sunnuntai 12. helmikuuta 2017

Pelon vangit

”Joka ihmisiä pelkää, on pelkonsa vanki, joka luottaa Herraan, on turvassa.” (Snl. 29:25)

Olemmeko näkymättömässä vankilassa? Vankilassa, joka sulkee suumme ja estää meitä toimimasta? Liian moni Jeesukseen uskova on pelkonsa vanki miettiessään enemmän sitä, mitä ihmiset ajattelevat kuin sitä, mitä Jumala ajattelee. Vaikenemme, kun olisi mahdollisuus todistaa Herrastamme. Kiertelemme, kun pitäisi kertoa, miten Raamattu asian ilmoittaa. Katsomme sivusta, kun uskonveljiä ja -sisaria pilkataan (Ob. 1:13). Apostolit luottivat Herraansa ja olivat rohkeita Pyhän Hengen voimassa. He julistivat rohkeasti uskoaan Jeesukseen jopa niille, jotka olivat antaneet Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Kun heitä painostettiin vaikenemaan ja olemaan puhumatta Jeesuksesta, he totesivat, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin heitä. He eivät voineet olla puhumatta siitä, mitä olivat nähneet ja kuulleet (Apt. 4:8-20). Saakoon Pyhä Henki täyttää meidät kaikella voimalla ja rohkeudella, jota tarvitsemme (Apt. 4:31).

Usko saa näkyä ja kuulua.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti