sunnuntai 30. marraskuuta 2014

Vastarintaliike

"Teidän on vain käyttäydyttävä Kristuksen evankeliumin arvoa vastaavalla tavalla." (Fil. 1:27)

Tekeepä yhteiskunta, kirkko tai ihmiset ympärillämme mitä tahansa, Jeesuksen omat on kutsuttu toimimaan toisin. Nyt tarvitaan rohkeaa uskoa ja sen todeksi elämistä. Saamme tukea toinen toisiamme ja pysyä lujasti samanhenkisinä. Saamme taistella yksimielisesti evankeliumin ja uskon puolesta antamatta vastustajien säikyttää meitä. Meille on suotu se armo, että saamme uskoa Kristukseen ja vielä kärsiäkin hänen puolestaan. Käymme samaa taistelua, jota monet ovat käyneet ennen meitä (1:27- 30). Nyt meille saatetaan nauraa ja saatamme kokea pilkkaa, mutta tulee päivä, jolloin Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra." (2:10-11) Osoitetaan tuota päivää odottaessamme rakkautta ja kutsutaan ihmisiä elävään uskoon.

Jeesus on totta.

lauantai 29. marraskuuta 2014

Pimeän tullessa

"Nyt oikeus on meistä kaukana eikä vanhurskaus meihin yllä. Me kaipaamme valoa, mutta täällä on pimeys, me kaipaamme kirkkautta, mutta vaellamme yön varjoissa." (Jes. 59:9)

Kuin sokeat me haparoimme seinänvieriä pitkin, tunnustelemme tietä kuin ne, jotka ovat silmiä vailla. Keskellä päivää me kompastelemme niin kuin hämärissä. Me kaipaamme oikeutta, eikä sitä ole, kaipaamme pelastusta, mutta se on meistä kaukana. Paljon olemme rikkoneet sinua vastaan, alati syntimme syyttävät meitä ja rikkomuksemme seuraavat meitä kaikkialle. Me tunnemme pahat tekomme: olemme luopuneet Herrasta, kieltäneet hänet, pakoilleet Jumalaamme, puhuneet sorron sanoja, kapinan sanoja, hautoneet valheita sydämessämme, lausuneet ne julki. Näin oikeus on työnnetty syrjään ja vanhurskaus on jäänyt kauas, näin totuus poljetaan tomuun. (Jes. 59:10-14)

Herra, armahda kansaamme!

perjantai 28. marraskuuta 2014

Oikeaa tietä etsimässä

"Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas." (Jes. 55:7)

Emme aina edes tiedä, miksi toimimme niin kuin toimimme, vaikka luulemme tietävämme. Jumala kysyy: "Ketä sinä niin pelkäsit, että petit minua? Minua et muistanut, minusta et välittänyt." (57:11) Pelko, painostus ja yleinen mielipide voisi joku vastata. Joku on puolestaan kääntynyt tietoisesti omalle tielleen ajaakseen omaa etuaan (56:11). Saatamme jopa omassa viisaudessamme kuvitella olevamme hyviä, mutta kerran tulee päivä, jolloin Jumala paljastaa, millaista on oma hurskautemme ja millaisia ovat tekomme - ne eivät kestä eivätkä meitä auta (57:12). Teoistamme ja päätöksistämme huolimatta, se joka kääntyy takaisin Herran luo saa armon. Sen tähden etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä! (55:6)

Palaa oikealle tielle.

torstai 27. marraskuuta 2014

Voimavirtaa

"Antakaa Hengen täyttää itsenne." (Ef . 5:18)

Meidät on kutsuttu katsomaan tarkkaan, miten elämme: ei tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat (5:15). Meitä ei ole kutsuttu seuraamaan Jeesusta omassa voimassamme ja viisaudessamme, vaan Pyhän Hengen voimassa. Siksi kehotus "Antakaa Hengen täyttää itsenne" on meille elintärkeä, sillä vain Pyhän Hengen avulla voimme ymmärtää Sanaa ja noudattaa Jumalan tahtoa. Pyhä Henki johtaa meidät tuntemaan koko totuuden, sillä Hän ei puhu omissa nimissään (Joh. 16:13). Vain Pyhän Hengen voimassa voimme elää uskoamme todeksi rakastaen ja palvellen lähimmäisiämme sanoin, teoin ja tunnusteoin.

