perjantai 30. kesäkuuta 2017

Tilivelvollisuutta

”Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa.” (Gal. 2:2)

Paavali tiesi, että hän oli saanut julistamansa evankeliumin Jeesuksen Kristuksen ilmoittamana (1:11-12). Vaikka Paavali oli erittäin tietoinen siitä, keneltä oli sanottavansa saanut, hän matkusti Jerusalemiin apostolien luokse esittäen julistamansa evankeliumin myös heille, ettei ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan (2:1-2). Paavali halusi näin varmistaa, että hänen julistuksensa on linjassa muiden apostolien julistuksen kanssa. Hän suhtautui tehtäväänsä oikealla asenteella, sillä hän ei kuvitellut itsestään liikoja. Tänään meillä on maailma ja netti pullollaan julistajia, jotka ovat asettaneet itsensä muiden yläpuolelle ja katsovat oikeudekseen julistaa, profetoida ja arvioida kaikkea, suostumatta itse minkään hengellisen auktoriteetin ohjaukseen. Kuinka monelta harjapolulta ja ongelmalta säästyttäisikään, jos kaikki suostuisivat Paavalin tavoin olemaan tilivelvolliset luotettavalle taholle, sillä voimme hairahtua monessa kohdin (Jaak. 3:2).

Tarvitsemme toisten ohjausta.

torstai 29. kesäkuuta 2017

Loppuun asti

”Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” (Mark. 13:13)

Suvaitsevaisuus on aikamme trendisana. Siihen vedotaan ja sitä vaaditaan, mutta asiassa on yksi ongelma. Suvaitsevaisuuden nimissä ei tule kuitenkaan suvaita ihan kaikkea, etenkään niitä, jotka vaativat suvaitsevaa asennetta valtavirrasta poikkeaviin "vääriin" asioihin. Osa Jeesuksen opetuslapsen elämää on se, että joudumme kaikkien vihattaviksi Jeesuksen nimen tähden. Tämä tieto ei tule yllättäen puun takaa, sillä Jeesus on kertonut sen meille. Jos me olisimme maailmasta ja eläisimme tämän maailman arvojen mukaan, emme kohtaisi vastustusta, koska maailma rakastaa omaansa. Mutta koska me emme ole maailmasta, meitä vihataan Jeesuksen nimen tähden, koska he eivät tunne Häntä (Joh. 15:18-22). Meidän uskoamme, arvojamme ja vakaumustamme tullaan haastamaan yhä voimakkaammin ja joudumme valitsemaan oikean ja helpon välillä. Onneksi emme taistele yksin, sillä meillä on Puolustaja, Pyhä Henki.

Pysytään vahvana.

keskiviikko 28. kesäkuuta 2017

Terveystarkastus

”Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.” (2. Kor. 13:5)

Elämäämme kuuluu monia tarkastuksia. Viemme automme katsastukseen, jossa varmistetaan, että se on riittävän hyvässä kunnossa, jotta emme vaaranna liikenteessä itseämme tai muita. Käymme säännöllisesti hammaslääkärissä tarkistuttamassa hampaamme ja mikäli niihin on tullut reikiä, ne paikataan. Käymme myös lääkärissä tutkituttamassa yleisen terveydentilamme, jolloin meistä otetaan verikokeita, joilla selvitetään monia eri asioita kehostamme tulehdustiloista kolestroliarvoihin. Mutta miten on hengellisen terveydentilamme laita? Millä tavoin sitä voisi selvittää? Paavali antaa yhden perustavaa laatua olevan mittarin, joka ei vaikuta ainoastaan ajalliseen elämäämme vaan myös iankaikkisuuteemme. Meidän tulee tutkia itseämme, olemmeko uskossa? Jos näin on, Pyhä Henki todistaa yhdessä henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia (Room. 8:16). Ellei, voimme kääntyä tänään Jeesuksen puoleen ja pyytää Häntä elämäämme.

Läpäisemmekö tarkastuksen?

tiistai 27. kesäkuuta 2017

Voima heikoille

"Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa." (2. Kor. 12:9)

Jeesuksen opetuslapseuteen kuuluu suostuminen täydelliseen riippuvuuteen Jumalan armosta ja voimasta. Pietari sanoi rammalle Kauniillaportilla: "Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: nouse ja kävele." (Apt. 3:6) Joku joskus totesi: "Pietarilla ei ollut rahaa, joten hän oli täysin riippuvainen Hengen voimasta. Meillä taas on seurakunnissamme niin paljon rahaa ja resursseja, että tulemme toimeen ilman Jumalan antamaa yliluonnollista apua." Kaikki lahjamme, varamme ja resurssimme ovat lahjaa Jumalalta, mutta on kuitenkin varottava, ettei meistä tule niin itseriittoisia ja ylpeitä, että luotamme enemmän itseemme ja kykyihimme kuin Jumalaan. Meidän ei tule myöskään pyrkiä omatekoiseen heikkouteen ja kurjuuteen, sillä elämä tuo vastaamme erilaisia vastoinkäymisiä pyytämättäkin. Turvaudutaan siis Jumalan voimaan niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä.

