses pyytäessään: "Älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme." (2. Moos. 33:15) Meidän ei tarvitse mennä kirkkoon kokeaksemme Jumalan läsnäoloa, sillä ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Jumala on antanut meille Jeesukseen uskoville Pyhän Hengen asumaan meissä. (1. Kor. 6:19) Hän on kanssasi kaikkialla ja voit kokea Herran läsnäolon elämässäsi.

Astu Herran läsnäoloon Hengen täyteydessä.

torstai 3. lokakuuta 2013

Luotettava arvio

"Tutki minut, Herra, koettele minua, tutki sydämeni ja ajatukseni." (Ps. 26:2) 

Jos haluamme saada luotettavan arvion itsestämme, sitä on hyvä pyytää Luojaltamme. Psalmin kirjoittaja toteaa pitäneensä aina mielessään Jumalan armon ja eläneensä Jumalan totuuden mukaan. Hän on karttanut pahantekijöitä ja valehtelijoita sekä pysynyt kaukana jumalattomista. Oma arvio vaelluksen puhtaudesta voi olla väärä, siksi hän pyytää Herraa tutkimaan sydämen motiiveja myöten. Paavali kehottaa myös itsetutkisteluun: "Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle. Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne?" (2. Kor. 13:5)

Suostu Herran arvioitavaksi.

keskiviikko 2. lokakuuta 2013

Ole luja

"Olkaa lujia ja rohkeita! Älkää pelästykö... sillä meillä on puolellamme suurempi voima kuin hänellä." (2. Aik. 32:7)

Kuningas Hiskia lausui nämä sanat Jerusalemin asukkaille, kun Assyrian kuningas joukkoineen uhkasi kaupunkia. Hiskia muistutti, että Assyrian kuninkaan voima on ihmisvoimaa, mutta "meidän kanssamme on Herra, Jumalamme, joka auttaa meitä ja sotii puolestamme." Emme ole tänään yksin emmekä avuttomat. Meidän puolellamme on elävä Herra, Jeesus Kristus, joka vahvistaa meitä Hengellään ja joka sotii puolestamme. Me voimme kaiken Hänessä, joka vahvistaa meitä.

Ole luja Hänessä.

tiistai 1. lokakuuta 2013

Toivoa on

"Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo." (Room. 15:13)

Meillä on toivon Jumala, eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. Paavalilla oli saanut nähdä, mitä Kristus oli hänen kauttaan tehnyt puheiden ja tekojen, tunnustöiden ja ihmeiden avulla, Jumalan Hengen voimalla. Hän tiesi, että Jumala teki työtään hänessä ja hänen kauttaan. Hänellä oli Pyhän Hengen voimasta runsas toivo. Jumalan Sanan lupaukset koskettavat myös meitä. Uskotaan ne ja lähdetään liikkeelle.

Toivoa on!