Anna Hengen täyttää itsesi päivittäin.

keskiviikko 26. marraskuuta 2014

Pakanallista menoa

"Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat!" (Ef. 4:17)

Kristityn ei tulisi elää samoin kuin sen, joka ei tunne Kristusta. Miksi kuitenkin niin monen itseään kristityksi kutsuvan elämäntapa ei poikkea millään tavoin ympäröivän maailman elämäntavasta? Näyttäisi, että Jumalan antama elämä on heille vieras ja he ovat sydämeltään paatuneita. Heidän tuntonsa ovat turtuneet ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen (4:18-19). Musta käännetään valkeaksi, väärä oikeaksi ja synti ihmisoikeudeksi median kaikella voimalla. Mutta meille ei ole opetettu tällaista Kristuksesta, jos todella olemme kuulleet hänestä ja jos meille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. Sen opetuksen mukaan meidän tulee hylätä entinen elämäntapamme ja uudistua mieleltämme ja hengeltämme ja elää Jumalan tahdon, oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää (4:20-24).

Anna armon kasvattaa.

tiistai 25. marraskuuta 2014

Nyt liikkeelle siitä

"Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen." (Ef. 4:11-12)

Joku on joskus verrannut seurakuntaa jalkapallo-otteluun, jossa parikymmentä pelaajaa on kipeästi levon tarpeessa ja tuhannet katsojat kipeästi liikunnan tarpeessa. Jeesus ei antanut viittä palvelutehtävää siksi, että nämä tekisivät aivan kaiken itse. Tarkoitus on, että jokainen jäsen seurakunnassa kutsutaan, varustetaan ja valtuutetaan rakentamaan seurakuntaa omilla lahjoillaan. Löytyykö niiitä, jotka tahtovat varustaa muita? Löytyykö niitä, jotka ovat valmiina palvelukseen? Liian moni tyytyy olemaan penkin täytteenä vuodesta toiseen ajatellen, että se riittää. Ei riitä! Jokaista tarvitaan, jotta voimme saattaa loppuun Jeesuksen meille antaman tehtävän tehdä kaikista kansoista Hänen opetuslapsiaan.

Astu palvelukseen.

maanantai 24. marraskuuta 2014

Katse eteenpäin!

"Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin – ettekö huomaa? Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle." (Jes. 43:19)

Elämä Jeesuksen seurassa ei ole taustapeiliin tuijottelua ja vanhojen hyvien aikojen kaipailua. Päinvastoin. Jumala jopa kehottaa, ettemme muistelisi menneitä (43:18). Jumalan eläväksi tekevä Henki haluaa luoda meissä ja meidän kauttamme uutta. Se voi olla puhkeamassa esiin, muttemme näe sitä, koska katseemme on menneessä. Katsotaan eteenpäin! Hengelliseen kuivuuteen on tarjolla elävää vettä ja jokainen janoinen saa tulla Jeesuksen luokse juomaan. Jano lähtee ja Jeesuksen omien sisimmästä virtaa Pyhän Hengen virta, joka tuo elämää sinne, missä pidämme esillä elämän sanaa (Joh. 7:37-39).

Uutta luvassa.

sunnuntai 23. marraskuuta 2014

Elävät kuolleet

"Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden." (Ef 2:1)

Ilman suhdetta Jeesukseen Kristukseen elimme tämän maailman tavoin noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin tahdoimme. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Hän pelasti meidät armosta antamalla meille uskon (2:2-8). Tänäänkin Hän kutsuu seuraansa niitä, jotka ovat kuolleita syntiensä tähden ja tahtoo lahjoittaa anteeksiantamuksen ja yltäkylläisen elämän. Suhteessa Jeesukseen Kristukseen olemme vapaat, ei vain syyllisyydestä, vaan vapaat toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut (2:10).