Hänessä olemme vahvat.

maanantai 26. kesäkuuta 2017

Ryövärien luola

”Minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi? Mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan.” (Mark. 11:17)

Tullessaan Jerusalemin temppeliin Jeesus kauhistui näkyä, jonka siellä kohtasi. Meno oli kuin rosvojen luolassa, jossa rahanvaihtajat ja kyyhkysenmyyjät tekivät röyhkeästi kauppaa hyötyen valuutan niin vaihtokursseista kuin ylihinnoitelluista uhrieläimistä. Ei siis ollut mikään ihme, että Jeesus päätti tyhjentää temppelin ajaen myyjät ja ostajat ulos, jotta ihmiset voisivat keskittyä Jumalan kohtaamiseen (11:15-17). Me olemme elävän Jumalan temppeli, sillä Jumalan Henki asuu meissä (1. Kor. 3:16). Mitä Jeesus mahtaa ajatella nyt, kun Hän katsoo temppeliinsä - meidän sydämeemme? Onko sekin ryövärien luola, jota täytämme päivittäin lihan himolla, kiukulla, riitelyllä, väkivallalla, elämän korskeudella, pornolla, katkeruudella ja kaikkinaisella pahuudella murehduttaen Pyhän Hengen (Ef. 4:30)? Ollaan herkät Pyhän Hengen nuhtelulle, tehdään parannus ja annetaan Jeesuksen puhdistaa sydämemme temppelin kaikesta sellaisesta, mikä sinne ei kuulu.

Puhdasta tulee.

sunnuntai 25. kesäkuuta 2017

Taistele oikein

”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi.” (2. Kor. 10:3)

Elämme maailmassa monenlaisten taisteluiden keskellä - niin maallisten kuin hengellisten. Näitä taisteluja ei ole kuitenkaan tarkoitus sotia lihan mukaan, mutta kuinka usein me sorrummekaan siihen etenkin suhteessamme toisiin kristittyihin. Toisten elämän ja vaelluksen puutteet ja viat on paljon helpompi nähdä kuin omat vastaavat ja pahan puhuminen on paljon helpompaa kuin rakentava, rakkaudellinen ja kunnioittava keskustelu kasvotusten. Niinpä päästämme itsekkään luontomme valloilleen ja revimme ja raastamme toisiamme (Gal. 5:13-14) niin selän takana kuin sosiaalisessa mediassa toimien täsmälleen samalla tavalla kuin maailma ympärillämme. Meidän tulee muistaa, että vaikka elämme tässä maailmassa, emme taistele tämän maailman tavoin. Otetaan voimaksemme Jumalan väkevyys ja yllemme Jumalan taisteluvarustus, jotta voimme pitää puolemme paholaisen juonia vastaan, kykenemme tekemään vastarintaa ja osaamme taistella oikealla tavalla (Ef. 6:13).

Ei lihalla vaan hengellä.

lauantai 24. kesäkuuta 2017

Sijoittamisohje

”Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää.” (2. Kor. 9:6)

Paavali esittää tärkeän periaatteen. Niukka kylvö tuottaa niukan sadon, mutta runsas kylvö runsaan sadon. Paavali puhuu tässä ensisijaisesti varojen uhraamisesta Jumalan valtakunnan työhön, mutta periaatetta voitaneen soveltaa laajemminkin. Mitä tapahtuisikaan, jos alkaisimme kylvää runsaasti kaikessa ja kaikkialla? Mitä tapahtuisi, jos antaisimme Hengen vaikuttaman ilon näkyä kasvoillamme asti ja osoittaisimme ylitsevuotavaa rakkautta kaikille? Mitä tapahtuisikaan, jos alkaisimme rukoilla Hengen voimassa yhä enemmän ja aivan kaikkien ihmisten puolesta pyytäen myös heidän pelastumistaan (1. Tim. 2:1-4)? Mitä tapahtuisikaan, jos avaisimme suumme yhä useammin todistamaan Jeesuksesta Hengen antamin sanoin? Mitä tapahtuisikaan, jos ojentaisimme kätemme täynnä Henkeä yhä useammin sairaiden päälle, jotta he parantuisivat (Mark. 16:18). Olisiko aika lopettaa niukkuudesta valittaminen ja alkaa kylvää runsaammin?

On kylvön aika.

perjantai 23. kesäkuuta 2017

Tee hyvää

”Sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä on hyvää ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten edessä.” (2. Kor. 8:21)

Monet yhteiskuntamme ja maailmankin epäkohdista ratkeaisi sillä, jos ne, joille on annettu paljon, olisivat valmiit tinkimään saavutetuista eduista. Vallalla on kuitenkin suunnaton oman hyödyn tavoittelu ja varallisuuden kartuttaminen "kaikki mulle ja heti" -asenteella, jossa itsekäs "minä" on koko maailmankaikkeuden keskus. Jeesuksen omat on kuitenkin kutsuttu elämään toisin, sillä meitä rohkaisee siihen Jeesus, sillä vaikka Hän oli rikas, Hän tuli meidän tähtemme köyhäksi, jotta me rikastuisimme Hänen köyhyydestään (8:9). Sen tähden Paavali myös kehottaa korinttilaisia olemaan ylenpalttiset rakkaudentyössään, koska heillä oli runsaasti uskoa, sanaa, tietoa, kaikkinaista intoa ja rakkautta (8:7). Jumala on antanut meille runsaasti kaikkia lahjoja, niin että meillä on aina kaikki, mitä tarvitsemme, jotta käyttäisimme sen itsekkäästi omaan itseemme. Ei, vaan jotta voisimme tehdä runsaasti kaikkea hyvää (9:8). Ahkeroidaan siis sekä Herran että ihmisten edessä.

Hyvän tekeminen tekee hyvää.

torstai 22. kesäkuuta 2017

Jos voit

”Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä.” (Mark. 9:22)

Eräs mies tuli Jeesuksen luokse poikansa kanssa, jota oli vaivannut mykkä henki pienestä pitäen. Henki otti pojan haltuunsa milloin tahansa ja missä vain paiskaten tämän maahan. Poika tuotiin Jeesuksen luokse ja Jeesuksen nähdessään henki kouristi poikaa niin, että tämä kaatui ja kieriskeli maassa kuolaten. Isä pyysi hädissään, että Jeesus auttaisi, jos vain voisi. "Jos voit?" Jeesus vastasi ja sanoi, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin isä huusi välittömästi: "Minä uskon! Auta minua epäuskossani!" (9:17-24) Kuinka usein mekin olemme tuon isän kaltaisia miettiessämme, voiko Jeesus auttaa meitä elämämme kipujen ja vaikeuksien keskellä? Meillä on Jumalan sana, Raamattu, josta voimme lukea, millainen Vapahtaja meillä on ja miten valtavia lupauksia Jumala on meille antanut, mutta silti ajattelemme "jos jotakin voit". Olipa sitten kysymys itsestämme tai läheisestämme, pelastumisesta tai parantumisesta, voimme pyytää: "Auta minua epäuskossani!"

Minä uskon!

keskiviikko 21. kesäkuuta 2017

Rajanvetoa

"Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä?" (2. Kor. 6:14)

Mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Mitä yhteistä on uskovaisella ja uskomattomalla? Miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat (6:14-16). Hyviä kysymyksiä? Paavali kehottaa harkitsemaan tarkoin, millaista yhteistyötä voi tehdä uskomattoman kanssa. Paavali ei tässä kuitenkaan kehota Jeesukseen uskovia vetäytymään luostareihin tai muuten eristäytymään uskomattomista, sillä muutoinhan joutuisimme lähtemään pois tästä maailmasta (1. Kor. 5:9-10). Hän ei myöskään kehota ketään eroamaan uskomattomasta puolisosta (1. Kor. 7:12-13). Meidät on kutsuttu olemaan Kristuksen todistajat aina ja kaikkialla, mutta meidän tulee varoa sitomasta itseämme mihinkään sellaiseen, mikä saa meidät tekemään kompromisseja uskossamme tai Jeesuksen seuraamisessa. Meidän tulee kunnioittaa ja rakastaa kaikkia, mutta emme voi lähteä kaikkeen mukaan. Muistetaan, että me olemme elävän Jumalan temppeli, joissa Hän asuu ja kulkee (6:16).

Rajataan viisaasti.

tiistai 20. kesäkuuta 2017

Rakkaus vaikuttaa

”Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä.” (2. Kor. 5:14)

Kristuksen rakkaus vaikuttaa meissä uutta elämää niin, ettemme elä enää itsellemme vaan Jeesukselle, joka on kuollut ja noussut kuolleista meidän tähtemme (5:15). Me olemme Jeesuksen lähettiläitä, joiden tehtävänä on kutsua ihmisiä tekemään sovinto Jumalan kanssa (5:20). Me emme enää edusta vain itseämme, vaan Jeesusta Kristusta ja Jumalan valtakuntaa aina ja kaikkialla. Kun heräämme uuteen päivään, heräämme taivaallisen kutsun kanssa ja meidät on lähetetty julistamaan evankeliumia sanoin ja teoin. Meitä ei ole kelpuutettu tähän tehtävään oman erinomaisuutemme tähden, vaan Jumala on suuressa armossaan kutsunut meidät Jeesuksen opetuslapsiksi ja Hän on uskonut meidän välitettäväksi sovituksen sanan. Me saamme mennä Pyhän Hengen voimassa parantaen sairaat ja ajaen pois pahat henget ja kertoa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle (Matt. 10:7-8).

Kristuksen rakkaus vaatii.

maanantai 19. kesäkuuta 2017

Kieroon väännettyä

”Olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa.” (2. Kor. 4:2)

Eräs kirkonmies totesi, että tärkeämpää kuin Jumalan todellisuus ja Raamatun sanan totuudellisuus on hyvä tunnelma. Kuinka väärässä hän olikaan, sillä hyvä tunnelma ei pelasta ketään. Näemme, että aikaamme mahtuu monenlaista julistajaa, jotka venyttävät tai väheksyvät Jumalan sanaa. Toiset lupailevat aivan liikoja Jumalan nimessä, kun toiset puolestaan kehottavat tyytymään vähempään kuin sana lupaa. Toiset painottavat liikaa ihmeitä, kun toiset puolestaan torjuvat kaikki henkilahjat. Toiset lupaavat kaikille taivaspaikan ilman uskoa Jeesukseen, kun toiset puolestaan hyväksyvät taivaaseen vain samalla tavalla ajattelevat. Mitä mahtaisikaan kaikesta tästä ajatella Paavali, jolle oli tärkeää, ettei Jumalan sanaa väännetä kieroon? Niin saarnaajien, pappien, raamatunopettajien kuin jokaisen meistä, jotka julistamme evankeliumia, tulisi muistaa, että me olemme sanoistamme vastuussa Jumalalle (Jaak. 3:1).

Julistetaan sanaa totuudessa.

sunnuntai 18. kesäkuuta 2017

Minne katsot?

”Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.” (2. Kor. 3:18)

Valtava lupaus muutoksesta, minkä tulisi näkyä Jeesukseen uskovan elämässä. Kun olemme lähellä Jeesusta ja katselemme Hänen kirkkauttaan, me muutumme saman kuvan kaltaiseksi, ei hetkessä, mutta ajan myötä kyllä. Tämä muutosprosessi kuitenkin hidastuu, jos katselemme väärään suuntaan, joten ei ole siis aivan sama, mitä katselemme, miten elämme tai millä täytämme sydäntämme. Eletään sen tähden päivittäin Jeesuksen läsnäolossa - rukoillaan ja luetaan Raamattua, niin Jumalan armo tekee meissä työtään. Kun Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä ja itsehillintää, voimme olla sellaisia kuin Jeesus oli (1. Joh. 4:17) ja levittää Hänen tuntemisensa tuoksua kaikkialle (2:14). Me emme voi muuttaa itseämme - sen tekee yksin Jeesus Henkensä kautta.

Katso Häneen.

lauantai 17. kesäkuuta 2017

Rauhaton

”Henkeni ei kuitenkaan saanut rauhaa.” (2. Kor. 2:13)

Paavali lähti Troakseen julistamaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Hän oli ajatellut tapaavansa siellä Tituksen, mutta kun Titus ei ollut siellä, Paavali koki hengessään levottomuutta eikä saanut rauhaa. Niinpä hän jätti hyvästit seurakunnalle ja siellä hyvin alkaneelle työlle ja jatkoi matkaansa Makedoniaan etsimään Titusta, jossa he sitten tapasivatkin (2:12-13; 7:6). Paavali ei varmaankaan tehnyt hätäistä päätöstä ensimmäisen ajatuksen perusteella, vaan pohti rukoillen omaa sisäistä levottomuuttaan. Hän todennäköisesti toimi, kuten opetti ja vei huolenaiheensa rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon odottaen, että Jumalan yli ymmärryksen käyvä rauha varjelisi hänen sydämensä (Fil. 4:6-7). Kun hänen henkensä ei kuitenkaan saanut rauhaa, hän teki päätöksen matkan jatkamisesta. Rauhaton mieli ei aina tarkoita, etteikö olisi oikeassa paikassa tekemässä oikeita asioita, mutta se voi myös olla Herran kutsu pohtia asiaa.

Seurataan Hengen johdatusta.

perjantai 16. kesäkuuta 2017

Vahvistumisen tarpeessa

”Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen, Voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa: hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi Hengen.” (2. Kor. 1:21)

Jumala lahjoittaa meille armossaan uskon Jeesukseen Kristukseen (Ef. 2:8). Hän antaa kaikille, jotka uskovat Häneen, voiman tulla Jumalan lapsiksi (Joh. 1:12). Tuon lapseuden vakuudeksi hän on antanut meidän sydämiimme Pyhän Hengen (2. Kor. 1:22), joka itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia (Room. 8:16). Me tarvitsemme elämän moninaisten haasteiden keskellä sitä, että Jumala saa kirkkautensa runsauden mukaisesti vahvistaa ja voimistaa meitä Henkensä kautta, niin että voimme todella oppia tuntemaan Jeesuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin Jumalan koko täyteys valtaa meidät (Ef. 3:16-19). Pyydetään sen tähden Häntä täyttämään meitä Hengellään - voimallaan ja rakkaudellaan. 

Vahvistutaan Herrassa.

torstai 15. kesäkuuta 2017

Herramme, tule!