Olethan elossa?

lauantai 22. marraskuuta 2014

Ei mikä tahansa voima

Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. (Jes. 40:31)

Meidän ei ole tarkoitus elää ja toimia omassa voimassamme. Olemme saaneet Pyhän Hengen, Puolustajan, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen (Ef. 1:13). Me olemme Pyhän Hengen temppeli (1. Kor. 6:19) ja miten mittaamaton onkaan hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa! Tiesitkö, että se on sama väkevä voima, jota Jumala osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa (Ef. 1:19-20)? Miksi siis valittelemme heikkouttamme? Miksi emme tee tekoja, joita tekemään meidät on kutsuttu? Tarvitsemme sitä, että Herra avaa sydäntemme silmät näkemään asiat uudella tavalla (Ef. 1:18). Uskon näkökulmasta.

Odota Herraa.

perjantai 21. marraskuuta 2014

Valvo vaellustasi

"Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ettette itse joudu kiusaukseen." (Gal. 6:1)

Uskovan elämään kuuluu taistelu kiusauksia ja syntiä vastaan. Sen tähden meidän tulee rohkaista toinen toisiamme joka päivä, ettei kukaan lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi (Hepr. 3:13). Meidän tulisi myös nuhdella lempeästi uskonveljeä tai -sisarta, jos tapaamme hänet tekemästä väärin. Moni itseään kristityksi kutsuva on kääntänyt selkänsä Jumalan sanan selkeille ohjeille ja on antanut maailman muokata ajatteluaan. Tänä päivänä moni tarvitsisi nuhtelua ja ojentamista niin synnin suosimisen kuin synnissä elämisen johdosta. Mutta kenellä on siihen rohkeutta? Ja entä jos ojentamista tarvitsee joku, jonka itse tulisi pitää meidät Sanan viitoittamalla tiellä? Kuka uskaltaa silloin nuhdella? Mitä jos alkaisimme välittää?

Valvo vaellustasi!

torstai 20. marraskuuta 2014

Hengen johdossa

"Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta." (Gal. 5:25)

Mutta seuraammeko Hengen johdatusta? Olemmeko päästäneet armon ja vapauden varjolla itsekkään luontomme valloilleen (5:13)? Näkyykö elämässämme lihan aikaansaannoksia kuten siveettömyyttä, irstautta, epäjumalien palvelemista, vihamielisyyttä, riitoja, kiukkua, juonittelua, eripuraisuutta, kateutta ja juominkeja (5:19-21)? Vai näkyykö meissä kasvavassa määrin Hengen hedelmää: rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä ja itsehillintää (5:22-23)? Jos edellämainitut ovat voitolla, niin nyt voisi olla hyvä hetki tehdä parannusta synneistä ja kääntyä Vapahtajan puoleen. Jatketaan sitten matkaa puhtaalla sydämellä ja annetaan Hengen ohjata elämäämme, niin emme toteuta oman itsekkään luontomme haluja (5:16).

Hengen varassa ja johdossa.

keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Tässä on tie

"Aina kun olet eksymässä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasempaan, sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen: – Tässä on tie, kulkekaa sitä." (Jes. 30:21)

Moni etsii johdatusta elämäänsä - kuka horoskoopeista, kuka korteista, kuka ennustajilta. Aivan turhaan ja niillä ohjeilla harhaan. Jumala on luvannut johdattaa meitä, kun kuljemme rukoillen (Jer. 31:9). Saamme pyytää Hänen hyvää johdatustaan elämäämme. Suureen osaan kysymyksiä Jumala on jo vastannut Sanassaan. Kannattaa siis lukea. Hän johdattaa meitä myös Pyhän Henkensä kautta. Profetia, tiedon tai viisauden sana tai jopa korvin kuultava ääni voi ohjata oikeaan suuntaan oikealla hetkellä. 

Tässä on tie.

tiistai 18. marraskuuta 2014

Jumala liikkeellä

"Minä teen uudelleen tälle kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus häviää ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa." (Jes. 29:14)

Elävä usko kaventuu helposti ihmiskäskyiksi ja sanoiksi, joissa sydän ei ole mukana (29:13). Pahimmillaan se voi olla Jumalan selittelyä ja määrittelyä ilman kokemusta Jumalasta ja hänen rakkaudestaan. Jeesus moitti fariseuksia juuri tällaisesta asenteesta ja kutsui heitä sokeiksi sokeiden taluttajiksi (Matt. 15:14). Onko meidän suhteemme Jeesukseen kaventunut teorian tasolle? Jumala on voimallinen avaamaan silmämme ja osoittamaan voimansa, niin että voimme tuntea Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon ja joka on kaikkea ymmärrystämme korkeammalla (Ef. 3:19). Jeesus elää ja toimii tehden ihmetekoja, jotka kutsuvat eksyneitä pelastukseen.

Tunne Hänen rakkautensa voima.

maanantai 17. marraskuuta 2014

Ei mitään kadehdittavaa

"Älä kadehdi niitä, jotka elävät synnissä, elä Herran pelossa päivästä päivään." (Snl. 23:17)

Rehellisyys maan perii. Näin meille on opetettu aikanaan. Nyt näyttää pahasti, että suomalaisten moraali on laskenut lyhyessä ajassa tasolle, jossa etsitään vain omaa etua jopa oikeuden päätöksellä. On ollut sanomattakin selvää, että suomalainen kantaa vastuun teostaan, mutta ei enää, sillä eihän tekoaan saisi tunnustaa, kun syyllistyy itsekriminalisointiin. Sitten on vaalirahakohuja, korruptiota, poliisijohdon rikoksia, veropetoksia, ihmiskauppaa, puolison pettämistä sekä hyvä veli -kerhoja ja oikeuden toteutuminen kaatuu muotovirheisiin tai lakimiesten kikkailuun. Muistetaan kuitenkin, että Jumalaa pelkäävälle käy hyvin (Saarn. 8:12-13), sillä meillä on tulevaisuus ja toivomme ei raukea tyhjiin (23:18). Eletään Jumalan tahdon mukaista elämää eikä väsytä tekemästä hyvää (2. Tess. 3:13). 

Ei kadehdita pahaa.

sunnuntai 16. marraskuuta 2014

Tärkeitä kysymyksiä

"Vastatkaa vain tähän kysymykseen: saitteko te Hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin?" (Gal. 3:2)

Olemme pelastuneet yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Meidän ei ole tarkoitus kasvaa uskossamme ja elää Jumalan tahdossa omassa voimassamme. On mieletöntä yrittää pyrkiä uskon päämäärään - sielun pelastukseen ja pyhitykseen - omin avuin. Moni yrittää elää uskoaan todeksi omassa voimassaan ja kun voimat sitten loppuvat tai tulokset eivät ole toivotun kaltaisia, he pettyvät. Olemme saaneet uskon kautta voiman korkeudesta, Pyhän Hengen, joka asuu meissä ja haluaa hallita meitä. Hän kasvattaa meissä Hengen hedelmää (5:22-23) ja pitää meidät Totuudessa. Me olemme aloittaneet Hengen varassa, jatketaan myös päivittäistä vaellustamme Hengen voimassa (3:3-5).

Elä uskossa.

lauantai 15. marraskuuta 2014

Edelläkulkija

"Uskollinen Jumalani, sinä kuljet edelläni." (Ps. 59:11)

Voimme aina ylistää Herran uskollisuutta ja kiittää Hänen voimastaan (59:17). Hän kulkee edellämme. Meidät on luotu Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä Jumalan meille edeltä valmistamia hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut (Ef. 2:10). Jeesus itse on luvannut olla kanssamme joka päivä ja saamme siksi etsiä Hänen tahtoaan ja suunnitelmiaan päivittäin. Ei toimita siis omassa viisaudessa, vaan odotetaan Herraa ja Hänen voimaansa.

Hän kuljettaa ja johtaa.

perjantai 14. marraskuuta 2014

Hämmentävää

"Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia." (Gal. 1:7)

Paavali moitti galatalaisia siitä, että he olivat siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin ja olivat luopumassa Herrasta, joka oli kutsunut heidät armossaan (1:6). Näitä Jumalan sanan ja evankeliumin hämmentäjiä ja vääristelijöitä löytyy edelleen, vaikka mitään toista evankeliumia ei ole. Jumala on ilmoittanut meille evankeliuminsa Raamatussa. Tartutaan sen tähden sanaan ja pyydetään Pyhää Henkeä kirkastamaan sitä meille. Ei laimenneta, ei selitellä, ei tehdä kokemuksistamme tai niiden puutteesta teologiaa, vaan luetaan evankeliumin sanaa ja eletään se todeksi.