”Jos joku ei rakasta Herraa, hän olkoon kirottu. Maranata! Herramme, tule!” (1. Kor. 16:22)

Yksi asia on täysin varmaa - Jeesus tulee takaisin. Jeesuksen paluu ei tapahdu salaisesti, vaan näkyvällä tavalla, kun Hän palaa taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan niin, että kaikki näkevät sen (Matt. 24:27-31). Odottammeko me Jeesuksen paluuta takaisin, kuten opetuslapset ja Paavali odottivat vai olemmeko me niin kiintyneet tähän maailmaan ja sen tarjontaan, ettemme tahdo ajatella koko asiaa? Monella saattoi mennä taannoin aamukahvi väärään kurkkuun, kun lehden etusivulla komeili teksti: "Jesus tulee, oletko valmis?" Kampanjan takana ei kuitenkaan ollut mikään seurakunta, vaan yritys, joka markkinoi uutta lakanasarjaansa. Kun me vaikenemme, kivet huutavat! Toivottavasti tuo sadattuhannet suomalaiset tavoittanut mainos sai monet pohtimaan omaa suhdettaan Jeesukseen. Ei jätetä asiasta muistuttamista mainostoimistojen varaan, vaan kutsutaan Hengen voimassa ihmisiä Jeesuksen yhteyteen, sillä Hän tulee pian takaisin.

Maranata!

keskiviikko 14. kesäkuuta 2017

Innolla työhön

”Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.” (1. Kor. 15:58)

Voimme tuhlata aikaamme ja energiaamme moniin turhiin asioihin, mutta yksi asia on varmaa: Työmme ja vaivannäkömme Herrassa ei ole turhaa. Jeesus on kutsunut, valinnut ja lähettänyt meidät työhönsä, jotta kantaisimme runsasta hedelmää Isän kunniaksi (Joh. 15:16). Paavali sanoi tehneensä enemmän työtä kuin muut apostolit, mutta tarkensi vielä asiaa, ettei hän tehnyt työtä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut hänen voimanaan (15:10). Mekin saamme tehdä innokkaasti Jumalan valtakunnan työtä sanoin ja teoin, meille annetuilla lahjoilla Pyhän Hengen voimassa toimien ja palvellen. Joskus saamme nähdä sen, mitä saamme aikaan hengellisen työmme kautta, mutta aina emme näe välittömästi tuloksia. Silloin tarvitsemme erityisesti lujuutta ja järkähtämättömyyttä Herran työssä, muistaen, että Jumala antaa meille lopulta voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta (15:57).

Ollaan innokkaat.

tiistai 13. kesäkuuta 2017

Rohkaisuksi

”Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta.” (1. Kor. 14:31)

Aivan huikea ajatus tai sitten mahdottoman pelottava. Riippuu varmaan siitä, keneltä kysyy. Jokaisella on kuitenkin jotain annettavaa yhteisissä kokoontumisissamme: jollain laulu, jollain opetus, jollain ilmestys, jollain puhe kielillä ja jollain sen selitys (14:26). Tai ainakin pitäisi olla, mutta me olemme usein rajoittaneet sen hyvän järjestyksen vuoksi (14:40) ja yllätyksiä välttääksemme vain muutaman harvan tehtävään koulutetun tehtäväksi. Pyhä Henki on kuitenkin jakanut lahjojaan kaikille, jotta yhdessä hyötyisimme niistä (12:7-11). Voisimmeko antaa enemmän tilaa armolahjoille yhteisissä kokoontumisissamme - myös profetian lahjalle? Jokainen tarvitsee varmaan aina silloin tällöin Pyhän Hengen vaikuttamia rohkaisun, kehotuksen ja lohdutuksen sanoja (14:3). Jumala voi puhutella profetian kautta myös uskosta osattomia, kun heidän sydämensä salaisuudet, toiveet ja kaipaukset paljastuvat (14:24-25). Olemmeko valmiit virittämään lahjat palaviksi seurakunnissamme? 

Se voisi olla tarpeen.

maanantai 12. kesäkuuta 2017

Rakkausvaje

"Vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi." (1. Kor. 13:2)

Rakkaus on tärkeää, sillä siitä meidät tunnistetaan Jeesuksen opetuslapsiksi (Joh. 13:34). Ilman rakkautta hienoltakin kuulostavat sanamme ihmisten tai enkelien kielellä ovat pelkkää kulkusten kilinää. Vaikka tietäisimme kaikki profeetalliset salaisuudet ja meillä olisi kaikki teologinen tietämys, emme olisi mitään ilman rakkautta. Omaisuudenkaan jakaminen köyhille ei hyödytä mitään ilman rakkautta (3:1-3). Ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa rakkauden hedelmää (Gal. 5:22) sanamme, tekomme ja moninaisilla lahjoilla palveleminen kääntyvät helposti pöyhkeäksi ja sopimattomaksi oman edun tavoittelemiseksi, vaikka verhoaisimmekin sen "nöyryyden" kaapuun. Laittomuuden lisääntyessä monien rakkaus myös kylmenee (Matt. 24:12) ja jos emme kykene rakastamaan edes uskonveljiämme ja -sisariamme, kuinka ikinä voisimme sitten rakastaa vihamiehiämme (Matt. 5:44). Tehdään parannus kovuudestamme ja annetaan Pyhän Hengen vaikuttaa meissä rakkautta.