Lue, rukoile ja elä todeksi.

torstai 13. marraskuuta 2014

Stressitesti

"Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle. Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne? Ellei niin ole, ette selviydy koetuksesta." (2. Kor. 13:5)

Paavali haastaa vakavasti pohtimaan perimmäisiä kysymyksiä ja keskustelu saattaisi edetä seuraavasti. P: "Tutkikaa, oletteko uskossa!" V: "Kuulun kirkkoon, mutta ei Jeesusta pidä liian vakavasti ottaa." P: "Pankaa itsenne koetteelle." V: "Kerran koitin jouluna istua kirkon penkissä loppuun asti ja oli se koettelemus." P: "Huomaatteko, onko Jeesus keskellänne?" V: "On hän meillä kauniissa alttaritaulussa ja krusifiksissä alttaripöydällä." Selviytyisimmekö me testistä? Miten elämässämme oikeasti näkyy se, että ylösnoussut Jeesus Kristus on keskellämme ja on meissä?

Huomaatko sinä?

keskiviikko 12. marraskuuta 2014

Ihmeellistä elämää

"Olenhan teidän keskuudessanne todistanut olevani oikea apostoli, kun olen tehnyt tunnustekoja, ihmeitä ja voimatöitä yhden toisensa jälkeen." (2. Kor. 12:12)

Paavali julisti täyttä evankeliumia Jumalan voimassa. Hän tiesi totuuden, että niitä, jotka uskovat Jeesukseen, seuraavat tunnusmerkit ja Paavali teki niitä yhden toisensa jälkeen ( Mark. 16:17-18). Hän ajoi pois pahoja henkiä (Apt. 16:16-18). Hän puhui vierailla kielillä (1. Kor. 14:18). Häntä puri myrkyllinen käärme (Apt. 28:3-6). Hän pani kätensä sairaiden päälle ja nämä paranivat (Apt. 14:8-10). Jopa vaatekappaleet, joita hän oli koskettanut, kantoivat mukanaan Jumalan parantavan kosketuksen (19:11-12). Olemmeko liiaksi rajoittaneet Jumalan valtakunnan ilmenemistä elämässämme pelkkään puheeseen? Saisiko Jeesus osoittaa Jumalan valtakunnan todellisuutta kauttamme, niin kun tahtoo?

Ihmeellistä elämää.

tiistai 11. marraskuuta 2014

Katoavaa rikkautta

"Kun kiinnität katseesi rikkauteen, se on jo poissa: se on saanut siivet ja lentänyt taivaalle kuin kotka." (Snl. 23:5)

Usein, kun joku hyvin varakas henkilö kuolee, kysytään paljonko hän jätti jälkeensä. Aivan kaiken. Emme tuo syntyessämme mukanamme mitään, emmekä saa mukaamme mitään. Aivan kaikki jää jälkeemme jääneiden jaettavaksi ja valitettavasti monen riidan synnyttäjäksi. Silti monet kiinnittävät katseensa katoavaan rikkauteen ja tekevät kaikkensa saadakseen yhä enemmän. Rikastumisyrityksissä on myös vaarana joutua kiusaukseen luopua periaatteistaan ja joutua monenlaisten vahingollisten halujen valtaan. Rahaa tavoitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä (1. Tim. 6:7-10). Kiinnitetään katse siihen, mikä kestää.

Katse Kristukseen.

maanantai 10. marraskuuta 2014

Rohkeita rukouksia

"Jumala, kuule minun rukoukseni, kuuntele tarkoin, mitä minä sanon." (Ps. 54:4)

Oletko joskus joutunut pettymään, kun Jumala ei ole vastannut rukouksiisi juuri sillä tavoin kuin toivoit tai jopa pyysit? Todennäköisesti. Miten suhtauduit siihen? Helposti voi käydä niin, että pettymykset sitovat uskon ja luottamuksen. Silloin aiemmat kokemuksemme vaientavat rohkeat rukoukset hiljaiseksi epäuskon hyminäksi ja usko rukouksiin vastaavaan Jumalaan vaihtuu huomaamatta fatalismiin. Rukouksillamme on merkitystä, sillä Jumala kuulee ne ja vastaa niihin meille iankaikkisesti parhaimmalla tavalla.

Rukoile rohkeita rukouksia.

sunnuntai 9. marraskuuta 2014

Puhdasta uskoa

"Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavalasti petti Eevan, teidän mielenne turmeltuu ettekä te enää ole vilpittömiä ja puhtaita suhteessanne Kristukseen." (2. Kor. 11:3)

Onko uskomme puhdasta? Joukossamme on monia, jotka ihailevat omaa älyään ja ovat omasta mielestään perin viisaita. He esittävät suureen ääneen totuuksiaan, joissa sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi kääntäen jopa pimeyden valoksi ja valon pimeydeksi (Jes. 5:20-21). Tällaiset petolliset työntekijät julistavat toista Kristusta ja toista evankeliumia poiketen Jumalan sanan perustalta. Eikä ihme, sillä tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi (11:4, 13-15). Olisiko aika palata yksin Raamattuun ja luopua kaikesta ihmistekoisesta selittelystä? Olisiko aika puhdistaa uskoamme?

Pysy puhtaana Kristuksessa.

lauantai 8. marraskuuta 2014

Voimallinen ase

"Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia." (2. Kor. 10:4)

Meillä ei ole taistelu ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan (Ef. 6:12). Tuota taistelua ja noita varustuksia ei voiteta ihmisviisauden voimin, vaan meille on annettu taivaalliset aseet - Jumalan sana ja rukous. Valitettavan usein yritämme kuitenkin selvitä omin avuin. Mitä jos polvistuisimme Kaikkivaltiaan Jumalamme kasvojen eteen ja rukoilisimme joka hetki Hengen antamin voimin (Ef. 6:18)? Mutta kun Jeesus tulee takaisin, löytääkö hän uskoa maan päältä? (Luuk. 18:8) Löytääkö hän rukoilevan seurakunnan? Onko sinun paikkasi tyhjä?

Rukouksessa on voima.

perjantai 7. marraskuuta 2014

Tehdään hyvää

"Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää." (2. Kor. 9:8)

Kaikki, mitä meillä on, on lahjaa Jumalalta. Hän ei ole siunannut meitä varallisuudella ja muilla lahjoilla siksi, että käyttäisimme kaiken itsekkäästi omien halujemme täyttämiseen. Ne on annettu siksi, että voisimme tehdä runsaasti kaikkea hyvää ja osoittaa runsasta anteliaisuutta (9:11). Annammeko säännöllisesti varoistamme Jumalan valtakunnan työhön? Annammeko kitsaasti siitä, mitä jää jäljelle omien menojemme jälkeen, jos ylipäätään jää annettavaa? Vai annammeko avokätisesti ja iloiten ensin Jumalalle. Muistetaan, että joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää (9:6). 

Annetaan iloiten.

torstai 6. marraskuuta 2014

Palavat sydämet

"Kiitos Jumalalle, joka on sytyttänyt myös Tituksen sydämeen saman innon toimia teidän hyväksenne." (2. Kor. 8:16)

Jumalan Henki oli sytyttänyt Tituksen ja saanut hänet toimimaan korinttilaisten hyväksi. Maailmamme kaipaa uskovia, joiden sydämet palavat. Uskovia, joille taivaalliset ovat tärkeämpiä kuin ajalliset. Uskovia, jotka viipyvät polvillaan Herran edessä, pyytäen herätyksen tulta lankeamaan taivaasta. Uskovia, jotka syttyvät rakastamaan lähimmäisiään sanoin ja teoin, jotta nämä löytäisivät uskon Jeesukseen. Uskovia, jotka laskevat kätensä sairaiden päälle, jotta Jumalan valtakunta voisi murtautua kipujemme keskelle. Onko Herra saanut sytyttää sinun sydämesi?