Jumala on rakkaus.

sunnuntai 11. kesäkuuta 2017

Lepopaikka

”Tulkaa te yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän.” (Mark. 6:31)

Jeesus oli lähettänyt opetuslapset julistamaan parannusta, parantamaan ja vapauttamaan (6:7-13). He palasivat evankelioimismatkaltaan ja tulivat kertomaan Jeesukselle, mitä kaikkea olivat tehneet ja mitä kaikkea opettaneet (6:30). Ilmassa oli herätystä, sillä ihmisiä tuli ja meni sellaiseen tahtiin koko ajan, etteivät opetuslapset edes ehtineet syömään. Aika on tehdä työtä ja aika on levätä. Jeesus kutsui heidät mukaansa rauhalliseen paikkaan levähtämään, sillä ilman olemista Hänen kanssaan he eivät jaksaisi toimia (3:14-15). Hengähdystauko ei ollut pitkä, mutta riittävä (6:33-44). Jeesus on lähettänyt meidät julistamaan evankeliumia kaikille luoduille (16:15). Se ei tapahdu omassa voimassamme ja omien suunnitelmiemme varassa eikä meidän ole tarkoitus juosta itseämme väsyksiin. Muistetaan sen tähden pysyä Jeesuksen läheisyydessä, sillä ilman Häntä me emme saa aikaan mitään (Joh. 15:5).

Levähdä hetki.

lauantai 10. kesäkuuta 2017

Kertomisen arvoista

”Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on sinua armahtanut.” (Mark. 5:19)

Jeesus kohtasi Gerasan alueella pahojen henkien vallassa olevan miehen, joka asusti haudoissa huutaen ja itseään runnellen ja jota kukaan ei ollut onnistunut kahlehtimaan. Sitä oli kyllä yritetty, mutta riivattu mies särki kahleet kerta toisensa jälkeen (5:1-5). Jeesus vapautti miehen riivaajista ja läheisen kaupunginasukkaat kohtasivat muuttuneen miehen, joka istui vaatteet päällä täydessä järjessään (5:13-15). Mies olisi halunnut lähteä Jeesuksen matkaan, mutta tämä kehotti häntä menemään kotiin kertomaan omaisilleen Jumalan suurista teoista. Mies teki näin eikä jättänyt kertomista vain läheisilleen, vaan alkoi laajemminkin julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt (5:18-20). Hän ei istunut kymmeniä vuosia kirkossa saarnoja kuunnellen tai käynyt evankeliointikurssia, vaan alkoi kertoa kohtaamisesta, joka muutti hänen elämänsä. Jokaisella meillä on kerrottavaa siitä, mitä Jeesus on elämässämme tehnyt ja vaikuttanut - suuria tai pieniä.

Kenelle voisit kertoa?

perjantai 9. kesäkuuta 2017

Jumalan kunniaksi

"Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi." (1. Kor. 10:31)

Paavali kiteyttää Jeesuksen opetuslapsen elämäntavan yksinkertaiseen periaatteeseen: Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Syödessä ja juodessa. Kotona ja matkoilla. Työssä ja vapaalla. Sisällä ja ulkona. Rukoillessa ja todistaessa. Aina. Kaikkialla. Kaikessa. Jeesus on valinnut ja lähettänyt meidät, jotta me tuottaisimme hyvää hedelmää (Joh. 15:16). Meidät on kutsuttu loistamaan Jeesuksen Kristuksen kirkkautta elämässämme niin, että ihmiset saisivat meitä katsoessaan ylistää Jumalaa ja kaivata samaa yltäkylläistä elämää, mitä meillä on. Me emme kykene elämään tällä tavalla, jollemme pysy lähellä Jeesusta. Ilman Häntä me emme saa aikaan yhtään mitään, joka tuottaisi kunniaa Jumalalle (Joh. 15:5). Luetaan Raamattua, rukoillaan ja eletään joka hetki Pyhän Hengen täyteydessä, jotta Jeesus Kristus saisi hallita meitä ja vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä (Fil. 2:15). 

Eletään Jumalan kunniaksi.

torstai 8. kesäkuuta 2017

Ulos mukavuusalueelta

”Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia.” (1. Kor. 9:22)

Paavalilla oli todellinen hätä hukkuvista sieluista. Hän tiesi, ettei koko taivaankannen alla ollut muuta nimeä kuin, Jeesus Kristus, jonka kautta ihmiset pelastuisivat Jumalan vihalta ja iankaikkisesta kadotuksesta (Apt. 4:10-12). Hän oli saanut kohdata henkilökohtaisesti Jeesuksen ja suoritti saamaansa tehtävää lähes pakon sanelemana (9:16-17). Hän ei laskenut työtunteja tai pitämättömiä vapaapäiviä, vaan näki vaivaa evankeliumin vuoksi osoittaen lujaa itsekuria, kuten huippu-urheilijat, jotka noudattavat mestaruuteen tähtäävää treeniohjelmaa. Paavali teki työtään suunnitelmallisesti suurella antaumuksella, ei päämäärättömästi hosuen (9:23-26). Voi jospa Pyhä Henki saisi antaa meille yhtä voimallisen näyn evankeliumin työhön ja sytyttää meihin tuon saman palon, joka Paavalilla oli. Voi jospa me olisimme valmiit luopumaan omasta mukavuudestamme ja etsisimme muotoja ja tapoja, joilla voisimme tavoittaa ihmiset tällä vuosituhannella - sanomasta tinkimättä.