Anna palaa!

keskiviikko 5. marraskuuta 2014

Anteliasta

"Uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta." (2. Kor. 8:2)

Makedonian seurakunta on loistoesimerkki uhrautuvasta rakkaudesta. He antoivat jopa yli voimiensa ja varojensa omasta aloitteestaan. Halu osallistua pyhien avustamiseen oli niin suuri, etteivät he säästelleet. He antoivat Jumalan tahdon mukaisesti itsensä Herralle (8:3-5). Kuinka paljon saisimmekaan aikaan lähellä ja kaukana, jos kaikki antaisivat omastaan samalla asenteella?

Ole suuressa mukana!

tiistai 4. marraskuuta 2014

Käsittämätöntä!

"Niin havaitsin, ettei ihminen voi käsittää Jumalan tekoja, sitä mitä auringon alla tapahtuu; vaikka ihminen kuinka ponnistelee yrittäessään ymmärtää, ei hän käsitä." (Saar. 8:17)

Yritämme ymmärtää parhaamme mukaan maailmaa, jossa elämme. Tutkimme, kyselemme, pohdimme ja laadimme teorioita, mutta aina löytyy jotain uutta, joka johtaa uusiin johtopäätöksiin. Moni tutkija yrittää esiintyä kaiken tietävänä ja julkaisuja syntyy niin yliopistoihin kuin kirjakauppoihin. Tarjolla on niin Jumalharhaa kuin Kaiken käsikirjaa ja vaikka viisas väittäisikin ymmärtävänsä, ei hän kaikkea kuitenkaan käsitä. "Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä!" (Room. 11:33)

Etsi Herraa.

maanantai 3. marraskuuta 2014

Läsnäoleva Jumala

"Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani." (2. Kor. 6:16)

Jumala on kiinnostunut meistä. Hän ei vain katsele etäältä touhujamme, vaan hän tulee lähelle. Israelin kansa sai kokea tuota läsnäoloa pilvi- ja tulipatsaassa, kun Jumala johdatti heitä kohti luvattua. Myöhemmin he saivat katsella Herran kirkkautta, joka asettui ilmestysmajaan ja temppeliin. Nyt on toisin: Hän asuu meissä Pyhän Henkensä kautta. Annetaan sen tähden itsemme kokonaan Jumalan käyttöön ja eletään Pyhän Hengen hallitsemaa opetuslapsen elämää (Room. 6:13).

Kristus meissä.

sunnuntai 2. marraskuuta 2014

Aika on

"Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla." (Saarn. 3:1)

Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä maasta. Aika surmata ja aika parantaa. Aika on purkaa ja aika rakentaa. Aika itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika tanssia. Aika heitellä kiviä ja aika ne kerätä. Aika on syleillä ja aika olla erossa. Aika etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata menemään. Aika repäistä rikki ja aika ommella yhteen. Aika olla vaiti ja aika puhua. Aika rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aikansa rauhalla. (3:2-8)

Minkä aika on nyt?

lauantai 1. marraskuuta 2014

Sovinnon lähettiläät

"Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa." (2. Kor. 5:20)

Kristuksen lähettiläs on asemassaan korkeammalla kuin USA:n tai jonkun muun valtion suurlähettiläs, sillä hän toimii herrojen Herran ja kuningasten Kuninkaan edustajana siellä, missä liikkuu. Jeesus on antanut meille lähettiläilleen voiman ja vallan, ja Hän on lähettänyt meidät julistamaan Jumalan valtakuntaa sanoin ja teoin (Luuk. 9:1-2). Kuten suurlähettiläät, myös me edustamme toista valtakuntaa sillä paikalla, johon Jumala on meidät asettanut. Tuon valtakunnan vaikutukseen kuuluu niin sairaiden parantaminen, kuolleiden herättäminen, pahojen henkien karkottaminen kuin ristiinnaulitun Kristuksen julistaminen (Matt. 10:8). Jumala puhuu meidän kauttamme ja saamme kutsua ihmisiä sovintoon Jumalan kanssa.

Sinut on lähetetty.