Herra, sytytä meidät.

keskiviikko 7. kesäkuuta 2017

Olemista ja menemistä

"Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä." (Mark. 3:14-15).

Jeesus kutsui opetuslapset ensin olemaan kanssaan lähettääkseen heidät sitten julistamaan Jumalan valtakuntaa sanoin ja teoin. Oleminen oli tärkeä osa opetuslapsen elämää, sillä heidän ei ollut tarkoitus syöksyä suinpäin toimimaan. Helluntain jälkeen, kun he paransivat ramman ja puhuivat täynnä Pyhän Hengen voimaa, he hämmästyttivät fariseuksia, sillä he olivat kouluakäymättömiä miehiä (Apt. 4:8-14). Mutta heissä oli paljon enemmän, kuin mitä koulussa voidaan ikinä oppia: he olivat olleet Jeesuksen kanssa. Oleminen on tärkeää meillekin ja sen me kyllä varmaan osaamme, sillä me istumme usein ilta illan perään omilla vakiopaikoillamme seurakuntamme kokouksissa. Jeesus tahtoo kuitenkin lähettää myös meidät viemään maailmankaikkeuden parasta sanomaa eteenpäin rakastaen, julistaen, parantaen ja vapauttaen. Ollaan lähellä Jeesusta ja lähellä ihmisiä ja tehdään Jumala tunnetuksi kaikkialla.

Ollaan ja mennään.

tiistai 6. kesäkuuta 2017

Ei orjailla

”Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia.” (1. Kor. 7:23)

Jumala on ostanut meidät täydestä hinnasta Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä (6:19-20). Meidät on kutsuttu evankelioimaan ympäröivä maailmamme, mutta valitettavasti maailma "evankelioi" meitä. Meidän ei tule ryhtyä sen tähden orjailemaan ihmisiä sillä tavoin, että he alkavat määrittää identiteettiämme uskovana enemmän kuin Jumalan sana. Voimme kuulla usein, ettemme saisi innostua liikaa tai ottaa Raamattua liian vakavasti, joten alamme joustamaan säilyttääksemme kasvomme. Meitä halutaan sitoa mitä erilaisimmilla keinoilla, mutta synnillä, pelolla ja ylpeydellä ei ole enää valtaa elämäämme, sillä Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan (Kol. 1:13). Vakuudeksi tästä, Jumala on antanut Pyhän Hengen asumaan ja kulkemaan meissä (2. Kor. 6:16). Etsitään kaikessa Hänen tahtoaan ja toimitaan kaikessa Jumalan kunniaksi. 

Ei orjailla.

maanantai 5. kesäkuuta 2017

Hyvä laskutaito

”Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen.” (Ps. 90:12)

Elämämme maan päällä on rajallinen (Job 14:5). Sen tähden on tärkeää rukoilla ja pyytää viisasta sydäntä ja hyvää laskutaitoa. Kuinka usein löydämmekään itsemme ajattelemasta, että ehtiihän tuon myöhemmin, sillä aikaa kyllä on. Ikäänkuin huominen tulisi varmasti. Jokainen elämämme vuosi, kuukausi, tunti, minuutti ja sekunti ovat aikaa, jota emme saa koskaan takaisin. Kuinka paljon käytämmekään aikaa sellaisiin asioihin, joista ei ole meille tai läheisillemme mitään hyötyä. Jumalasta puhumattakaan. Mitä tapahtuisikaan, jos korvaisimme osan ruutuajastamme ihmisten kohtaamiseen kasvotusten, rukoilemiseen tai Raamatun lukemiseen? Saisimmeko elämästämme enemmän irti, jos kytkisimme laitteemme irti verkoista? Ehkä. Yhden asian tekemistä ei kannata kuitenkaan lykätä tuonnemmaksi, sillä juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä (2. Kor.  6:2).

Turvaa koko sydämestäsi Jeesukseen.

sunnuntai 4. kesäkuuta 2017

Heinäsirkkoja

”Me tunsimme itsemme heidän edessään pieniksi kuin heinäsirkat, ja sellaisilta me varmaan näytimmekin heidän silmissään.” (4. Moos. 13:33)

Mahdatko muistaa Raamatun lehdiltä, keitä olivat Sammua, Safat, Jigal, Palti, Gaddiel, Gaddi, Ammiel, Setur, Nahbi ja Geuel? Useimmat eivät muista. Mutta jos listaan lisätään vielä kaksi nimeä, Kaleb ja Joosua, moni muistaa, että kyseessä ovat kaksitoista vakoojaa, jotka Mooses lähetti vakoilemaan Kanaaninmaata (13:1-16). Kymmenen ensimmäisen nimet eivät jää mieleen, koska he olivat niitä, jotka katsoivat asioita väärästä näkökulmasta ja saattoivat kansan puheillaan epätoivon valtaan. Kaleb ja Joosua luottivat, että taistelu on Herran ja Hänen kanssaan "jättiläiset" ovat heille pelkkä suupala (14:9). Mekin katsomme usein ympärillämme olevia haasteita omien mahdollisuuksien näkökulmasta ja lannistumme. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta ja jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan (Room. 8:31). Irrotetaan katse itsestämme ja lähdetään rohkeasti liikkeelle Jumalan Hengen voimassa.

Et ole heinäsirkka.

lauantai 3. kesäkuuta 2017

Seuraamista

”Kehoitan siis teitä: olkaa minun seuraajiani.” (1. Kor. 4:16)

Jeesuksen seuraaminen ei ole pelkästään kirkossa istumista, vaan sen tulisi myös näkyä uskovan elämäntavassa, sillä meidät on kutsuttu tulemaan pyhiksi kaikessa, mitä teemme (1. Piet. 1:16). Paavali kehotti korinttilaisia ottamaan mallia hänestä ja lähetti heidän luokseen Timoteuksen muistuttamaan vaelluksestaan Jeesuksessa (4:17). Timoteus oli seurannut uskollisesti Paavalin opetusta, elämäntapaa, pyrkimystä, uskoa, kärsivällisyyttä, rakkautta ja kestävyyttä (2. Tim. 3:10), joten hän pystyi olemaan esimerkkinä muille uskoville (1. Tim. 4:12). Jokainen Jeesuksen oma on kutsuttu näyttämään oman elämänsä kautta esimerkkiä siitä, mitä Jeesuksen seuraaminen on, sillä sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa (1. Joh. 4:17). Tässä ei ole eri standardia papeille, saarnaajille, piirijohtajille, maallikoille tai riviseurakuntalaisille, vaan meidät kaikki on kutsuttu kirkastamaan elämämme kautta Jeesusta Kristusta. Omin voimin emme tähän kykene, sillä Jeesuksen seuraajan elämä on elämää Pyhän Hengen hallinnassa ja voimassa (4:20).

Seurataan ja kutsutaan seuraamaan.

perjantai 2. kesäkuuta 2017

Näe itsesi oikein

”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (1. Kor. 3:16)

Jeesus lupasi opetuslapsilleen, ettei jättäisi heitä orvoiksi, vaan lähettäisi Puolustajan, Pyhän Hengen, joka pysyy heidän luonaan ja on heissä (Joh. 14:16-17). Kun helluntaipäivä sitten koitti, he tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä. Tapahtuma keräsi paikalle paljon väkeä, joka kuuli julistettavan Jumalan suurista teoista omalla kielellään ja tämä sai heidät kysymään, mistä oikein oli kyse. Pietari nousi selittämään tapahtunutta ja kertoi, että Jeesus on vastaanottanut Isän lupaaman Hengen lahjan ja vuodattanut sen, niin kuin he saattoivat nähdä ja kuulla. Tämä lahja ei ollut vain heitä varten, vaan se kuului jokaiselle, joka kääntyi ja otti kasteen Jeesuksen nimeen syntien anteeksisaamiseksi (Apt. 2:1-39). Pyhä Henki asuu jokaisen Jeesukseen uskovan sydämessä. Paavali joutui silti muistuttamaan Korinttilaisia, että Jumalan Henki asui heissä, koska he elivät vanhan luontonsa varassa sen sijaan, että olisivat antaneet Hengen ohjata elämäänsä (3:3). Me olemme Jumalan temppeli, joten eletään Hengen täyteydessä (Ef. 5:18).

Näe itsesi oikein.

torstai 1. kesäkuuta 2017

Voimaton viisaus

”Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.” (1. Kor. 2:4-5)

Paavalin julistuksen keskuksessa oli meidän syntiemme puolesta ristiinnaulittu Jeesus Kristus. Hän ei kuitenkaan julistanut evankeliumia suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin (2:1-2). Hän tiesi, että inhimillisellä viisaudella ja taidokkaalla retoriikalla ei synny sellaista uskoa, joka perustuu Jumalan voimaan. Evankelista Kalevi Lehtinen totesi aikoinaan, että suomalaisille on julistettu evankeliumia juuri sen verran, ettei heille ole syntynyt henkilökohtaista uskoa, vaan he ovat tulleet vastustuskykyisiksi. Erittäin hyvä huomio. Koskettaako sana kuulijan sydäntä, jos evankeliumin julistaminen on virkasuoritus ilman omaa, elävää suhdetta ylösnousseeseen Kristukseen tai jos sitä julistetaan enemmän ihmisviisauteen ja kirkolliseen perinteeseen kuin Pyhän Hengen voimaan luottaen? Rokotammeko me vai sytytämmekö me sanoillamme? 

Puhutaan Hengen voimassa.